GAIA•TOUCH

 

Gaia Touch-oefeningen zijn geïnspireerd door elementaire en andere wezens van verschillende heilige plaatsen op Aarde. Zij bieden deze aan bevriende mensen aan om ons te helpen beter af te stemmen op onze thuisplaneet en haar wezens, die tot verschillende niveaus van de werkelijkheid behoren.

 

De oefeningen tonen een combinatie van lichaamsbewegingen en imaginaties, een soort Yoga gewijd aan de samenwerking met Gaia en haar bewustzijn. Ik begon de Gaia Touch-oefeningen te ontvangen en de een na de ander te formuleren na het jaar 1998, waarin de Aarde transformatieprocessen zichzelf begonnen te onthullen. Met Aarde-transformatie bedoel ik niet de schaduwzijde die enkel als klimaatveranderingen geïdentificeerd wordt. Volgens mijn waarneming is het een proces waardoor nieuwe condities voor het leven op de planeet verschijnen en een nieuwe meer subtiele ruimte- en tijdsstructuur. Ik geloof dat de Moeder van het Leven besloten heeft om deze veranderingen in beweging te zetten om te voorkomen dat de vitale vermogens van de Aarde vernietigd worden.

 

Om in staat te zijn verder de schoonheid en creatieve uitdagingen van deze planeet te kunnen genieten dienen we ons aan te passen aan de veranderingen – niet enkel spiritueel, maar ook lichamelijk. Het doel van de Gaia Touch-oefeningen is om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren zodat je in staat bent om in te tunen op de nieuw verschijnende werkelijkheid, zowel individueel als collectief.

 

Gaia Touch-oefeningen zijn een vorm van kosmogrammen, wat betekent een vorm van de universele taal welke niet enkel door de mens maar ook door andere wezens van de Aarde en het universum kan worden opgemerkt. Hun authentieke kracht wordt gegenereerd door het bewustzijn en de wezens van die heilige plaatsen die ze inspireerden – gewoonlijk worden zij benoemd in het commentaar bij de afzonderlijke oefeningen.  

 

De oefeningen werken ook in de tegengestelde richting. Door een Gaia Touch-oefening uit te voeren ondersteunt iemand de betreffende plek en zijn wezens in hun streven om de ware identiteit van de plek te onthullen en om de unieke bijdrage ervan tot het leven te ondersteunen. Ik zie Gaia Touch als een deel van een grote planetaire beweging, opgestart om een nieuw type civilisatie op de Aarde te creëren, die ik ”Geacultuur” noem.    

 

Het is belangrijk te weten dat Gaia Touch-oefeningen werken door de interactie tussen de lichaamsbewegingen en ons vermogen tot imaginatie. Het is niet nodig om altijd de achtergrond van de betreffende oefening voor ogen te hebben op het moment dat deze uitgevoerd wordt. Wel is het nodig om te weten wat het doel van de betreffende oefening is en welke momenten door de imaginatie ondersteund dienen te worden. Treed de wereld van de gegeven oefening zonder projecties binnen en sta jezelf toe door haar vleugels gedragen te worden. Ik hoop dat meer en meer mensen wereldwijd aan de Gaia Touch beweging zullen meedoen en dat groepen gevormd zullen worden om de oefeningen op een permanente basis uit te voeren, terwijl ze hun ervaringen delen en toegewijd zijn aan relevante onderwerpen. 

 

Samen met mijn medewerker Peter Frank van de Hagia Chora School voor Geomantie en anderen van het LifeNet volg ik dit doel en organiseren we trainingen voor hen die Gaia Touch in hun dagelijks leven zouden willen integreren of die de genoemde groepen zouden willen organiseren. Ik dank allen die meewerken in de Gaia Touch beweging en wens je uitzonderlijke ervaringen toe.

 

Marko Pogačnik, Slovenië, 1 september 2013

 

 

 

Gedownload op 23 april 2017 van

http://www.earthenergynetwork.co.uk/index.php/gaia-touch/  

Vertaald naar het Nederlands door Thea Penterman.