Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding: https://levendweb.nl

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

133 tot en met 

 

133 Tournai - Doornik

134 De Zodiak

135 Blik op Doornik

136 La Grand-Place

137 De Reuzin van Tournai

138

139

140

141

142

 

 

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK Onderwerpen 

 

133 Reis Ailbertus d'Antoing naar Rode - Tournai bij nacht

134 Engelenopdracht - Sterrenbeelden kennen

135 Summiere historie stad en bisdom - Ailbertus en Rome 

136 Het Belfort - Draken en Zeemeerwezens.

137 Beschermheiligen van de kathedraal - afmetingen

138

139

140

141

142