167 IK-STEENBOK

Aquarius & Capricornus - Alexander Jamieson (1822). Public Domain, op 25 januari 2021 via Wikimedia Commons
Aquarius & Capricornus - Alexander Jamieson (1822). Public Domain, op 25 januari 2021 via Wikimedia Commons

IN HET HEELAL

Thea-Warrior

 

Op dinsdag 19 maart 2002 drum ik op de NEBO in lokaal 114. Mijn reisvraag luidt: Hoe kan ik de kracht van de steenbok op de juiste manier gebruiken?

Als ik vooraf de kosmos aanroep, ben ik een Steenbok met enorme ronde horens. Absoluut stevig sta ik op een heel hoge berg op een heel klein stukje aarde.

 

Als ik-Steenbok ga ik drummen. Als ik-Thea heb ik veel vragen: Waarom sta ik-Steenbok zo hoog? Waarom ben ik-Steenbok alleen? Waarom doe ik-Steenbok dit eigenlijk? Er komt geen antwoord op mijn vragen. Tot mijn bewustzijn dringt door: Ga nou eerst maar heel rustig staan, ervaar hoe het is Steenbok te zijn.

Ik-Steenbok sta daar maar en kijk over de wereld heen, ik-Steenbok kan alles goed zien. Al sta ik-Steenbok nog zo hoog in het heelal ik ben goed geaard. Ik-Steenbok lijk niet te horen, te denken of te praten. Een vreemde ervaring. Tot mijn-Thea's bewustzijn dringt door dat Aarde ook heel hoog kan zijn. Het is net of er hier iets niet klopt met de Beneden-, Midden- en Bovenwereld. Normaal heeft de Middenwereld een bepaalde hoogte voordat de Bovenwereld begint. Maar hier is dat niet het geval. Hier is de Aarde zo hoog dat het lijkt alsof de Middenwereld maar een heel dun laagje is. Hier op de top van de bergen komen ze grenzen ze alledrie aan elkaar. Als ik-Steenbok daar zo sta, sta ik-Steenbok in drie Werelden tegelijk. Even denk ik aan 11 september aan het World-Trade-Center dat te hoog was. De Benedenwereld, de Aarde werd daar in contact gebracht met de Bovenwereld... het was te hoog...

Tot mijn bewustzijn dringt door dat de Steenbok vanuit haar standpunt veel kennis bezit. 'Zo hoog kan de Aarde zich daadwerkelijk in de spirituele Bovenwereld bevinden.'

De horens van de Steenbok zijn belangrijk om contact te maken met de spirituele wereld: 'als je iemand begeleidt gebruik dan je horens, want als het nodig is, zullen wij je steunen.'

'Verspreid je kennis over de Aarde.' Ik besef dat het nodig is te vertellen over God, het Goede en gevoelens, bijvoorbeeld aan cliënten.

'Heel de trauma's... dat kun je...'

Ik besef dat als mensen bang zijn dat ze dan geblokkeerd zijn in hun 1e chakra, als therapeut dien ik dan een Steenbok te zijn.

'Verdere kennis staat in de boeken die je hebt over het Medicijnwiel..."

'Heb geduld... wel de feiten... geen oordeel.'

Ik besef dat ik-Steenbok als een spiegel ben, een spiegel die geen nieuwe info geeft, die in die zin niets zegt, maar die alles perfect spiegelt. Steenbok zelf lijkt niet te denken en niet te praten. Als Thea denk ik even aan Roger Quintens die voor mij een blanco spiegel is, waardoor alles duidelijk wordt. Hij hoeft ook niks te zeggen.

 

Dan ben ik opnieuw in het heelal als ik-donker-geklede-man. Ik weet mij even geen raad: Wie zijn die donker-geklede-mannen precies? Wie ben ik-donker-geklede man? Met die kaarsenstandaard, vijf- of drietand moet ik-Thea toch even aan duivels denken; ik-Thea ben wat angstig. Ik-donker-geklede-man zit opnieuw in het Zuidzuidoosten in het ovaal. De mannen wisselen informatie uit over de helende functies en effecten van geopende chakra's. Ik breng dezelfde vraag in als in de zweethut. Op de een of andere manier brengen ze op me over: 'Ja, wees een steenbok. Vanuit haar standpunt veel kennis... schrijf dat boek!' Ik moest beloven elke dag 1 uur aan het boek te schrijven. Ik mocht niet eerder naar bed... Ik zal beloond worden met goed slapen.

Ik beloof het. Een donker-geklede-man komt uit het Westen naar mij-donker-geklede-man toegelopen. Het is of ik het hem specifiek beloof. Dan merkt hij-donker-geklede-man mij-donker-geklede-man met een teken op mijn linkerschouder. Het lijkt het steenbokteken: ♑︎. Hij legt zijn volle hand op mijn linkerschouder en brandt het teken er als het ware in. Het lijkt of hij zegt: 'Je bent niet voor niets als Steenbok geboren. Laat dit teken tijdens therapie zien... draag het. Let op Amaltheia, zoals zij koestert, verzorgt en voedt, ga zo met je cliënten om.'

 

Het was net alsof ik het gesprek daar niet voerde als ik-donker-geklede-man maar alsof de vragen van ik-Thea waren en alsof ik-Thea daar het gesprek voerde. Tamelijk verwarrend. Alsof ik als ik-Thea vragen kon stellen en ondertussen mijzelf als ik-donker-geklede-man die tamelijk in verwarring was zag zitten.

Als ik-Thea zit ik nog met vragen: Wie zijn jullie? Het dringt tot me door dat daar de sterrenbeelden uit de kosmos in vergadering zijn. Het is een vergadering van de twaalf dierenriemtekens. Elk heeft zo zijn eigen invloed op de chakra's. De dierenriemtekens zijn de zonnetekens, de dieren op het medicijnwiel van de Indianen zijn de maantekens.

ik vraag me nog af waarom ze in een ovaal zitten, zie ik de cirkel vanuit een hoek?

Het afscheid is verwarrend: Ben ik het Steenbokdierenriemteken? Blijf ik-Steenbok daar? Kan ik-Steenbok weggaan? Kan ik weggaan? Heb ik een plek als Amaltheia in het heelal? moet ik daar naartoe gaan? En ik-Thea? Dan klinkt het als een langgerekte zucht in het heelal uit alle mannenkelen tegelijk: 'Keer terug naar hier.'

 

Roger Quintens, zo'n vriendelijke man, een Belg uit Diepenbeek bij Hasselt. Ik ontmoet hem in Nijmegen als collega op de HBO-V, en we kunnen het vrijwel meteen goed vinden. Hij rijdt bijna dagelijks de ongeveer 150 kilometer van Diepenbeek naar Nijmegen, en terug! Soms overnacht hij in Nijmegen; bij de paters van de Sociëteit van het Allerheiligst Sacrament in het klooster van Brakkenstein. Als heel jonge tiener gaat hij reeds naar een seminarie om voor priester te studeren en hij wordt daadwerkelijk rooms-katholiek priester. In het kader van zijn Midden-Oosten Studies heeft hij zich verdiept in de Kabbala, een vorm van Joodse mystiek en esoterie, die zich in de twaalfde eeuw binnen rabbijnse kringen heeft ontwikkeld.

Met Roger heb ik in kloosters in Diepenbeek en Nijmegen vele weekenden studenten begeleid in het keuzevak 'Op Verkenning naar je Innerlijke Wereld 1'. Eerst is het keuzevak enkel gebaseerd op oefeningen uit de Psychosynthese rond subpersonen. Als ik ga begeleiden, drum ik al gauw voor de studenten in het kader van Sjamanistische Reizen in de Andere Werelden.

 

In Diepenbeek heeft Roger Quintens een partner, Louve Dahms. Samen hebben zij vier kinderen. Louve is psychotherapeute en bloedzuster van een opperhoofd van de Cheyenne-indianen. Leden van deze stam hebben haar de Indiaanse rituelen onderwezen die ze daadwerkelijk in België en Duitsland praktiseert. In 1996 maak ik kennis met Louve in een tipi achter hun huis in Diepenbeek. Die middag maak ik mijn eerste door een drum begeleide Reis in de Andere Werelden.

 

Bronnen

- Jamieson, A. (1822). Aquarius & Capricorn. Public Domain, via Wikimedia Commons.

Op 25 januari 2021 van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Jamieson_-_Aquarius_%26_Capricorn.jpg

- Kabbala. Op 27 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabbala

 

---> 168 MIJN EERSTE REIS - Ik-Adelaar

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME