Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding: https://levendweb.nl

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

133 tot en met 157 en .... tot en met ....

DE SLEUTEL VAN DE HEMELPOORT 158 tot en met ...

 

133 Tournai - Doornik

134 De Zodiak

135 Blik op Doornik

136 La Grand-Place

137 De Reuzin van Tournai

138 Bouwgeschiedenis

139 Op de Oude Aardewerkmarkt

140 Een Mis in de Kathedraal

141 Werkzaamheden

142 Sterrenbeelden

143 De Bidkapel - deel 1

144 De Bidkapel - deel 2

145 Mgr. Gaspar-Joseph Labis - deel 1

146 Mgr. Gaspar-Joseph Labis - deel 2

147 De Hoofdpoort

148 Office du Tourisme

149 Het Mantilius-portaal

150 Waarheidzoekers

151 De Westfaçade

152 Jean-Baptiste Capronnier

153 Oud en Nieuw verbonden

154 Profeet Amos

155 Rosace - Salomon, Micheas en Iohel

156 Rosace - Zacharias, Aggeus en Ionas

157 Rosace - Abacuc, Hiezechiel en Osee

158 De Profetieën van de Maya's

159 Drummen als een Indiaanse Sjamaan

160 In de Heilige Ruimte

161 De Fijnstoffelijke Wereld

162 De Uitnodiging

163 De Kristallen Bol en Kwart Regenboog

164 Zijn-in-Angst

165 'Het Goede'

166 Omgaan met Angst

167 Ik-Steenbok

168 Mijn Eerste Reis

169 'Het Kwade'

170 Het Verloren Reisverhaal

171 De Woonplaats van Bellepheron

172 Van 'Reizen' naar 'Reizen' - Yanartas

173 In de Jungle

174 Een Uitnodiging vindt Gehoor

175 Op de Plaats van Bestemming

176 Contact met de Ceiba

177 Don Julian

178 Afscheid van Palin

179 Antigua

180 Het Heilig Meer Atitlán

181 Reizen in de kerk van Santa Catarina

182 'De Bedelaar' en de jongen

183 Gods Wil

184 De Sleutel van de Hemelpoort

185 Reizen in de Gewone Wereld

186 Yaxchilán

187 Het kan verkeren

188 Xbalamque en Hun Apuh

189 De Chiclero's

190

191

192

193

194

195

196

 

 

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

& DE SLEUTEL VAN DE HEMELPOORT

Onderwerpen 

 

133 Reis Ailbertus d'Antoing naar Rode - Tournai bij nacht

134 Engelenopdracht - Sterrenbeelden kennen

135 Summiere historie stad en bisdom - Ailbertus en Rome 

136 Het Belfort - Draken en Zeemeerwezens.

137 Beschermheiligen van de kathedraal - afmetingen

138 De kathedraal van de 5e tot en met de 21ste eeuw

139 Beeldengroep - gotisch koor - La Fausse Porte

140 3 maart 2019 - Epistel - Evangelie - Bisschop Harpigny

141 Romeinse restanten - Kathedraal van het jaar duizend

142 De Madonna-Rosace in de westgevel

143 Onze-Lieve-Vrouw Middelares

144 Kroning Maria - Overhandiging sleutels - Twee dogma's

145 Summiere levensbeschrijving van bisschop Labis

146 Onafhankelijkheid België - onenigheid met autoriteiten

147 Apsiden - Quincunx - Het Hemelse Jeruzalem

148 Kelder Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 1238

149 Deugden en Zonden - Eleutherius en Mantilius

150 Jezus en de Blinde Man - Evangelie van het hart

151 Verval en restauratie van de westgevel

152 Iconografie roosvenster beschreven door Edmond Lévy

153 Krans met zestien profeten - Brand in Parijs

154 Profeet Amos in plaats van profeet-koning David

155 Spreuken en wat gedonder in de glazen

156 Spreuken betreffende de komst van de Messias

157 Spreuken rond de geboorte van Jezus

158 De film 'The Year Zero' en een Ceiba

159 De NEBO - Reizen in de Andere Werelden

160 Felicitas Goodman - Fysieke en psychische invloeden

161 Jesus Christ Superstar - de digitalisering

162 Smudge - spirits aanroepen - reizen met de Ceiba

163 Reis naar de Toekomst - gevoelens en het Paradijs

164 Reis in het Verleden - Petrus, Jezus - kristallen bolletje

165 Aartsengel Michaël

166 Zweethutritueel - ik-Steenbok - de drietand - Cheops

167 Donker-geklede-Mannen vergaderen in het Heelal

168 Roger Quintens - Louve Dahms - Ik-Adelaar

169 (Sterrenbeeld) Steenbok - Medusa - Aartsengel Lucifer

170 Fraukje - Het Verhaal van de Steen - De Ouroboros

171 Bellepheron - Chimaera - Nuain - Costud síde

172 Cirali in Turkije - Slagveld Bellepheron en de Chimaera

173 Ik-Panter - Yaxchilán - de Groene Steen

174 Enkele reizen in 2003 - Palin in Guatemala - Panterman

175 Gelukkig in Palin - (Groot-)moeders en kinderen

176 Drie opdrachten

177 Voorvaders - bestofte stenen - helingen - Santa Machon

178 Christelijke religie en eerder spiritueel bewustzijn

179 Aspecten van de natuur - mijn symbool

180 Dorpen San Pedro - San Juan - San Pablo - San Marcos

181 Vulkaan San Pedro - de Gesloten Hemelpoort - Sleutel

182 Verwarring en een stupiditeit

183 Woorden van God - Amos - Ionas (en de walvis)

184 Jahweh - Sint-Franciscus - eerlijkheid

185 Van Huehuetenango naar Bonampak

186 De woonplaats van Koning Bird-Jaguar

187 Een gammele bus - onenigheid met een Duitse toeriste

188 Tikal - Flores - Trots - een aanval

189 Kleine tentoonstelling in Flores - chicla-ketel

190

191

192

193

194

195

196