246 DE KAPEL VAN SINT-CATHARINA

HET WERELDWIJDE WEB ONTHULT

Thea-Warrior

 

Op maandagmiddag 4 maart 2019 ga ik via de Porte du Capitole de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal binnen. Daar waar de blauwe Catharina-lijn de turquoise Heilige-Geestlijn kruist, word ik met mijn wichelroede tegen de muur gedrukt. Mijn interesse voor deze specifieke plek is gewekt!

Florian Mariage (2014) schrijft dat in 1170 boven de zuidelijke poort een hoge kapel is gewijd aan de heilige Katarina. In die tijd zou zich aan de noordkant, boven de Porte Mantile, een kapel gewijd aan de heilige Maria Magdalena hebben bevonden en tegen de westgevel, daar waar zich het oksaal bevindt, een kapel gewijd aan Sint-Michael. Beschermende heiligenkapellen tegen het kwaad!

 

Het verhaal van Catharina heb ik eerder verteld... kort dan: de schone Catharina van Alexandrië, begeerd door keizer Maxentius, weigert de tweede dame aan zijn hof te worden. Hierop dreigt hij haar met folteringen, en stuurt hij haar veertig heidense filosofen op het dak, die zij tijdens de door hen gevoerde discussies tot het christendom weet te bekeren. Maxentius probeert Catharina met een rad te verpletteren en haar op een brandstapel te verbranden, maar bliksem en wind voorkomen haar dood. Uiteindelijk lukt het hem haar met een zwaard te laten onthoofden. Volgens het wereldwijde web sterft ze op 25 november 307. De melk die na haar dood uit haar halswond stroomt, bevrijdt een hele stad van de pest, en engelen dragen haar naar de Sinaïberg, waar haar lichaam honderden jaren ongeschonden blijft liggen. Rond 800 wordt haar lichaam daar teruggevonden en wordt op die plek ter ere van haar het Katharinaklooster gebouwd.

Een legende gevuld met begeren, christenen, rad, vuur en zwaard... er moet in dat Katharinaklooster op het schiereiland Sinaï in Egypte wel een Stralen-Ster aanwezig zijn. Als het goed is met een Krachtige Verticale Energielijn.

 

Terug naar Doornik. Jammer genoeg is de Catharinakapel in maart 2019 niet te bezoeken, maar Jeroen Westerman (2016) schrijft dat de kapelzaal, die ongeveer 8,7 bij 4,5 meter meet, door een half tongewelf is overkoepeld en dat de wanden door tempera-muurschilderingen uit de tweede helft van de twaalfde eeuw zijn versierd. Gelukkig bezit het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) in Brussel prachtige zwart-wit foto's uit 1943 van de Catharinakapel in de Kathedraal. De fotograaf is onbekend, maar de foto's blijken gemaakt te zijn voor het Commissariat général à la Restauration du Pays. 

 

Klik op de foto voor een vergroting

 

In de kapel discussieert Catharina, boven de toegangsdeur, met een filosoof die achter een katheder staat te oreren. Keizer Maxentius lijkt tussen deze filosoof en Catharina in op een troon te zitten. Hij draagt een scepter met een Fleur de Lis. Volgens mij houdt een dergelijk attribuut afgebeeld op deze specifieke plek - in deze kapel - een bewustzijn van het bestaan energielijnen in.

Onder deze legendarische drie bevindt zich een afbeelding van het Lam Gods; van de Onschuldige. Het is het Lam Gods waarvan Johannes de Evangelist in 1: 29-34 getuigt als hij Johannes de Doper citeert die - als Jezus naar hem toekomt - zegt: 'Zie het Lam Gods, Dat de zonden der Wereld wegneemt!' 

Johannes de Doper die vervolgens zegt: '... dat Deze de Zoon van God is.'

De afbeelding betreft ook het Lam dat in de Apocalypse - in Johannes Openbaring 5: 1-14 - waardig genoeg blijkt te zijn om het boek dat met zeven zegels is verzegeld te openen.

 

In de kapel bevindt zich net boven de vloer in de muur links van de toegangsdeur een lage, diepe nis. Daarboven een mooie rondboognis met een zwaarbeschadigde afbeelding van Catherina: ze bidt bij het rad waarop ze geradbraakt zou worden. Boven haar vliegt een engel en er lijkt ook een dier (een drakenlichaam met een runderkop!?) te zweven.

Iets verderop aan deze wand links bevindt zich een altaar met daarboven een schildering van de Kruisiging. Volgens Jeroen Westerman (2016) staan Maria met de persoon die de Ecclesia voorstelt (het Nieuwe Testament) rechts van de gekruisigde Jezus en links van hem de evangelist Johannes met de persoon die de Synagoge verbeeldt (het Oude Testament). 

 

Jeroen Westerman vertelt verder dat genoemd altaar in 1173 door Letbertus Blondus in de Catharinakapel is gesticht. Van 1156-1177 is deze kanunnik cantor geweest in het kapittel en van 1177 tot zijn dood in 1179 zelfs kapitteldeken. Hij wordt begraven in een tombe in genoemde lage, diepe nis in de kapel. Kanunnik Letbertus is niet zomaar iemand, want wat Ailbertus d'Antoing in 1099 met zijn reis naar Rome niet is gelukt, is Letbertus in 1145 wel gelukt: de paus stemt toe in de splitsing van het bisdom Doornik-Noyon. In 1146 wordt derhalve een zekere Anselmus tot bisschop van Doornik benoemd, terwijl Simon van Vermandois de bisschop van Noyon blijft (Ramakers, 2008).

 

De stoffelijke resten van kanunnik Letbertus liggen niet meer in de Catharinakapel. Jeroen Westerman meldt dat de resten in 1268 naar een nieuw graf in het herbouwde - gotische - koor zijn overgebracht. Oorspronkelijk is de overleden Letbertus dus wel degelijk op de kruising van de blauwe en de turquoise energielijn begraven; vergeet de breedte van energielijnen niet! Heeft kanunnik Letbertus van het bestaan van de energielijnen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal geweten? Beslist; de afbeelding, boven de nu lege tombe, van de biddende Catherina bij het rad bevindt zich ook op de blauw-turquoise-kruising.

 

De wanden van de Catharinakapel zijn verder gedecoreerd met meerdere wijdingskruisen. Boeiend is het wijdingskruis dat bestaat uit een achtster met min of meer evenwijdige lijnen erdoorheen. De hoeken van deze achtster zijn gewoon acht keer 45 graden. Dus geen 56,25 - 33,75 - 22,5 - 67,5 en nog eens 56,25 - 33,75 - 22,5 - 67,5 graden in het rond, zoals de Achtster in de Kathedraal. Onderling verhouden de hoeken zich niet tot elkaar in de verhouding 5 : 3 : 2 : 6. Trek ik 'een gele en een turquoise lijn' in de ster dan is de hoek ertussen duidelijk minder dan 33,75 graden. Toch vind ik de ster magisch. De anonieme schilder lijkt zich bewust te zijn van het feitelijk bestaande energielijnenpatroon in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal... en met deze woorden eindig ik hier en nu mijn queeste in Tournai/ Doornik; het resultaat gaat mijn stoutste dromen te boven. DANK!!!

 

Bronnen

- Foto's van de Catharinakapel in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Tournai/Doornik - objectnummer 10060466

Op 9 april en 17 juli 2021van http://balat.kikirpa.be

- Johannes 1: 29. Op 17 juli 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/1.html

- Johannes Openbaring 5: 1-14. Op 17 juli 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/5.html

- Mariage, F. (2014). Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik. N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde.

- Ramakers, E. (met Wolters, L.). (2008). Ailbertus - Kloosterstichter tegen wil en dank? Kerkrade: Stichting Ailbertus Rolduc

- Westerman, J. (2016). De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom. De Erfgoeduitgeverij. Pdf gedownload op 10 december 2020 van https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/44809  

 

Linken

---> Foto's van de Catharinakapel in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Tournai/ Doornik op KIK-IRPA

 

---> 247 VERGEET HET MAAR! - Mijn Plaats weer innemen

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME