224 DE ONTSLEUTELING

HET INTIMIDERENDE PAD

Thea-Warrior

 

Het tekenen van hoeken is een moeilijke opgave; er zijn zoveel mogelijke hoeken. Al eerder heb ik het draaien van het roosvenster over de x-as (de horizontale as) en de z-as (de verticale as) bestudeerd. Bij de draaiing over de z-as krijg ik gedachten die me ervan weerhouden verder te gaan. Gewoon vanuit de kerk gezien toont Maria Jezus aan de kerkgangers. Als ik het roosvenster om de z-as draai dan is het alsof Maria Jezus aan de wereld toont. Alsof Jezus terug is op Aarde, opnieuw teruggekomen, opnieuw geboren, opnieuw gereïncarneerd. Alsof de mensheid in de tijd van de Apocalyps is terechtgekomen, een beetje eng!

 

Op zondag 16 mei 2021 probeer ik het in mijn tekeningen maar weer eens vanuit de verschillende perspectieven. Het is alsof ik me van boven de Aarde naar onder de Aarde verplaatst en ook nog eens vanuit het oosten naar het westen vlieg en weer terug. En dan heb ik midden op de middag vanuit die perspectieven plotsklaps de tweede versleuteling in handen.

 

Bol-met-Vlam staat weer in STER!

 

Dit is de echte... want ik zie de sterrenbeelden Weegschaal en Tweelingen op de plaats staan waar ze eigenlijk zouden moeten staan, en er is een duidelijker verband met de Energielijnen... immers de bijna irritante trekbalk in de Rosace staat evenwijdig aan de Turquoise Energielijn, de lijn die ik de Heilige-Geest-Lijn heb genoemd.

Ik heb het bewijs ontdekt: de ontwerpers - bisschop Gaspar-Joseph Labis, vensterontwerper Jean-Baptiste Capronnier en mogelijk enkele andere ingewijden - hebben het roosvenster ontworpen op het energielijnenpatroon van de Kathedraal.

 

Even een sprong in de tijd, pas op donderdag 19 mei 2021 realiseer ik me dat deze door mij - via een vrij moeilijke weg -gevonden oplossing overeenkomt met de weg die ik me minder heb toevertrouwd: het draaien van de Rosace om de z-as.

Niks geen vliegen van het ene naar het andere perspectief; ik sta gewoon van boven en vanuit het oosten, min of meer vanaf het doksaal, het proces te bekijken. Op Levendweb kan ik de oplossing van de versleuteling - de Ontsleuteling - via deze spannende, super-eenvoudige weg gemakkelijk laten zien.

 

Maria toont Jezus aan de mensheid in de buitenwereld!!!

 

Dit Z-venster, zoals het vanaf het doksaal in de Kathedraal te zien is, in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal laten glijden, de Madonna met de voeten naar het oosten, en als het centrum van het roosvenster midden onder de viering van de kathedraal ligt de Rosace rechtsom draaien. Zo simpel is het.

Van onderaf gezien liggen alle sterrenbeelden zoals in de beginsituatie, inclusief de omgewisselde Tweelingen en Weegschaal.

Van bovenaf gezien liggen Tweelingen en Weegschaal in het neergevlijde Z-venster op de plek waar ze zouden moeten liggen. Alle andere sterrenbeelden liggen natuurlijk niet meer op hun plek!

 

Maandag 17 mei 2021 vertel ik mijn vriendin Annemie al wandelend over de door mij gevonden Ontsleuteling. Ze vindt de oplossing passend. Met een andere vriendin heeft ze reeds geprobeerd op basis van feitelijke gebeurtenissen in de wereld na te gaan in welke fase van de Apocalyps de mensheid zich heden ten dage bevindt.

 

Ik vertel Annemie ook over mijn misdienaarsdroom. Ze stelt dat ik er met mijn interpretatie van het luiden van de bel wat naast zit, immers met een klok of bel kondigt de misdienaar niet het begin van de Consecratie aan, maar het luiden van een bel of het rinkelen met belletjes tijdens de Consecratie wordt gedaan als de hostie of miskelk wordt geheven. Het luiden is geen aankondiging, maar vormt de bevestiging van de transsubstantiatie: dat brood en wijn zijn veranderd in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus.

Ik ben het met haar eens. Blijkbaar heeft mijn geheugen me hier enigszins in de steek gelaten en mijn interpretatie is ook wat vreemd, want als misdienaar lijk ik te lopen, terwijl tijdens de Consecratie de misdienaar knielt of staat.

 

Als ik 's avonds naar bed ga, vraag ik de Engelen opnieuw om hulp en in de nacht van 18 mei 2021 krijg ik nieuwe beelden van mijn misdienaarsdroom... ik-misdienaar loop in een processie en achter me loopt een priester met een monstrans.

Weer wakker vraag ik me af op welk moment in het jaar een misdienaar al luidend met een bel voor de priester met de monstrans uit loopt. Op welke dag wordt zo'n processie gehouden?

 

Dan weet ik het: het is Paaszondag... Jezus is opgestaan!