Foto's en tekst van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding:

Thea-Warrior via https://www.levendweb.nl

Geopende verhalen zijn met de rechtermuisknop als pdf te downloaden. 

 

ABDIJKERK ROLDUC - 71 tot en met 132

ONZE-LIEVE-VROUW EN ENGEL GABRIËL

 

71 Van de Een naar de Ander

72 De Abdij van Rolduc

73 Bron en Steen van Rolduc

74 Ailbertus d'Antoing - deel 1

75 Ailbertus d'Antoing - deel 2

76 Ailbertus d'Antoing - deel 3 

77 De Schenking van Adalbert

78 Ailbertus d'Antoing - deel 4

79 Ailbertus d'Antoing - deel 5

80 Ailbertus d'Antoing - deel 6

81 Ailbertus d'Antoing - deel 7

82 Ailbertus d'Antoing - deel 8

83 Personen rond Priester Ailbertus

84 De Abdijkerk van Rolduc

85 Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen

86 Herrad von Landsberg

87 De Zeven Gaven van de Heilige Geest

88 De Noordelijke Concha - deel 1

89 De Noordelijke Concha - deel 2

90 De Oostelijke Concha - deel 1

91 De Oostelijke Concha - deel 2

92 De Oostelijke Concha - deel 3 

93 De Oostelijke Concha - deel 4

94 De Oostelijke Concha - deel 5

95 De Oostelijke Concha - deel 6

96 De Oostelijke Concha - deel 7

97 De Oostelijke Concha - deel 8

98 De Oostelijke Concha - deel 9

99 De Oostelijke Concha - deel 10

100 De Oostelijke Concha - deel 11

101 De Zuidelijke Concha

102 Op de Zevenkoppige Draak - deel 1

103 Op de Zevenkoppige Draak - deel 2 

104 Dierbasementen in de Crypte

105 Dierbasementen in de Kerk

106 De Verticale Energiezuil

107 Het Land van Rode

108 Drie Zonnewijzers

109 Veldwerk

110 Energielijnen in de Crypte

111 Gnomoloog Willy Leenders

112 Mijn Beurt

113 Helpers en Maatjes

114 Engel C(h)rystal en de Zonnewijzer 

115 De Beeldtaal der Longobarden

116 Voor Eer en Deugd

117 De Gekroonde Groene Slang

118 Krachtdier Coyote in Actie

119 Hersenkraker

120 Feest

121 De Glas-in-Loodramen

122 Glas-in-Loodramen op Energielijnen

123 Een Afscheidscadeau

124 Op het Priesterkoor van Rolduc

125 Afscheid nemen

126 Drie Energielijnen en een Abdij

127 Het Jaartal 1584

128 Maria leeft op Rolduc

129 Het Hemelse Jeruzalem

130 Op de Valreep

131 Verscholen

132 AVE AVE AVE...

 

ABDIJKERK ROLDUC - Onderwerpen

ONZE-LIEVE-VROUW EN ENGEL GABRIËL

 

71 Billenniummonumenten Nijmegen Tongeren Heerlen

72 Parabels verloren-schaap, -penning en -zoon

73 De bron - de steen - opzichter Kunraad

74 Geschiedenis persoon Ailbertus - processie Tournai

75 Odo van Doornik - armoede-ideaal

76 Hooggevoelige stichter - vinden van de juiste plek

77 Beweegredenen van de schenking

78 Bouw van de kapel - eerste ritueel

79 Hooggevoeligheid

80 Broeder Embrico - wijding crypte door bisschop Otbert

81 Conflicten met Embrico - vertrek uit Kloosterrade

82 Overlijden van Ailbertus - wonderen - strijd om lichaam

83 Personen in Tournai en Kloosterrade

84 Schitterende kunst in de abdijkerk

85 Mozaïek - sekseproblematiek

86 Hortus Deliciarum - de zeven vrije kunsten

87 Jesaja - de Zeven Gaven - Gekroonde Groene Slang

88 De Annunciatie - Heilige Geest - Drie-eenheid - Erfzonde

89 Sint-Lucia, -Dymphna, -Bernardus, -Servatius - Stella

90 Jezus-Christus

91 Het Vier-Dier-Wezen met de Raderen - profeet Ezechiël

92 Vier Evangelisten - Arend - Leeuw - Engel - Rund

93 Sanctus - Gregoriaans zingen - visioen profeet Jesaja

94 Het Lam Gods - Johannes-de-Doper

95 Catharina van Alexandrië - maagd blijven

96 Ioannes-Chrisostomos - scherpe woorden

97 Sint-Augustinus en zijn ideeën

98 Sint-Jozef - voedstervader - evangeliën - Patroon Kerk

99 Apostel Petrus - zijn karakter - mijn relatie met hem

100 Kerkleraar Thomas van Aquino - godsbewijzen

101 Pinksteren - dopen met vuur - Effundam Spiritum Mem

102 Maria zegevierend - ketterijen - kerkleraren 

103 Het Kwaad - Draken - Energielijnen - de Schepping

104 Vier gehavende dierbasementen

105 Zuidmuur zuiderzijbeuk - fabeldieren - sleutel

106 De geheime dertiende zuil in het midden

107 Ellende in en schoonheid van het land

108 Twee gewone zonnewijzers en een verdwaalde

109 Energielijn bij de crypte - Hagenrode-route

110 Drie energielijnen - Gabriël, Maria en Jezus

111 Asymmetrie - breedtegraad - gnomonische declinatie

112 Verband energielijnen en zonnewijzer - Engel Crystal

113 Engelen - Franz - Fryne - Maria - Vliegdenwezen 

114 Zonnewijzer en Verticale Energiezuil

115 Basementen in de zuidbeuk als oudste versleuteling

116 Sex - seksuele voorkeuren - het nieuwe normaal

117 Augustus 2020 - De GGS een sleutel?

118 Verdwalen in het gewelf van het priesterkoor

119 Ophiuchus - meetkunde - natuurkunde - wiskunde

120 Mozaïek - Verticale Energiezuil - 21 september 2020

121 Ramen buiten de energielijnen

122 Verhalen van vier ramen - Heren van Rolduc

123 Een Sleutel van Engel C(h)rystal en nieuwe vondsten

124 De twee Sleutels van de Gekroonde Groene Slang

125 Ligging Mozaïek van Philosophia - Matthias Goebbels

126 Ligging energielijnen rond het abdijcomplex

127 Maria Immaculata - erfzonde

128 Noordconcha oostelijk venster - zondeloos leven

129 De Drie Koningen - de Heilige Stad - een verschijning

130 De Heren van Rolduc - iemand verschuilt zich

131 Handtekening en afscheidsgroet

132 Socrates - AS I KNEEL BEFORE YOU