217 ZONNEWIEL EN ENGELEN HELPEN

DE HOEKEN TUSSEN DE ENERGIELIJNEN

Thea-Warrior

 

Laat ik beginnen met de oerknal of is dat flauw? Het begin, alfa... dat is in het centrum, dat is wat in de kosmos de Witte Roos wordt genoemd. Wat als ik de STER plaats in het centrum van de Rosace? Maar hoe dan?

Eigenlijk probeer ik gewoon verschillende invalshoeken uit in de hoop dat ik op een lumineus idee stuit. Gedurende enkele dagen bekijk ik de lijnen op de plattegrond. Als ik ga slapen vormen ze het laatste beeld op mijn netvlies.

 

Omdat de Blauwe energielijn een loodlijn is uit de hoek Geel-Rood op de Turquoiselijn, zijn de hoeken Geel-Turquoise en Rood-Blauw even groot. Idem zijn de hoeken Geel-Blauw en Rood-Turquoise even groot. Helpt dit!? Nog even niet. Er zitten wel veel gelijke hoeken in!

 

Zou ik de plattegrond moeten draaien? Rood met Geel vormt een mooi kruis, een x- en een y-as. Ietwat ronddraaien en dan projecteren op het roosvenster? Dan wordt het een soort Zonnewiel; een kruising in een cirkel. Hmm, hm, maar waarom? Welke argumenten kan ik voor deze actie hanteren?

 

Met de geodriehoek meet ik de hoeken van de STER op. Tsjah!? Hoeveel wijkt de Gele energielijn eigenlijk af van de Oost-Westas; van de verticaal; van de lengterichting in de kathedraal? Met de geodriehoek is het antwoord zo gepiept. Het is ietsje meer dan 11 graden... en dan begint er iets te bruisen van binnen, want 11,25 graden is de helft van een segment van 22,5 graden! Als ik het kruispunt van de STER in het midden van het roosvenster zet, kan ik de Gele energielijn intekenen; dan gaat Geel door het midden van de Rosace en deelt Geel het segment van Weegschaal doormidden.

 

Terwijl ik deze tekst in maart 2021 op Levendweb schrijf, gebeurt er iets bijzonders; de Engelen vragen me om de hoeken tussen de energielijnen weer te geven. In maart 2019 heb ik ze wel berekend, maar ik heb er destijds geen tekening van gemaakt. Ik begrijp niet helemaal waarom het me wordt gevraagd, maar zet mezelf aan het werk. Tenslotte ben ik degene die de Engelen heeft gevraagd me te helpen om een en ander begrijpelijk te verwoorden.

 

Als ik de tekening op dinsdag 27 april 2021 af heb, begrijp ik het... wat een schrik; in maart 2019 heb ik een tekenfout gemaakt bij het projecteren van de energielijnen op het roosvenster... ik baal. In maart 2019 heb ik nota bene hulp gehad van een Engel van heel Hoog: ROOS. Destijds heeft Roos me geholpen omdat ik ietwat gekke opmerkingen maakte bij het formuleren van mijn uitgangspunten. Ineens stond ze achter me! Waarschijnlijk heb ik dus wel de goede uitgangspunten gebruikt voor de ontsleuteling van het raadsel in het roosvenster, maar het tekenwerk moet opnieuw. Spannend! Vertrouwen is het toverwoord.

 

Dit zijn de resultaten van de hoeken tussen de energielijnen!

 

- De Zuid-Noord-as is de x-as en de Oost-West-as is de y-as.

- Let op Oost ligt aan de bovenkant van de tekening!

- Vier kwadranten: I tussen Zuid en Oost, II tussen Oost en Noord, III tussen Noord en West, en IV tussen West en Zuid.

- Tussen de x-as en x-as zijn de hoeken 90 graden. 

 

Tussen de Gele en de Rode energielijn zijn de hoeken 90 graden en tussen de Blauwe en de Turquoise energielijn idem.

Ik vind dit héél bijzonder!

In kwadrant IV en I geef ik de grootte van de hoeken aan. 

In de kwadranten II en II bezitten de hoeken natuurlijk een gelijke grootte als in kwadrant IV en I.

 

Eerst naar kwadrant IV, want daarin ligt de Gele energielijn.

- Geel maakt een hoek van 11,25° met de y-as.

- Blauw maakt een hoek van 22,5° met de x-as.

- De hoek Geel-Blauw is dan 90 - 11,25 - 22,5 = 56,25°.

Samen zijn deze drie hoeken in het vierde kwadrant natuurlijk negentig graden.

 

Dan, vanwege de Witte energielijn, naar kwadrant I.

- Rood maakt een hoek van 11,25° met de x-as.

- Wit (grijzig in de tekening) maakt een hoek van 33,75° met de x-as.

- De hoek Rood-Wit is dan 33,75 - 11.25 = 22,5°.

- Wit maakt een hoek van 56,25° met de y-as.

Samen zijn de hoeken in het eerste kwadrant logisch ook negentig graden.

 

Ik heb nog meer hoeken aangegeven. 

- Geel maakt met de x-as een hoek van 90 - 11,25 - 78,75°.

- Wit (al genoemd) maakt met de x-as een hoek van 33,75°.

- De hoek Geel-Wit is 78,75 + 33,75 = 112,5°.

 

Dan de hoeken met de Turquoise energielijn.

Belangrijk is hier het wiskundige feit dat de som van de hoeken van een driehoek samen 180 graden zijn.

De Blauwe energielijn staat haaks (90 graden) op de Turquoise lijn, en verdeelt het Turquoise lijnstuk tussen de hoek Geel-Turquoise en de hoek Wit-Turquoise precies doormidden.

Aangezien Geel-Wit-Turquoise een gelijkzijdige driehoek is, zijn de hoeken Geel-Turquoise en Wit-Turquoise even groot.

- De hoek Geel-Wit is 112,5 graden.

- Voor de hoeken Geel-Turquoise en Wit-Turquoise samen is dus over: 180 - 112,5 = 67,5°

- Aangezien ze gelijk zijn, hebben de hoeken Geel-Turquoise en Wit-Turquoise elk een grootte van 67,5 : 2 = 33,75°

 

Er is nog iets bijzonders te zien in mijn tekening. Ik heb het aangegeven met evenwijdige turquoise lijnen.

Als de plattegrond of tekening groot is, is de driehoek Geel-Wit-Turquoise wat afmeting betreft groot.

Als de plattegrond of tekening klein is, is de driehoek Geel-Wit-Turquoise wat afmeting betreft klein.

Op zich blijft de grootte van de hoeken steeds hetzelfde, enkel de afmeting van de getekende driehoek verandert.

Nu is het wel de vraag hoe groot ik op het roosvenster de driehoek Geel-Wit-Turquoise ga intekenen.

 

Van binnen verbaas ik me hogelijk dat ik al wandelend en wichelend rond deze enorme Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Doornik de energielijnen zó heb gevonden, ik moet daarbij wel heel veel hulp vanuit de Engelenwereld hebben gehad. Bij deze mijn dank daarvoor!

O, en nog meer dank voor de opdracht die aan mij is gegeven om de hoeken te berekenen en tekenen. Stel je toch voor dat ik verkeerde tekeningen op Levendweb zou hebben gezet, wat zou ik me generen. Ach ja, ik ben ook maar een mens en mensen maken fouten, en veel is te herstellen, maar toch: DANK! HARTELIJKE DANK!