137 DE REUZIN VAN TOURNAI

Zuidertransept van de Cathédrale de Notre-Dame.
Zuidertransept van de Cathédrale de Notre-Dame.

HAAR IDENTITEIT

Thea-Warrior

 

We wandelen om het Belfort heen naar het noorden en... daar staat de kathedraal... wat een indrukwekkend, reusachtig, bouwwerk. De met foto's en teksten versierde schuttingen rond de bouwplaats en de hoge steigers tonen aan dat er gewerkt wordt.

 

Iets verderop staat een bord met de 'Identiteitskaart van de Kathedraal'.

Ondanks de miezer neem ik de tijd om de info te lezen en fotograferen. 

Gezien de naam Notre-Dame de Tournai is het duidelijk dat de kathedraal gewijd is aan Onze Lieve Vrouw, maar blijkbaar zijn er nog twee andere beschermheiligen: Sint Piatus, een Italiaanse missionaris die volgens de legende rond 300 in het Doornikse een christelijke gemeenschap heeft gesticht en Sint Eleutherius, graaf en bisschop van Doornik onder de Merovingische koningen Childerik en Clovis.

Volgens het wereldwijde web is Sint Piatus gescalpeerd aan zijn eind gekomen. Overigens niet zomaar; hij heeft zijn schedeldak nog in zijn handen genomen en voordat hij de geest heeft gegeven, is hij ermee tot buiten de stadsmuren gewandeld.

Rustig lezend volgen kennis en inzichten vanzelf.
Rustig lezend volgen kennis en inzichten vanzelf.

De benoemde afmetingen van de kathedraal zijn om steil van achterover te vallen:

 

     - De totale oppervlakte is 5.120 vierkante meter.

     - De totale lengte is 134 meter, waarvan 58 meter voor het gotisch koor.

     - Van noord naar zuid meet het transept 67 meter.

     - Het romaanse schip is 26 meter hoog.

     - De pijlers zijn 83 meter hoog.

     - Het gewelf onder de lantaarntoren is 48 meter hoog

     - Het gotisch koor is 36 meter hoog.

 

Hoe kunnen de pijlers nu hoger zijn dan het gewelf van de lantaarntoren, van de centrale toren? Of bedoelen ze dat er nog 48 meter bovenop de pijlers komt? Samen 131 meter hoog ofwel nog hoger dan een voetbalveld lang is!? 

Hoe hoog zijn de vijf torens op en rond de viering eigenlijk? Slagter (1938) meldt in 'Doornik en zijn kathedraal' dat de groep 80 meter hoog is. Ik snap niks meer van die pijlers van 83 meter hoog. Misschien moet er 'torens' staan in plaats van 'pijlers' op die Identiteitskaart.

 

Grappig, na de nodige gefronste wenkbrauwen check ik vandaag de Duitse tekst op het bord en er moet inderdaad 'torens' staan, want in het Duits staat er 'Höhe der Turmspitzen: 83 Meter'. Het hindert niks, want we zijn allemaal mensen en alle mensen maken fouten. Het is een uniek bord, zeker voor middelbare scholieren: 'Zoek de vertaalfout!'

En dan nog de hoogte van dat gotisch koor; die hoogte komt overeen met die van een ruim bemeten flatgebouw van zeker 12 verdiepingen. Het is alsof ik door het leggen van de relatie met een flatgebouw pas kan zien hoe hoog dat koor wel niet is.

 

Vandaag is een dag vol verwarring, want het infobord vermeldt dat drie van de vijf torens geen klokken hebben. Dit betekent dat het Doornikse grapje 'Cinq tours quatre sans cloches' met bijna dezelfde uitspraak als 'Cinq tours quatre cent cloches' ofwel 'Vijf torens vierhonderd klokken' (in plaats van het eerste: 'Vijf torens vier zonder klokken') niet opgaat. Ik weet niet wat waar is, maar ik blijf het een aardige woordgrap vinden waarin de verguldheid van de inwoners van Doornik met hun kathedraal op een gewiekste manier verhuld wordt.

 

Bronnen

- Doornik, vierhonderd klokken. Op 25 november van https://www.visittournai.be/news/tournai-ville-aux-5-clochers-et-4-sans-cloches/

- Sint Eleutherius. Op 15 november 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Eleutherius_van_Doornik

- Sint Piatus. Op 25 november 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Piatus

- Slagter, J. (1938). Doornik en zijn kathedraal.

Op 8 maart 2019 van http://elsevier.x-cago.com/EGM/1938/07/19380701/EGM-19380701-0178/story.pdf

- Slagter, J. (1938). Doornik en zijn kathedraal. Elseviers Geïllustreerd Maandblad. Jaargang 48, 1938, pg. 145 -158.

Op 25 november 2019 via DBNL van https://www.dbnl.org/tekst/_els001193801_01/_els001193801_01_0085.php

 

Linken

- Doornik en zijn kathedraal, door J. Slagter.

---> https://www.dbnl.org/tekst/_els001193801_01/_els001193801_01_0085.php

 

---> 138 BOUWGESCHIEDENIS - Wat Wanneer en Meer

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME