223 HET VAT VAN PANDORA

Ca' Rezzonico - Il vaso di Pandora (Inv.70) - Pietro della Vecchia, Public Domain, via Wikimedia Commons
Ca' Rezzonico - Il vaso di Pandora (Inv.70) - Pietro della Vecchia, Public Domain, via Wikimedia Commons

DE HOOP

Thea-Warrior

 

Zoals reeds verteld, bekijk ik dinsdagavond 11 mei 2021 de films 'Tomb Raider' uit 2001 en 2003. Tomb Raider betekent Graf-Stroper of Zwarte Ridder van de Graftombe. In 'Tomb Raider - The Cradle of Life' (de Wieg/ Bakermat van het Leven) uit 2003 wordt een reeds eeuwen in zee verzonken Lunatempel geïntroduceerd. Blijkbaar bevinden restanten van deze Maantempel zich in de bodem nabij Griekenland.

In de verwachting gouden schatten te vinden, wordt reeds langere tijd naar de plek van deze tempel gezocht. Na een aardbeving blijken er tempelzuilen op de zeebodem aan de oppervlakte te komen! 

 

Lara Croft ontdekt tamelijk in het begin van de film met enkele Griekse mannen de Lunatempel. Via het water van de zee is de tempel als een soort grot te betreden. Terwijl de mannen op de aanwezige gouden schat springen, ontdekt Lara de platte versierde ring met daarin het ronde, gouden schijfje. Ze wipt het schijfje eruit, waarna een gouden lichtstraal uit de opening tevoorschijn komt, en hoger in de tempel een groter, wat groenig, licht gaat schijnen. Sprookjesachtig, maar 'het licht zien' past zeker bij de dromen van veel mensen. Als de gouden lichtstraal schijnt, vult mijn woonkamer zich met Gouden Licht.

 

Wat moet ik ermee? In de film neemt Lara Croft het met een 'goede' vriend op tegen een valse wetenschapper. In beeld komen schitterende opnamen uit Griekenland, Hong Kong en Kenia voorbij. Het wakkert het verlangen aan om met eigen ogen de getoonde steden en landschappen te zien. Is dat wel normaal!? Feitelijk is in de gewone wereld het reizen over de wereld voorbehouden aan een selecte groep bevoorrechte mensen. Mag het dan de naam 'normaal' wel dragen? Zou niet enkel dat als 'normaal' moeten worden beschouwd wat voor ieder mens op de wereld beschikbaar is? Moeilijke vragen.

 

In het vervolg van de film weet Lara in Afrika, in de buurt van de Kilimanjaro, samen met krijgers van een nomadenstam (de Masai!?) de Doos van Pandora te traceren. Een en ander gaat natuurlijk gepaard met strijd met de wetenschapper die de Doos van Pandora zoekt uit machtsverlangen en om de mensheid te raken. In de film bezit de Doos een magnifieke inhoud (meer dan een groot licht krijg ik niet te zien) en tevens iets negatiefs - mogelijk een virus! - dat na opening van de Doos eveneens naar buiten zal treden, en waardoor veel mensen kunnen sterven. 

 

Op het wereldwijde web zoek ik naar informatie over 'De Doos van Pandora'. In de oorspronkelijke mythe blijkt het geen doos maar een vat of kruik te zijn. In de Griekse mythologie wordt verhaald dat God Zeus aan Prometheus en Epimetheus de opdracht geeft een mens te maken. Ze gehoorzamen en maken een man... maar deze is zo ongelukkig dat Prometheus een brandende toorts van de Olympos - waar de Goden wonen - steelt en de man het vuur schenkt om hem uit zijn ongelukkige toestand te verlossen. De man symboliseert in deze natuurlijk de mensheid.

 

Zeus beschouwt de actie van Prometheus als verraad en geeft Hephaistos de opdracht om de eerste vrouw - Pandora - te creëren. Hephaistos vormt Pandora uit water en aarde, en de Goden schenken haar vele gaven. Onder andere een unieke eigenschap: nieuwsgierigheid. Eerst tracht Zeus Pandora als echtgenote aan Prometheus te schenken, maar hij weet dat geschenken van Goden niet zonder gevolgen zijn en weigert haar te accepteren. Ondanks waarschuwingen van Prometheus neemt Epimetheus Pandora wel als vrouw aan.

 

Als speciale gift schenkt Zeus aan Pandora - haar naam betekent draagster of schenkster van alle gaven, of albegaafde - een vat waarin alle ongelukken zitten opgesloten. Het is natuurlijk de bedoeling dat Pandora dit vat gesloten houdt! Ondanks dat Epimetheus haar korte tijd weet tegen te houden, opent Pandora nieuwsgierig het vat waarop alle rampen, ziekten en zorgen vrijkomen en zich over de aarde verspreiden: het is gedaan met het zorgeloze, menselijke bestaan. Hevig geschrokken sluit Pandora de kruik snel, waardoor 'hoop' niet kan ontsnappen.

Even kan ik de mythe niet volgen; de mens bezit toch 'hoop'!? In bepaalde versies van de mythe blijkt dat het vat voor een tweede keer wordt geopend en dat 'hoop' als een soort vogel - als troost voor de mensheid - wel weet te ontsnappen. Wat is hoop? Het niet-accepteren van dat wat zich in het hier en nu manifesteert? Als kind heb ik tijdens godsdienstlessen de Oefeningen van Berouw, Geloof, Hoop en Liefde uit het hoofd moeten leren. Dat is lang geleden! Het wereldwijde web helpt:

 

     OEFENING VAN HOOP

     Oneindig goede God,

     ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus,

     van U te verkrijgen:

     de eeuwige zaligheid

     en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb.

     Dat hoop ik met een vast vertrouwen,

     omdat Gij het hebt beloofd,

     die almachtig zijt, oneindig goed voor ons

     en getrouw in uw beloften.

     Heer, versterk mijn hoop!

     Amen.

 

Genoemd 'vertrouwen' herken ik nu als opdracht! Door de beelden van uitwerpselen, van faeces, op mijn netvlies word ik als kind giebelig van de frase 'Heer, versterk mijn hoop!' De vraag blijft wat ik met de mythe van Pandora kan. Dat vrouwen niet nieuwsgierig mogen zijn? Een heldere - maar oneigenlijke - suggestie om vrouwen te ontmoedigen; om hen 'dom' te laten of als dom te beschouwen. In principe is het Vat uit de mythe reeds lang geleden geopend; de wereldbevolking is altijd al door rampen, ziekten en zorgen overspoeld; het is eigen aan het bestaan van de mensheid. Met haar onberispelijke natuur, welke ik beslist kan waarderen, weet Lara Croft in de film de door haar gevonden Doos van Pandora min of meer gesloten te houden. Bovendien zorgt ze ervoor dat deze bijzondere Doos opnieuw voor de mensheid wordt verborgen.

 

Waarom lijkt iets goeds altijd vergezeld te moeten gaan van iets slechts!? Waarom worden mensen bang gemaakt? Het is alsof de ene mens de ander (ten eigen bate) wil afschrikken. Als ik God en de Engelen niet kan vertrouwen, wie dan wel?

Ben ik verkeerd bezig? Moet ik stoppen met verhalen!? Nu!? Net nu... nu ik op dinsdag 11 mei 2021 de versleuteling in het roosvenster bijna toevallig heb ontsleuteld!? Nee... ellende is er altijd geweest, en er hebben meerdere personen geleefd die de energie van de energielijnen hebben gekend en het bestaan ervan - de loop van hun banen over de Aarde - in sleutels hebben versleuteld.

 

Dat er doden vallen in de wereld? Ja, dat doen mensen elkaar aan. Ik hoef maar (aan) 'Jezus' te denken en dan weet ik dat het gewoon gebeurt. Het hoeft niet, maar het geschiedt. Voor mij is het Gouden Licht in mijn woonkamer enkel een signaal van de Engelen om het roosvenster te draaien, omdat dat de manier is om het geheim van de versleuteling te ontsleutelen.

Ik wil graag aan de mensen, ook aan al degenen die de energielijnen niet kunnen of durven voelen, aantonen dat deze lijnen er zijn, en dat anderen voor mij het bestaan ervan hebben ervaren, ervan hebben geweten en ervan hebben getuigd. Het is aan mij om de versleutelingen te ontsleutelen. Er zijn veel energielijnen op de wereld... ik hoop dat het goede ervan - de inspiratie die ze kunnen bieden - voor alle mensen bewust beschikbaar mag zijn. 

 

Bronnen

- Afbeelding van het schilderij van de mythologische Pandora. Ca'Rezzonico - Il vaso di Pandora (Inv.70) - Pietro Della Vecchia, Public domain, via Wikimedia Commons.

Op 21 mei 2021 van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ca%27_Rezzonico_-_Il_vaso_di_Pandora_(Inv.70)_-_Pietro_della_Vecchia.jpg

- Oefening van Hoop. Op 21 mei 2021 van https://rkliturgie.nl/algemene-of-dagelijkse-gebeden-en-oefeningen/oefening-van-hoop-actus-spei

- Pandora. Op 21 mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandora_(mythologie)

 

Linken

---> Afbeelding Pandora van Pietro della Vecchia 

 

---> 224 DE ONTSLEUTELING - Het Intimiderende Pad

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME