HET VERHAAL VAN DE STEEN

Thea Penterman Warrior

 

In 2000 en 2001 hebben gewone mensen (reizigers) in een experiment gereisd met de Steen. Ogenschijnlijk een gewone steen. Hun ervaringen hebben ze voor elkaar geheim gehouden en mij hebben ze hun ervaringen in verhaalvorm doen toekomen. Aldus is het boek HET VERHAAL VAN DE STEEN - HVvdS - gebaseerd op de realiteit. Naast het vertellen van enkele eigen ervaringen heb ik de oorspronkelijke verhalen van de reizigers in chronologische volgorde geplaatst en daarna elke ervaring bewerkt. Zo is HET VERHAAL VAN DE STEEN in zijn geheel ontstaan.

 

In 2006 heb ik HET VERHAAL VAN DE STEEN onder eigen beheer als boek uitgegeven. Bij deze geef ik het onbaatzuchtig aan allen.

 

Onder A, B, C, enz. staat het gehele verhaal, klik op HVvdS-met-de-letter-uit-het-alfabet voor de verhalen daaronder!

In het boek staan geen foto's, op Levend Web neem ik wel enkele foto's op. Nota bene het is een werk in progress.

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

---> HVvdS De Steen

... nee hoor... dat had jij gedacht... deze steen is niet voor jou...

Chesil Beach

Bevriend

Reizen

 

---> HVvdS Thea

De Steen in het Web --- de nulde reiziger   

Het Experiment

De Stem van de Wind

Intermezzo

De Voorbereiding

In het Land van de Saami

Peter Spiik

Eye-opener

Schrijfster zijn

 

 

---> HVvdS Roger

Roger - de verleider --- de eerste reiziger

Zijn boodschap

Fijnstoffelijke inspiratie

Mijn inspiratie

Zo'n gewone mens

 

---> HVvdS Juliette

Juliette en de kunst van het voelen --- de tweede reiziger

De geest uit de Steen

Een met de geest

Engelen en duivels

God's gedogen

Wel en niet oordelen

Pijn transformeren

Juul's dans

 

---> HVvdS Edgar

Edgar over de manier van zijn --- de derde reiziger

Angstroepers

De metamorfose

Vertrouwen

Leven op Aarde

 

---> HVvdS Masja

Masja's intuïtie --- de vierde reiziger

Het rode-pasta-ritueel

Positief kijken

 

---> HVvdS Suzanne

Suzanne en het ware bewustzijn --- de vijfde reiziger

Steun van Alfred

Tussen de sterren

Het gesprek

Fluisteren en luisteren

Tijd voor vreugde

 

---> HVvdS Erwin

Erwin's kundalini-instrument --- de zesde reiziger

Kiezen!!!

Grote schoonmaak

Dansen rond het zonnewiel

In het Midden.

 

---> HVvdS Elroly

In het hart van Elroly --- de zevende reiziger

Van je een, twee, drie

Door de deur

Weeklagen

Panische geesten

Na de dood

Levend en wel

 

---> HVvdS Joyce

Joyce en al haar verwanten --- de achtste reiziger

Opnieuw incarneren

De eerste keer

Deze keer

Geboren worden

Gewoon leven

Op reis!

Terug

Beschermer zijn

Weer tussen de mensen

 

---> HVvdS Adriaan

Adriaan's kracht --- de negende reiziger

Een initiatie

Het fysieke beïnvloeden

Zuiver handelen

De tijd nemen

 

---> HVvdS Femke

De levenslijn van Femke --- de tiende reiziger

Oorlog of vrede

Langzaamaan

Blik in de toekomst

Verder vanuit het hier en nu

 

---> HVvdS Meisje

De creatie van Meisje --- de elfde reiziger

Haar reis met de Steen

Een duiding van het begin

Gronden

De ommekeer

De nieuwe vrucht

Een nieuwe mens

 

---> HVvdS Els

De waarheid volgens Els --- de twaalfde reiziger

Het is zover!

Kleurige levensgenieters

Synchroniciteit

De Wijsheid van God

De terugkomst

 

---> HVvdS Warrior

Jij bent 'het kwaad'!

Cadeautjes

Strijd

'Warrior'

Nog een cadeau

Ik-oude-man-God-van-de-apen

Teveel

Het verhaal van Hanuman

Ik-Hanuman

 

---> HVvdS XXX

XXX --- de verwaaide reiziger