Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding: https://levendweb.nl

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

2021     Onderwerpen 

 

247 Gewoon doorgaan in Doornik/ Tournai

248 Oriënteren op het schilderij

249 Energielijnen in 'Guérison de l'aveugle-né' 

250 Oefening baart kunst

251 Bijbels verhaal over wat God toebehoort

252 Bijbels verhaal met duiding

253 Leven en oeuvre van Louis Gallait

254 Kooromgang en transept - kapiteel met een man

255 Verbinden Boven en Beneden - een Gouden Mandorla

256 Rond de Kathedraal en over de Schelde

257 Over Godsoordelen en veroordelingen 

258 Bisschop Brixius en Gabrielle Petit

259 Een wandeling en ontmoeting met Louis Gallait

260 Tourist Information - verbouwing gebouwenblok

261 Catharina - Johannes de Doper - Johannes de Evangelist

262 Koning Lodewijk IX - de Ziel in het Hiervoormaals

263 Antonius-Abt van Egypte - Benedictus van Nursia

264 Turquoise energielijn - plattegrond kapittelzalen

265 Schilderij 'De Pest van Doornik'

266 Bisschoppelijk Seminarie - Kerk van Sint-Piatus

267 Levensbeschrijving kunstschilder Hennequin

268 Periode van 1821 tot 1833 - De Verdediging van Tournai

269 Openbaring van Johannes - Principe herstel balans

270 Openbaring van Johannes - Vernietiging hel en duivel

271 Openbaring van Johannes - De Lichtstad

272 Festiviteiten in de stad Doornik

273 Notre-Dame-Flamande 

274 Ritueel Sleuteloverdracht

275 12 september 2021 - elk jaar sinds 1092 in Doornik

276 12 september 2021 - folkloristisch festijn

277 Verborgen afbeeldingen - sjamanistisch krachtvoorwerp

278 Sint-Catharinalijn - Een grid met rechte lijnen!?

279 Krachtdierenkennis en -spel

280 Vlinders - Onverrichter zake

281 De Vijf- en Zeven-Stralen-Ster - Schildpad

282 In het algemeen en connectie met de Vijf-Stralen-Ster

283 Een Memoriestuk - Aartshertog Albrecht van Oostenrijk

284 Een tweede voorstudie voor het Altaarstuk

285 Correcties, bemoeienissen en het creatieve proces

286 Summiere levensbeschrijving en zijn geloofsverandering

287 De Papegaai - Dubbelzinnigheid in de Familie

288 Schilderskwaliteiten van Jacques (Jacob) Jordaens

289 Kleiner schilderij 'Sint-Maarten geneest een bezetene'

290 Visuele illusies - Versleuteling Energielijnen Abdijkerk

291

292