146 MGR. GASPARD-JOSEPH LABIS - DEEL 2

Rijksmuseum Amsterdam - Don Juan de Ledesma (tussen 1670 en 1699). Prise de Tournay (fantasie) - Publiek domein.
Rijksmuseum Amsterdam - Don Juan de Ledesma (tussen 1670 en 1699). Prise de Tournay (fantasie) - Publiek domein.

EEN BOZE BISSCHOP

Thea-Warrior

 

Nog één anekdote, dan houd ik ermee op. Na de Franse Revolutie en de val van Napoleon creëren de overwinnaars, de Duitse Staten en het Verenigd Koninkrijk, tussen 1813 en 1815 een 'bufferzone' waarbij Frankrijk - zonder inspraak van het binnenland - Belgische gebieden moet afstaan aan het Soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden: een monarchie met Willem Frederik van Oranje-Nassau als koning. Een lang verhaal kort, want in de loop van de jaren is er meer aan de hand, maar in september 1830 ontbrandt de Belgische Opstand. Resultaat van deze Revolutie is de onafhankelijkheid van België, waarbij in juli 1831 Leopold I de koning van de Belgen wordt. 

 

Natuurlijk zoekt de jonge natie naar eigen helden, zo ook in Doornik. In 1861 besluiten de gemeentelijke autoriteiten op de Grand'Place een standbeeld te plaatsen van Christine de Lalaing, prinses van Espinoy. Zij is een heldin omdat zij in 1581 tijdens het Beleg van Doornik door Alexander Farnese, de prins van Parma, de stad in afwezigheid van haar echtgenoot heeft verdedigd. Omdat ontzetting niet mogelijk blijkt en de katholieken binnen de muren zich beginnen te roeren, onderhandelt Christine op 29 november met Farnese over een eervolle overgave. De calvinisten krijgen een vrije uittocht toegezegd en verlaten de stad bij duizenden. De prinses vertrekt ook, haar eigen en andermans bezittingen meenemend. Bij haar vertrek wordt ze zo toegejuicht dat ze wel de overwinnaar lijkt. Ze mag inderdaad zo beschouwd worden, want velen hebben de bezetting overleefd, terwijl dat normaliter in die tijden niet het geval is. Lang heeft ze niet van haar 'overwinning' kunnen genieten; via Oudenaarde en Gent gaat ze naar Antwerpen waar ze in juli 1582 tijdens een beleg door het Leger van Vlaanderen sterft. Hoe oud ze dan is? Misschien net 36 jaar!

 

Bisschop Labis bekijkt Christine de Lalaing echter vanuit een ander perspectief, voor hem is zij een protestante die Doornik heeft verlaten en daarbij de schatten van de kathedraal heeft meegenomen. Hij heeft gelijk, maar volgens het wereldwijde web (Beleg van Doornik - 1581) eindigt de diefstal wat genuanceerder; Parma verneemt van de acties van de prinses en stuurt ruiters achter haar aan. Hij vordert de wederrechtelijk verkregen goederen terug en schenkt deze daarna weer aan de rechtmatige eigenaar.

De protesten van de bisschop tegen de plaatsing van het standbeeld van de prinses van Espinoy worden niet gehonoreerd; het project gaat door als voorgenomen. Onder het mom een confrontatie tussen zoveel zuiverheid en slechtheid niet te zien zitten, besluit de gekwetste en verbolgen bisschop Labis om vanaf dan de grote processie van Onze-Lieve-Vrouw-der-Zieken, de herinnering aan de bevrijding van 'de pest' in het jaar 1092, niet meer over de Grand' Place te laten gaan.

Pas anderhalve eeuw later word zijn onwrikbaar verbod opgeheven en volgt de ommegang weer het oorspronkelijk parcours over de Grote Markt. Standvastigheid is bisschop Labis niet te ontzeggen, maar dit is wel een voorbeeld van waar een groot man kwetsbaar in kan zijn... waarschijnlijk is het uit wraakgedachten en -handelingen blijven een van de moeilijkste opdrachten in het leven.

 

De energielijn die op de plek van de zittende bisschop Labis door het westelijk glas-in-loodvenster in de Bidkapel gaat, geef ik - eenmaal weer thuis - in het wit op de kathedraalplattegrond weer. De tweede energielijn, die ik zoals ik verteld heb pas later waarneem en die ik turquoise-gekleurd weergeef, loopt wat meer parallel door de muur met beide grote zuidvensters. De krachtige energie die ik waarneem onder de zittende bisschop Labis ontstaat - als het goed is - door de ontmoeting van deze witte en die turquoise energielijn.

Overigens twijfel ik een beetje of de staande man met de bruine haardos op het oostelijke zuidvenster wel bisschop Labis is. Tijdens de dogmaverklaring in 1854 in Rome door Paus Pius IX - dat Maria zonder erfzonde is geboren - is bisschop Labis 62 jaar oud. Zou hij toen nog bruin haar hebben? Misschien staat hij wel links op dit venster... dan gaat de Januskop niet op.

 

Bronnen

- Afbeelding Prise de Tournay. Don Juan de Ledesma (tussen 1670 en 1699). Rijksmuseum Amsterdam. Publiek Domein.

Op 11 december 2020 van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doornik_1581.jpg

- Beleg van Doornik. Op 11 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Doornik_(1581)

- Belgische Revolutie. Op 11 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie

- Christine de Lalaing. Op 11 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Christina_van_Lalaing

- Gaspard-Joseph Labis. Op 8 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaspard-Joseph_Labis

- Gaspard-Joseph Labis. Tournai, Histoire d'un évêque de caractère (4-7 januari 2010). Op 7 december 2020 van: https://web.archive.org/web/20130925190730/http:/optimiste.skynetblogs.be/archives/tag/Mgr%20Labis/index-0.html

- Lijst van koningen der Belgen. Op 11 februari 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_koningen_der_Belgen

- Soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden.

Op 11 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Soeverein_vorstendom_der_Verenigde_Nederlanden

 

 

Linken

- Rijksmuseum Amsterdam- fantasieafbeelding door Don Juan de Ledesma ---> Prise de Tournay 

 

---> 147 DE HOOFDPOORT - Visie in Beeldtaal

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME