154 PROFEET AMOS

Tournai Rosace van de Notre-Dame - Profeet Amos
Tournai Rosace van de Notre-Dame - Profeet Amos

EEN BIJZONDERE EEND IN DE BIJT

Thea-Warrior

 

Mijn eerste vreugde, als ik de opsomming van Edmond Lévy (1860) over de zestien profeten lees, verdwijnt prompt als ik zijn lijst vergelijk met de feitelijke afbeeldingen in het roosvenster. Bij de eerste gaat het al mis. Volgens Lévy staan bovenaan, dat wil zeggen links en rechts van twaalf uur - op zich een vreemd startpunt - de koningen en profeten David en Salomon, beiden met een kroon zoals ze tijdens hun leven hebben gedragen, maar... David bevindt zich in het hele roosvenster niet!

Op zich vrij logisch zijn dat de koningen uit het Oude Testament bovenaan zouden staan, aangezien zij belangrijker worden geacht dan 'gewone' profeten. Salomon staat wel in de Rosace, maar wie is de ander aan de linkerkant!? Een kapiteel zit mij daar enigszins in de weg. Na wat studie samen met een vriend - Kasper, onderlegd in de theologie - kom ik tot de slotsom dat er 'Amos proph.' staat, met de spreukbandtekst:

 

     - Quaerite bonum et non malum ut vivat(is).

     - Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft.

 

De spreuk komt uit Amos hoofdstuk 5 vers 14 in het Oude Testament, waarin de profeet Amos waarschuwende woorden richt tot het volk van Israël dat zich blijkbaar op een kwade, verkeerde manier gedraagt. Amos citeert wat de Heer HEERE zegt, en het komt erop neer dat de ellende die een volk overkomt enkel tot bedoeling heeft dat de mensen zich tot de Heer wenden. Volgens het wereldwijde web leeft Amos, een schapenfokker en vijgenteler, in het midden van de achtste eeuw voor Christus in Tekoa, ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Hij profeteert met gespierde taal: harde woorden en ruige beelden. De spreukband in zijn linkerhand zou een vooraankondiging van de Messias bevatten, maar dit is niet het geval. Het is eerder een suggestie in het kader van gewenste zielsontwikkeling, namelijk op welke wijze de ziel van iemand 'op de goede manier gegroeid' in het Hiernamaals kan terechtkomen. Ik ben benieuwd hoe profeet Amos in de Rosace verzeild is geraakt. Is daar nog wat uit te zoeken?

 

Hoe dan ook stamvader David van het koningshuis van Juda is verdwenen. Volgens het wereldwijde web heeft deze koning, krijger, muzikant en dichter geleefd tussen ca. 1040 en 970 voor Christus. Volgens de evangelisten Mattheus en Lucas is hij, via Jozef, een voorouder van Jezus. Als koning David in de Rosace zou hebben gestaan, zou hij - volgens Edmond Lévy - een uitspraak van God zelf hebben gedragen. De betreffende psalm, toegeschreven aan David, is opgetekend als psalm 2 vers 7 in het boek der Psalmen, en tegenwoordig een deel van de introïtus 'Dominus dixit ad me' in de Kerstnachtmis:

 

     - (Dominus dixit ad me:) Filius meus es tu, ego hodie genui te.

     - (De Heer sprak tot mij:) Gij zijt Mijn Zoon, Ik riep u heden tot leven. 

 

Misschien dat Edmond Lévy gewoon een fout heeft gemaakt, maar dat lijkt me niet; het zou zo logisch zijn om links en rechts van twaalf uur daadwerkelijk de twee gekroonde hoofden van David en Salomon te zien. Wat natuurlijk kan, is dat er bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog een restauratie heeft plaatsgevonden die niet geheel goed is uitgevallen. Als ik daar ooit iets van verneem, zal ik het vertellen. Maar daarnaast kan het plaatsen van Amos wel opzet zijn; mogelijk als manier waarop ingewijden met elkaar communiceren, toen en misschien ook nu: door zogenaamd toevallige fouten. 

Ik neig naar de derde optie, en wel vanwege verrassende opmerking van Lévy dat enkele profeten Phrygische mutsen dragen. Bij de analyse van mijn queeste in Bavay in het najaar van 2019 heb ik geleerd dat een Phrygische muts op een ingewijde kan wijzen. Bij de uitwerking van mijn queeste in de Stevenskerk van Nijmegen voor mijn afscheidscollege heb ik hiervoor bevestiging gevonden in de Phrygische muts die een van de twee middelste van de zes zonen draagt in het schilderij 'Het Raadsel'.

 

Eind maart 2019 heb ik reeds gezien dat de profeet bovenaan links een rol speelt bij de versleuteling van de energielijnen of de oplossing van dat raadsel, een ondergeschikte rol weliswaar, maar toch wel degelijk een rol. Een beetje jammer dat ik de vier seizoenen en twaalf sterrenbeelden niet stuk voor stuk apart heb gefotografeerd. Zal ik alle profeten individueel aan de orde laten komen? Nu kan het, wie weet misschien spelen meer van hen een rol in de versleuteling van de energielijnen in de Rosace.

 

Bronnen

- Amos - Zoekt het goede. Op 27 december 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/amos/5.html

- David - Gij zijt Mijn Zoon. Op 27 december 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/2.html

- Koning David. Op 30 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David

- Levy, E. (1860). Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique. Bruxelles: Tircher.

Publiek Domein, gedigitaliseerd door Google.

Op 9 december 2020 van https://archive.org/details/bub_gb_xji_L4wSZ38C/page/n315/mode/2up

- PapalMusic (2010). Introïtus 'Dominus dixit ad me'. Midnight Mass, 24 December 2009, Vatican Basilica.

Op 27 december 2020 van https://www.youtube.com/watch?v=gPgPh3mszgE

- Profeet Amos. Op 30 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Amos_(profeet)

 

Linken

- Introïtus - Kerstnachtmis Vaticaan --->Dominus dixit ad me

 

---> 155 ROSACE - SALOMON, MICHEAS EN IOHEL - De Eerste Drie van de Profetenkrans

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME