***************  Marko Pogačnik *************** -- Fontein van Eeuwig Leven  - Heilig Land Stichting --  Fotograaf: Ben Goossens 2008
*************** Marko Pogačnik *************** -- Fontein van Eeuwig Leven - Heilig Land Stichting -- Fotograaf: Ben Goossens 2008

 

 

 

 

 

Marko Pogačnik - 2010

 

 

 

Start van de

maandelijkse

meditatie

 

Vrienden van de Aardekosmos!

 

Enkele jaren geleden begon ik maandelijkse meditaties voor te stellen om regelmatig een aanzet voor een gemeenschappelijk focus voor de aanstaande maand te geven.

 

Overeenkomstig mijn ervaringen en inzichten ondergaat onze planeet Aarde op dit moment een diepingrijpende omwenteling om een multidimensionale planeet te worden. Deze benoem ik ‘Aardekosmos’.

Sinds 1998 neem ik een wonderbaarlijk proces waar, waarin het gematerialiseerde planetenlichaam van de Aarde versmelt met parallelle planetensferen. Deze zijn voor ons mensen nu niet zichtbaar – grotendeels bestrijden wij zelfs hun existentie.

 

Het wereldwijde optreden van extreme catastrofen kan als schaduwzijde van het genoemde proces gezien worden.

 

De zin van de maandelijks meditatie is elkaar te inspireren tot gemeenschappelijke thematische actie om het omwentelingsproces van de Aarde te ondersteunen, en ermee samen te werken, doordat wij in onszelf de veranderingsprocessen ook onderzoeken. Ik geloof dat de Aarde ons mensen tezamen met andere wezens uitgenodigd heeft om mee te werken aan haar verdere ontwikkeling; om een creatief werktuig te hebben dat haar erbij helpt het volgende niveau te bereiken. Wij zijn werkelijk een fantastische creatieve machine.

 

Dus laten wij de creatieve vermogens van onze verbeeldingskracht als open groep gebruiken om het leven op de Aarde een dienst te bewijzen. Op dit tijdstip is onze verbeeldingskracht waarschijnlijk meer nodig als ooit tevoren.

 

De meditatie bevat steeds een inleiding die het jullie mogelijk maakt een eigen versie te ontwikkelen, blijf echter alstublieft bij hetzelfde thema.

 

Gedurende de 2e Internationale Lebensnetz-bijeenkomst (Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling) in juli 2010 in Bad Meinberg, Duitsland, werd besloten dat de maandelijkse meditatie een project wordt van het Lebensnetz, en ik heb ondersteuning gekregen van een groep mensen om op het juiste tijdstip de juiste meditatie uit te zoeken.

 

De meditatie van de maand wordt in het Duits en enkele andere talen vertaald.

De Duitse vertaling kan per e-mail toegezonden worden: lebensnet@gmx.de, de Sloveense via drustvo.vitaaa@gmail.com.

 

 

Marko Pogačnik, 13 augustus 2010