Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding:

Thea-Warrior via https://www.levendweb.nl

Geopende verhalen zijn met de rechtermuisknop als pdf te downloaden. 

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

2021     247 tot en met 321

 

247 Vergeet het maar!

248 Genezing van de Blindgeborene

249 De Vierde Versleuteling

250 Louis Gallait

251 De Schattingpenning van de Keizer

252 Christus geneest de Blindgeborene

253 Ailbertus d'Antoing in het Vizier

254 Werkzaamheden in de Kathedraal

255 De Verticale Energielijn

256 Ontspannen verkennen van Tournai

257 Sint-Brixiuskerk

258 Deze en de Andere Wereld

259 Doornik de Schone

260 Speciaal Drukwerk

261 In de Sint-Lodewijkkapel - deel 1

262 In de Sint-Lodewijkkapel - deel 2

263 In de Sint-Lodewijkkapel - deel 3

264 Nieuwe Opdracht!?

265 Louis Gallait en Ailbertus d'Antoing

266 Naar en in de Saint-Piat

267 Philippe-Auguste Hennequin

268 P-A Hennequin in Doornik

269 Het Hemelse Jeruzalem - deel 1

270 Het Hemelse Jeruzalem - deel 2

271 Het Hemelse Jeruzalem - deel 3

272 Doornik viert zichzelf

273 Een Feestelijke Eucharistie

274 De Hoogste Gezagsdrager

275 De Grote Processie

276 De Reuzen van Doornik

277 Hippolyte Boulenger

278 De Menhir nabij Boulevard Bara

279 Adelaar en Tijger

280 Nabij het Hôtel-de-Ville van Tournai

281 In de Afgebroken Abdijkerk

282 Het Altaarstuk van Jacob Jordaens

283 De Treurende Weduwe Isabella

284 Sint-Maarten en Proconsul Tetrodius

285 De Weg naar het Eindresultaat

286 Jacques (Jacob) Jordaens

287 Ik sta er gekleurd op

288 Het Genot van Visuele Illusies

289 Een Eervolle Extra Opdracht

290 Tweede Versleuteling Abdijlijnenpatroon

291 Biograaf Sulpicius Severus

292 Een, Twee of Drie?

293 Doornik als Toevluchtsoord

294 Het Tabernakel in de Sint-Brixiuskerk

295 Gaspard de Craeyer en Infanta Isabella

296 De Papegaai-Parel

297 Plus Oultra

298 De Turquoise Drie-in-Een

299 De Kerstboom-Matroesjka

300 De Afgesloten Toegang

301 Christine treedt voor het Voetlicht

302 Een Godsdienstoorlog en Meer

303 De Gedode Ooms van Christine

304 Verzet wordt Strijd

305 Christine strijdt voor Vrijheid

306 'De Verdediging' met het Patroon!

307 Zo Boven, Zo Beneden

308 Een Vrijmetselaarsbouwstuk

309 Christine - het Licht

310 Creatieve Geesten

311 Op een Regenachtige Namiddag

312 Le Combat des Anges

313 Vreugde en Deceptie

314 Christine op de Energielijn

315 Een Schampsteen ten Afscheid

316 Afronden van een Queeste-Etappe

317 Tour de Six met Quincunx

318 Materie valt ten Prooi aan de Tijd

319 De Grote Geometer

320 De Vrijheidsstrijd van 1581

321 Met Liefde Gewrocht

 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DE TOURNAI - DOORNIK

2021     Onderwerpen 

 

247 Gewoon doorgaan in Doornik/ Tournai

248 Oriënteren op het schilderij

249 Energielijnen in 'Guérison de l'aveugle-né' 

250 Oefening baart kunst

251 Bijbels verhaal over wat God toebehoort

252 Bijbels verhaal met duiding

253 Leven en oeuvre van Louis Gallait

254 Kooromgang en transept - kapiteel met een man

255 Verbinden Boven en Beneden - een Gouden Mandorla

256 Rond de Kathedraal en over de Schelde

257 Over Godsoordelen en veroordelingen 

258 Bisschop Brixius en Gabrielle Petit

259 Een wandeling en ontmoeting met Louis Gallait

260 Tourist Information - verbouwing gebouwenblok

261 Catharina - Johannes de Doper - Johannes de Evangelist

262 Koning Lodewijk IX - de Ziel in het Hiervoormaals

263 Antonius-Abt van Egypte - Benedictus van Nursia

264 Turquoise energielijn - plattegrond kapittelzalen

265 Schilderij 'De Pest van Doornik'

266 Bisschoppelijk Seminarie - Kerk van Sint-Piatus

267 Levensbeschrijving kunstschilder Hennequin

268 Periode van 1821 tot 1833 - De Verdediging van Tournai

269 Openbaring van Johannes - Principe herstel balans

270 Openbaring van Johannes - Vernietiging hel en duivel

271 Openbaring van Johannes - De Lichtstad

272 Festiviteiten in de stad Doornik

273 Notre-Dame-Flamande 

274 Ritueel Sleuteloverdracht

275 12 september 2021 - elk jaar sinds 1092 in Doornik

276 12 september 2021 - folkloristisch festijn

277 Verborgen afbeeldingen - sjamanistisch krachtvoorwerp

278 Sint-Catharinalijn - Een grid met rechte lijnen!?

279 Krachtdierenkennis en -spel

280 Vlinders - Onverrichter zake

281 De Vijf- en Zeven-Stralen-Ster - Schildpad

282 In het algemeen en connectie met de Vijf-Stralen-Ster

283 Een Memoriestuk - Aartshertog Albrecht van Oostenrijk

284 Een tweede voorstudie voor het Altaarstuk

285 Correcties, bemoeienissen en het creatieve proces

286 Summiere levensbeschrijving en zijn geloofsverandering

287 De Papegaai - Dubbelzinnigheid in de Familie

288 Schilderskwaliteiten van Jacques (Jacob) Jordaens

289 Kleiner schilderij 'Sint-Maarten geneest een bezetene'

290 Visuele illusies en Versleuteling Energielijnen Abdijkerk

291 Schrijver zijn - Hagiografie van de heilige Martinus

292 De Turquoise Heilige-Geestlijn in drieën

293 Memoriesteen Childéric's graf

294 Mattheus 18 - Ware woorden

295 Juwelengift van Isabella - het Aardse en Spirituele

296 Papegaaischietingen - Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk

297 Een Wapenspreuk - Afscheid van Gaspar en Isabella

298 Eenwording van Drie Energielijnen in het Carré Janson 

299 Een mislukte aankoop - Gelijkwaardige inzichten

300 De Stadhuispoort - geen schilderij van het beleg

301 In de Kerkzaal van de Protestantse Kerk

302 Aftreden Karel V - Bewind van Philips II en hertog Alva

303 Philips en Floris de Montmorency - Troepen muiten

304 Pacificatie van Gent - Atrecht, Utrecht - Pierre de Melun

305 Het Beleg van Doornik - Farnese hertog van Parma

306 De Pommel als Ster in het Energielijnenpatroon

307 Het Energielijnenpatroon in de Verdediging van Doornik

308 Tempel, Passer en Winkelhaak

309 Onder andere Zwaard, Twee Zuilen en Ruwe Steen

310 Energielijnen of Illusies in La Peste en De Verdediging

311 Een vader en zijn kind - Energielijn Bisschopsplein

312 Johannes Apocalyps 12 - een Magistrale Kathedraal

313 Wet en werkelijkheid

314 In de Protestantse Kerk van Doornik

315 Afscheid van een Schone Stad - Afscheidscadeau

316 Zonnig einde en een Annunciatie

317 Verbinding met het Hemelse Jeruzalem

318 Het Einde van de Halle des Consaux en Tour des Six

319 De G en de Vlammende Ster

320 Strijden voor het Ware - het Hemelse Jeruzalem

321 Liefde zenden naar Zielen