214 HET EERSTE KATHEDRAALPLAN

Uit: Mariage, F. (2014). Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal van Doornik. N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde, pg.19.
Uit: Mariage, F. (2014). Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal van Doornik. N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde, pg.19.

OMGEVING EN ENERGIELIJNEN

Thea-Warrior

 

Het is zo, soms ga ik langzaam met technologische ontwikkelingen mee; enkel thuis beschik ik over een verbinding met het wereldwijde web. Terwijl het gebruikelijke leven met familie, vrienden, lesgeven, vergaderen en huishouden weer stroomt, zoek ik plattegronden van de Cathédrale Notre-Dame de Tournai. 

Vergeet het maar! Het wereldwijde web houdt zich stil, maar gelukkig heb ik me in het Maison du Tourisme het door Florian Mariage (2014) geschreven boekje ONZE-LIEVE-VROUWE KATHEDRAAL VAN DOORNIK aangeschaft. 

Drie verschillende plattegronden, plannen zoals in België wordt gezegd, staan erin elk met zijn eigen eigenheid. Of de onderlinge verhoudingen in de afmetingen allemaal kloppen!? Ik doe het met wat wordt aangeboden en hoe dan ook ik weet waar van elk van de vijf energielijnen het midden loopt, dus kan ik ze intekenen. Ondertussen heb ik - hoera en dankuwel - via directeur Nicolas Plouvier van IDETA (Maison du Tourisme de Wallonie picarde) toestemming om deze plattegronden op Levendweb te gebruiken.

 

De eerste plattegrond, die ik bewerk, laat wat meer van de omgeving van de kathedraal zien. Er staan al stippellijnen en zelfs streepjeslijnen op, maar die hebben te maken met de grenzen en afmetingen van de grondstukken. De aangegeven richting 'Noord' onthult dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal niet precies richting west-oost is uitgelijnd. De westgevel staat duidelijk meer richting het noordwesten en aansluitend is het koor meer zuidoost georiënteerd. 

Het mooie is dat op dit plan het Belfort staat; deze klokkentoren is me met zijn redelijk kleine oppervlak erg behulpzaam geweest bij het onderzoek naar de ligging van de (rode) energielijn.

 

Om de energielijnen in te tekenen werk ik met een foto(-album)programma. Het is precisiewerk, waarbij ik de verschillende richtingen van de  energielijnen zo goed als het programma dat toelaat inteken. Voor Levendweb hoef ik nu enkel een schermafbeelding te maken, dat scheelt heel veel werk.

 

Plan van de ONZE-LIEVE-VROUWE KATHEDRAAL VAN DOORNIK (Mariage, F., 2014) met door mij ingetekende energielijnen.
Plan van de ONZE-LIEVE-VROUWE KATHEDRAAL VAN DOORNIK (Mariage, F., 2014) met door mij ingetekende energielijnen.

Laat ik met de gele energielijn beginnen: in de lengte schuin door de kerk. In de westgevel bij de zuidelijke portaaldeur en aan de oostkant daar waar de koorsluiting op het koor aansluit. Deze lijn voelt aan als de hoofdlijn door de eeuwen heen. In de kerk wijst de hand van het beeld Christus Salvator deze energielijn aan. In 1624 is dit beeld volgens Westerman (2016) tegen de middenpijler van het schip in de kathedraal is geplaatst.

Op de beeldsokkel staat de inscriptie PER ME SI QUIS INTROIERIT SALVABITUR (Warichez, 1934): Hij die door Mij binnentreedt, zal gered worden.

Volgens Westerman (2016) een teken dat het van meet af aan de bedoeling is geweest dat deze Jezus Christus met Aardbol in Zijn linkerhand (het is geen Heilig-Hartbeeld!) hier bij de ingang staat. 

Hoe zal ik de gele energielijn noemen? Madonnalijn of Christus-Salvatorlijn!? Een Madonna is een afbeelding van Maria met Jezus-Christus... in het roosvenster draagt Jezus op Maria's schoot eveneens een Aardbolletje in zijn linkerhand. Ik ga voor Madonnalijn.

 

De turquoise lijn pakt de noordelijke ingang van de westgevel en gaat door de vestibule gelegen achter de Porte Capitole. De turquoise lijn gaat naar de Heilige Geestkapel, al is dit op deze plattegrond niet te zien, maar vandaar dat ik deze lijn de naam Heilige-Geestlijn heb gegeven. Graag in deze onthouden dat ik het midden van de lijnen aangeef; daar waar een energielijn het sterkste is en de richting ervan gemakkelijker te bepalen. Wat hun breedte betreft verschillen de energielijnen onderling.

 

De witte energielijn loopt aan de noordzijde van de kathedraal ten oosten van de Porte Mantile (deels erdoorheen) en schuin door Toren Brunin. Via de viering gaat het midden van deze energielijn naar de steunbeer tussen de twee grote glas-in-loodramen in de Bidkapel, waarop bisschop Labis is afgebeeld.

 

De rode energielijn loopt schuin door beide transepten en is verbonden met het Belfort, alwaar en waardoor de looprichting van deze energielijn goed te bepalen is.

 

De blauwe energielijn gaat door het noordertransept naar binnen en door de Porte du Capitole naar buiten. Op de eerste verdieping gaat deze energielijn door de kapel van de heilige Catharina, vandaar Sint-Catharinalijn.  Buiten steekt de energielijn achterlangs het beeld van Rogier van der Weyden de Oude Aardewerkmarkt over om bij restaurant 'Le Pinacle' naar binnen te gaan.

 

Geel, wilt, rood en blauw kruisen elkaar in een punt: de ACHTSTRALENSTER... of TIENSTRALENSTER... gesteld dat zich in het kruispunt een verticale energielijn bevindt. De turquoise energielijn kruist de andere vier aan de zuidelijke kant van de kathedraal, specifiek de blauwe energielijn haaks. Terwijl ik de energielijnen inteken en de STER zich toont, stel ik mezelf nadenkend een vraag: 'Beheren de profeten bijzondere inzichten?'

Om het antwoord op deze vraag te vinden, fotografeer ik 25 april 2019 tijdens een bliksembezoek aan Doornik alle profeten van de Rosace van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal afzonderlijk. Zo kan ik hun tekstbanden tenminste lezen. Waartoe dat leidt!? Wel, dat heb ik ondertussen al verteld.

 

Zoals gezegd kruisen de blauwe en turquoise energielijn elkaar haaks buiten de STER, maar er is nog een hoek van negentig graden en wel ìn de STER tussen de gele en rode energielijn! Het ziet er aardig wiskundig uit!

Rond de viering heb ik op de plattegrond twee lichtgroene cirkels getrokken. Dit omdat ik denk dat de versleuteling van de energielijnen in het roosvenster kan worden opgelost door de Madonna-Rosace in de viering te projecteren. 

En móói dat ik vind!!! Wat een resultaat.

 

De vingers van de rechterhand van het beeld van Christus-Salvator wijzen de gele energielijn aan. Zondagochtend 3 maart 2019 wordt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een Heilige Mis gevierd. Bisschop Guy Harpigny van Doornik zit op de bisschopszetel.
De vingers van de rechterhand van het beeld van Christus-Salvator wijzen de gele energielijn aan. Zondagochtend 3 maart 2019 wordt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een Heilige Mis gevierd. Bisschop Guy Harpigny van Doornik zit op de bisschopszetel.

Bronnen

- Plan 1. Uit: Mariage, F. (2014). Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik. N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde, pg. 19.

- Warichez, J. (1934). La Cathédrale et son Chapitre. Wetteren: De Meester.

Westerman, J. (2016). De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom. De Erfgoeduitgeverij. Pdf gedownload op 10 december 2020 van https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/44809 

 

---> 215 TWEEDE EN DERDE PLAN MET ENERGIELIJNEN - Sprookjesachtig Mooi!

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME