Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding:

Thea-Warrior via https://www.levendweb.nl

Geopende verhalen zijn met de rechtermuisknop als pdf te downloaden. 

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

2020    133 tot en met 157 en 197 tot en met 246

DE SLEUTEL VAN DE HEMELPOORT 158 tot en met 196

 

133 Tournai - Doornik

134 De Zodiak

135 Blik op Doornik

136 La Grand-Place

137 De Reuzin van Tournai

138 Bouwgeschiedenis

139 Op de Oude Aardewerkmarkt

140 Een Mis in de Kathedraal

141 Werkzaamheden

142 Sterrenbeelden

143 De Bidkapel - deel 1

144 De Bidkapel - deel 2

145 Mgr. Gaspar-Joseph Labis - deel 1

146 Mgr. Gaspar-Joseph Labis - deel 2

147 De Hoofdpoort

148 Office du Tourisme

149 Het Mantilius-portaal

150 Waarheidzoekers

151 De Westfaçade

152 Jean-Baptiste Capronnier

153 Oud en Nieuw verbonden

154 Profeet Amos

155 Rosace - Salomon, Micheas en Iohel

156 Rosace - Zacharias, Aggeus en Ionas

157 Rosace - Abacuc, Hiezechiel en Osee

158 De Profetieën van de Maya's

159 Drummen als een Indiaanse Sjamaan

160 In de Heilige Ruimte

161 De Fijnstoffelijke Wereld

162 De Uitnodiging

163 De Kristallen Bol en Kwart Regenboog

164 Zijn-in-Angst

165 'Het Goede'

166 Omgaan met Angst

167 Ik-Steenbok

168 Mijn Eerste Reis

169 'Het Kwade'

170 Het Verloren Reisverhaal

171 De Woonplaats van Bellepheron

172 Van 'Reizen' naar 'Reizen' - Yanartas

173 In de Jungle

174 Een Uitnodiging vindt Gehoor

175 Op de Plaats van Bestemming

176 Contact met de Ceiba

177 Don Julian

178 Afscheid van Palin

179 Antigua

180 Het Heilig Meer Atitlán

181 Reizen in de kerk van Santa Catarina

182 'De Bedelaar' en de jongen

183 Gods Wil

184 De Sleutel van de Hemelpoort

185 Reizen in de Gewone Wereld

186 Yaxchilán

187 Het kan verkeren

188 Xbalamque en Hun Apuh

189 De Chiclero's

190 De Vijfde tot Zevende Hemel

191 Chicle

192 Ik-Kraai

193 De Quetzalkroon

194 Het Kristal

195 De Reus en de Reuzin

196 Things change

197 Rosace - Malachias, Moyses en Sophonias

198 Rosace - Hieremias, Daniel en Isaias

199 Een Boodschap via Daniel

200 De Triomf van de Heilige Maagd Maria

201 Zoveel Gedachten

202 Op Zoek naar de Queeste-Oorsprong

203 Romeinen en Merovingers in Doornik

204 Notre-Dame de la Treille

205 La Porte du Capitole

206 Checken en genieten

207 De Voormalige Sint-Maartensabdij

208 Een Bekoorlijke Pandgang

209 Een Geheim Ritueel

210 In en op het Belfort

211 La Cathédrale Notre-Dame de Tournai

212 Ronden van de Rituele Acht

213 Antoing

214 Het Eerste Kathedraalplan

215 Tweede en Derde Plan met Energielijnen

216 De Uitdaging

217 Zonnewiel en Engelen helpen

218 Veelvouden van 11,25 graden

219 Zoeken naar het Goede Pad

220 Stap voor Stap

221 Optimaliseren van het materiaal

222 Een Eerste Resultaat

223 Het Vat van Pandora

224 De Ontsleuteling

225 Als een Boemerang

226 Naamgeving

227 Een Schilderopdracht

228 Rogier van der Weyden

229 De Heilige Lucas schildert de Madonna - deel 1

230 De Heilige Lucas schildert de Madonna - deel 2

231 De Heilige Lucas schildert de Madonna - deel 3

232 De Heilige Lucas schildert de Madonna - deel 4

233 De Heilige Lucas schildert de Madonna - deel 5

234 Omwegen door Europa

235 Leven in een Wespennest

236 Strijden voor de Waarheid

237 Robert Campin

238 Het Vlammende Protest

239 De Ongewenste Afloop

240 De Samenvoeging

241 Het Perspectief

242 Jan van Eyck

243 Ondeugd

244 Vrienden voor het leven

245 Uit- en Inzicht

246 De Kapel van Sint-Catharina

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

& DE SLEUTEL VAN DE HEMELPOORT

2020     Onderwerpen 

 

133 Reis Ailbertus d'Antoing naar Rode - Tournai bij nacht

134 Engelenopdracht - Sterrenbeelden kennen

135 Summiere historie stad en bisdom - Ailbertus en Rome 

136 Het Belfort - Draken en Zeemeerwezens.

137 Beschermheiligen van de kathedraal - afmetingen

138 De kathedraal van de 5e tot en met de 21ste eeuw

139 Beeldengroep - gotisch koor - La Fausse Porte

140 3 maart 2019 - Epistel - Evangelie - Bisschop Harpigny

141 Romeinse restanten - Kathedraal van het jaar duizend

142 De Madonna-Rosace in de westgevel

143 Onze-Lieve-Vrouw Middelares

144 Kroning Maria - Overhandiging sleutels - Twee dogma's

145 Summiere levensbeschrijving van bisschop Labis

146 Onafhankelijkheid België - onenigheid met autoriteiten

147 Apsiden - Quincunx - Het Hemelse Jeruzalem

148 Kelder Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 1238

149 Deugden en Zonden - Eleutherius en Mantilius

150 Jezus en de Blinde Man - Evangelie van het hart

151 Verval en restauratie van de westgevel

152 Iconografie roosvenster beschreven door Edmond Lévy

153 Krans met zestien profeten - Brand in Parijs

154 Profeet Amos in plaats van profeet-koning David

155 Spreuken en wat gedonder in de glazen

156 Spreuken betreffende de komst van de Messias

157 Spreuken rond de geboorte van Jezus

158 De film 'The Year Zero' en een Ceiba

159 De NEBO - Reizen in de Andere Werelden

160 Felicitas Goodman - Fysieke en psychische invloeden

161 Jesus Christ Superstar - de digitalisering

162 Smudge - spirits aanroepen - reizen met de Ceiba

163 Reis naar de Toekomst - gevoelens en het Paradijs

164 Reis in het Verleden - Petrus, Jezus - kristallen bolletje

165 Aartsengel Michaël

166 Zweethutritueel - ik-Steenbok - de drietand - Cheops

167 Donker-geklede-Mannen vergaderen in het Heelal

168 Roger Quintens - Louve Dahms - Ik-Adelaar

169 (Sterrenbeeld) Steenbok - Medusa - Aartsengel Lucifer

170 Fraukje - Het Verhaal van de Steen - De Ouroboros

171 Bellepheron - Chimaera - Nuain - Costud síde

172 Cirali in Turkije - Slagveld Bellepheron en de Chimaera

173 Ik-Panter - Yaxchilán - de Groene Steen

174 Enkele reizen in 2003 - Palin in Guatemala - Panterman

175 Gelukkig in Palin - (Groot-)moeders en kinderen

176 Drie opdrachten

177 Voorvaders - bestofte stenen - helingen - Santa Machon

178 Christelijke religie en eerder spiritueel bewustzijn

179 Aspecten van de natuur - mijn symbool

180 Dorpen San Pedro - San Juan - San Pablo - San Marcos

181 Vulkaan San Pedro - de Gesloten Hemelpoort - Sleutel

182 Verwarring en een stupiditeit

183 Woorden van God - Amos - Ionas (en de walvis)

184 Jahweh - Sint-Franciscus - eerlijkheid

185 Van Huehuetenango naar Bonampak

186 De woonplaats van Koning Bird-Jaguar

187 Een gammele bus - onenigheid met een Duitse toeriste

188 Tikal - Flores - Trots - een aanval

189 Kleine tentoonstelling in Flores - chicla-ketel

190 Aartsengel Zadkiël

191 Over een kookboek en kauwgom

192 Schuld - onschuld - synchroniciteit

193 Vakantie in Wenen

194 Geleide meditatie - reizen met een steen - Jezus

195 Koude Energie en de Kracht Agressie te stoppen

196 Gebeurtenissen tussen 2004 en 2021

197 Spreuken over de komst van een profeet uit Israël

198 Vooraankondigingen en een 'onjuiste' profetie

199 Getallen in de Bijbel - profetie of energielijnenpatroon? 

200 De Madonna-Rosace - Amos - Micheas - Iohel - Daniel

201 De Westgevel - Wereldoorlog II

202 Huis Oude Priesters - Billenniummonument - Schelde

203 Musée d'Archeologie - Koning Childerik I - Sint-Brixius

204 Sint-Kwintenskerk - bedevaartwegen

205 Het Zuidportaal - Loop van de Catharina-energielijn

206 De Schatkamer - de Heilige-Geest-lijn - reliekkistje

207 Gonzende energielijn in de crypte

208 Een energielijn richting Sint-Piatuskerk

209 Wandeling rond de wallen van de tweede ring

210 Het klokrecht - bijzonder uitzicht 

211 Zicht vanaf het Belfort op de OLV-Kathedraal

212 De westkant van Doornik - Jeu de Fer - een konijn

213 Geboorteplek Ailbertus d'Antoing

214 Energielijnen ingetekend in kathedraal en omgeving

215 Heilige-Geest-Kapel - Acht- of Tienstralenster

216 Combineren roosvenster en energielijnen

217 Hoeken tussen de energielijnen - een fout

218 De energielijnen vormen vier bijzondere driehoeken

219 Verkeerde oplossing van maart 2019 - dualiteit

220 Lara Croft - de energielijnen vanuit vier kijkposities 

221 Rosace - Misdienaarsbel - Kathedraalplattegrond

222 Rosace op de Kathedraal - Aardbol-met-Vlam op STER

223 Tomb Raider - The Cradle of Life - Griekse mythe

224 Z-Venster - Maria toont Jezus aan de Wereld

225 Hoeken - Vleugels en Vorm van de Boemerang

226 Namen voor de Energielijnen in de Kathedraal

227 Inhoud en vorm van 'Sint-Lucas schildert de Madonna'

228 Gedeeltelijke biografie Rogier van der Weyden

229 Resultaten natuurwetenschappelijk onderzoek

230 De jaren 1426-1427 en 1432

231 De figuren en mogelijke modellen

232 Het versleutelde energielijnenpatroon en meer

233 Subtiele verwijzingen in het zijvertrek

234 Protest - Pausen - Jan Hus - Hussieten - Gilles Meursalt

235 Politieke ontwikkelingen en oorlog in noordwest-Europa

236 De Chi-Rho in het schilderij van Rogier van der Weyden

237 Over het leven van de leermeester in Doornik/ Tournai

238 De gedachtenspiraal in het schilderij van Rogier

239 Een diptiek - vrijmeesters - Jean de Thoisy

240 Het rondvenster - slachtoffers en excuses

241 L'Arche in Doornik

242 Inhoud 'De Madonna van kanselier Rolin'

243 Het kathedraal-energielijnenpatroon en kanselier Rolin

244 Triptiek 'De Kruisafneming' van Robert Campin

245 Stad van de Torens - Vertrekpunt Ailbertus d'Antoing

246 Historie en schilderingen - Letbertus Blondus