MAANDMEDITATIES 2011-2015

 

De maandmeditaties zijn ontwikkeld door Marko Pogačnik en de medewerkers van het Lebensnetz/ LifeNet.

De meditaties vormen een ontwikkelingsgang waarmee aangesloten kan worden bij de ontwikkelingen die op Aarde (bij Gaia) in de betreffende jaren plaatsvinden. Ze zijn ook te hanteren voor een persoonlijke ontwikkelingsgang.

Van januari 2011 tot en met december 2015 heb ik de maandmeditaties van Marko Pogačnik vanuit het Duits of Engels vertaald in het Nederlands. De laatste meditatie van Marko en het Lebensnetz is van juni-juli 2020.

 

De tijdsaanduiding is jaar - maand - dag: 110120 (ofwel 20 januari 2011) 

Klik op de meditatie en de inhoud opent zich.

 

 

Maandmeditaties in het Duits                ---> Lebensnetz

Maandmeditaties in het Engels              ---> LifeNet van Marko Pogačnik

 

Thea-Warrior 

 

 

2011

110120 110220 Bijdragen aan de balans op Aarde

110220 110320 Gronden van innerlijke vrede en stabiliteit

110320 110420 Versterken van verbondenheid met de Aardse bakermat

110420 110520 Reinigen van problematische energie

110520 110620 Versterken van de verbinding met je spirituele oorsprong

110620 110720 Opbouwen en versterken van de hartekracht

110720 110820 Leren de betekenis van de eigen incarnatie te onderzoeken

110820 110920 Ontwikkelen en vergroten van het waarnemingsvermogen

110920 111020 Ontwaken van dieper bestaansbewustzijn via de chakra's

111020 111120 Ervaren in het hier en nu van de relatie met het Goddelijke

111120 111220 Individueel creatief aarden

111220 120120 Verbinden met de Aarde, de Zonneliefde en de Heelalklank

 

2012

120120 120220 Verdiepen van onze relatie met de natuurwezens

120220 120320 Herstellen van de basale verbinding

120320 120420 Aandacht voor het eigen elementenwezen

120420 120520 Vormen van hartcontacten

120520 120620 Verenigen met het innerlijke kind

120620 120720 Je begeven in de multidimensionale structuur van ruimte en tijd

120720 120820 Betreden van het dierlandschap in jezelf

120820 120920 Activeren van de impuls van oerliefde

120920 121020 Vergroten van het vermogen om te vertrouwen

121020 121120 Aarden op een andere manier

121030 121106 Ondersteunen van versteende en verharde wezens

121031 Druppels van Mededogen

121106 121113 Omzetten en verwerken van trauma's

121113 121120 Ontmoeten van de Aardemoeder

121120 121127 Verhelderen van het zicht op de toekomstige Aarde en mensen

121127 121204 Opheffen van de begrenzingen

121204 121211 Helen van de mannelijke en vrouwelijke balans in ons

121211 121218 Verzoeken om steun van de geestelijke wereld voor een heldere visie

121218 121225 A Teruggeven van de ring van macht aan Gaia

121218 121225 B Afscheid nemen van de geest van de voorbije kosmische cyclus

121218 121225 C Openen voor het licht en de liefde van Gaia

 

2013

130115 130122 Oplossen van de donkere laag en scheppen van de Geacultuur

130120 130220 Verdiepen van de eigen tegenwoordigheid in het universum van het hart

130220 130320 Vormen en zekeren van diepgeaarde vrede

130320 130420 Belichamen van de nieuwe werkelijkheidsruimte

130401 Vraag medemensen meer aandacht te schenken aan de kosmische beweging

130420 130520 1 Losser maken van je lichaamscellen

130420 130520 2 Gemeenschappelijk ademhalen met andere wezens

130520 130620 Bewust worden van je plantenlichaam

130620 130720 Groeien in de nieuwe ruimte-tijd-horizon

130720 130820 Wenden van de patriarchale denkwijze via het trosvormig veld

130820 130920 Verbinden van je ziel met je Aardewezen

130920 131020 Jezelf bevrijden van angst

131020 131120 Praktiseren van de zon-hartmeditatie

131028 131105 Behoeden van het zaad van het leven

131105 131112 Scheppen van een lichtkanaal voor Fukushima 

131112 131119 Transformeren van vrijgekomen verwoestende drakenkrachten

131119 131126 Uitnodigen van de Blauwe Engelen van Transmutatie

131126 131203 1 Onderkennen van de tweeledige natuur van de Godin van Transmutatie

131126 131203 2 Jezelf relateren aan de tweeledige natuur van Gaia

131126 131203 3 Positief beïnvloeden van tragedies

131203 131210 Loslaten van vreemde krachten - de grauwe stof

131210 131217 Breek de ban van de tot slaven gemaakte elementenwezens

131217 131221 Tranen van Genade en de Zegen van Gaia

 

2014

140120 140220 Werken met de brandpunten van Gaia in jezelf

140220 140320 Jezelf afstemmen op de nieuwe bodem en aarden

140320 140420 Vrede uitstralen en verdelen

140420 140520 Belichamen van de nieuwe verhouding tussen het vrouwelijke en mannelijke principe

140520 140620 Dieren willen vrij zijn - ontkoppelen van projecties en controle

140620 140720 Verbonden zijn met aspecten die in waarheid verankerd zijn

140720 140820 Ondersteunen van de elementaire wereld

140820 140920 Contact met het gemeenschappelijk bestaanspunt

140920 141020 Drievoudige vredesmeditatie

141020 141120 Aandacht en liefde voor het mineralenrijk

141120 141220 Beleven en ondersteunen van veranderingen in het vitale gebied

141220 150120 Vernieuwen van de vredesmatrix

  

2015

150120 150220 Op weg naar integraal menselijk bewustzijn

150220 150320 Verkennen van de nieuwe ruimte

150320 150420 Loslaten van oude gedragspatronen

150420 150520 Aandacht voor de elementen water en vuur

150520 150620 Vrijheid voor de dieren

150620 150720 Vrijheid voor het water

150720 150820 De tragedie van Griekenland - bekrachtigen van vitale centra

150820 150920 Werken met Gaia's drakenkrachten 

150920 151020 1 - Contact maken met dieren

150920 151020 2 - De vluchtelingencrisis - versterken van het bewustzijnsniveau van Midden-Europa 

151020 151120 Vernieuwen van de relatie met Gaia door een nieuwe manier van aarding

151120 151220 Verbinden van de ideeënwereld met de gemanifesteerde wereld

151220 160120 Manifesteren van een grotere ruimte van bewustzijn