Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding: https://levendweb.nl

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

2021     Onderwerpen 

 

247 Gewoon doorgaan in Doornik/ Tournai

248 Oriënteren op het schilderij

249 Energielijnen in 'Guérison de l'aveugle-né' 

250 Oefening baart kunst

251 Bijbels verhaal over wat God toebehoort

252 Bijbels verhaal met duiding

253 Leven en oeuvre van Louis Gallait

254 Kooromgang en transept - kapiteel met een man

255 Verbinden Boven en Beneden - een Gouden Mandorla

256 Rond de Kathedraal en over de Schelde

257 Over Godsoordelen en veroordelingen 

258 Bisschop Brixius en Gabrielle Petit

259 Een wandeling en een ontmoeting met Louis Gallait

260 Tourist Information - verbouwing gebouwenblok

261 Catharina - Johannes de Doper - Johannes de Evangelist

262 Koning Lodewijk IX - de Ziel in het Hiervoormaals

263 Antonius-Abt van Egypte - Benedictus van Nursia

264 Turquoise energielijn - plattegrond kapittelzalen

265 Schilderij 'De Pest van Doornik'

266