216 DE UITDAGING

Doornik - Hert-Hart-Liefde - medaillon in een gevel bij de Schelde. Op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal met Rosace.
Doornik - Hert-Hart-Liefde - medaillon in een gevel bij de Schelde. Op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal met Rosace.

DENKWERK

Thea-Warrior

 

Hoe leg ik mijn inzichten begrijpelijk uit? Ik verzoek de Engelen me te helpen bij deze opdracht. Maart 2019 ben ik ervan overtuigd dat het roosvenster een versleuteling van de energielijnen bevat; anders zouden de Engelen me voor de reis naar Doornik niet zo expliciet erop hebben gewezen namen en volgorde van de sterrenbeelden te beheersen. Als ik in het roosvenster de verwisseling van Tweelingen en Weegschaal waarneem, ben ik helemaal zeker.

 

Gerelateerd aan de versleuteling is dat opdrachtgevers en eventueel de uitvoerders geweten hebben van het bestaan van de lijnen; van het bestaan van de STER in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en van de (turquoise) energielijn die ernaast loopt. Van de verknooptheid tussen het aardse en hemelse hebben ze geweten... en tevens dat het levens- en liefdeskracht is, wat mij betreft 'Christuskracht'.

 

Laat ik het roosvenster opnieuw nog eens nauwkeurig bekijken. Het bolletje in de hand van Jezus stelt de Aarde voor. Het wereldwijde web vertelt dat een dergelijk wereldbolletje symbool staat voor Gods heerschappij over de schepping. De Vlam die uit het Aardbolletje spruit, komt overeen met de plek van de STER hier op Aarde. Tenminste dit is mijn idee. Mogelijk is de Vlam zelfs illustratief voor de kracht van de verticale energielijn. Het kind Jezus laat zien dat er ergens, namelijk specifiek hier in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, een vlam omhoogschiet, ofwel hier is een verbinding met het Hemelse.

Jezus zit - hij staat half - mooi met beide armen geheven in de vorm van de Griekse letter Psy; als een voorafbeelding van zijn latere kruisdood. Als Sedes sapientiae (Zetel der Wijsheid) toont Maria haar Zoon Jezus Christus aan de wereld, en tegelijkertijd de wereld aan Hem.

 

Doornik - de Madonna in de Rosace omgeven door 16 cherubijnen.
Doornik - de Madonna in de Rosace omgeven door 16 cherubijnen.

Rechts en links van de Madonna staan Alfa en Omega, respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Het wereldwijde web helpt me door te vertellen dat deze letters specifiek refereren aan de woorden die volgens de Openbaring van Johannes (22: 13) in diens visioen door Jezus zijn gesproken:

 

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

 

Wat de energielijnen betreft, roept de afbeelding iets op! Namelijk dat Jezus daar is 'In het Midden' en tezelfdertijd ook daar is 'In de Vlam'. Terwijl Hij in de Kosmos of Hemel wordt omringd door cherubijnen is Hij op Aarde tevens in de Sterkracht in/ van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

De Vrouwelijke Oerkracht met Jezus als het Allerhoogste in de Kosmos zijn omgeven door cherubijnen en sterren (de sterrenbeelden) èn door planeet Aarde (verbeeld door de vier seizoenen) en door de zestien profeten die tijdens hun leven op Aarde van Hem hebben getuigd.

 

Terwijl ik voor Levendweb het centrale gedeelte van het roosvenster met de Madonna en de cherubijnen sterk uitvergroot, valt me ineens iets op. Heb ik dit eerder gezien!? Zo ja, dan weinig bewust! Naast de rechtervoet van Maria staat een soort schoolbel op zijn kop: 'Ding, dong, ding, dong...'

Ik weet dat ik bij de uitwerking van de versleuteling van de energielijnen in het roosvenster een associatie met een bel heb gehad, want in het energielijnenpatroon zit een vorm die wat op een bel lijkt en in het ontraadselen van de versleuteling moet juist deze vorm een specifieke beweging maken die lijkt op het luiden van een bel. Heel frappant; het lijkt erop dat de ontwerper hier in de Rosace een hint heeft aangebracht!

 

Hoe werkt een sleutel? Draaien! In de middeleeuwen zijn voor schatkisten driedimensionaal-werkende sleutels ontworpen. Ik kan het roosvenster achterover draaien - van verticaal staand op de Aarde naar horizontaal evenwijdig aan de Aarde. Dan de afbeelding bewust iets uitrekken -computerwerk! - zodat het roosvenster rond wordt, want de roos is iets gedrukt doordat de foto van onderaf is genomen. Vervolgens op de grond neerleggen en naar de viering laten glijden, ongeveer tot de dwarsbalk - een verstevigende trekstang!? - tegen het doksaal aankomt en het Aardbolletje-met-de-Vlam samenvalt met de kern van de STER.

Maar... ik denk dat dit 'bewijs' weinig acceptabel is. De verwisseling van de sterrenbeelden Tweelingen en Weegschaal komt hierbij ook niet aan bod terwijl deze bewust is uitgevoerd, dus het moet anders!

 

Combineren van plattegrond en Rosace, een veel te zwak bewijs.
Combineren van plattegrond en Rosace, een veel te zwak bewijs.

Na het nodige gepeins bedenk ik dat ik de energielijnen dan maar ga intekenen op het roosvenster, maar waar en hoe? De energielijnen van bovenaf gezien of van onderaf, dat wil zeggen als het ware gezien vanuit de Aarde; vanuit de ondergrond? En waar te beginnen? Hoe heeft de ontwerper van het roosvenster naar de kathedraal, plattegrond en energielijnen gekeken? Zoals ik? Binnenkomend door de westbouw, kijkend naar het oosten? En hoe heeft deze mens het roosvenster bekeken? Met de rug naar het oosten en omhoogkijkend naar het westen?

 

Ik denk dat het zinvol is me te richten op de posities van de sterrenbeelden Weegschaal en Tweelingen. Waarschijnlijk helpt dat. Eerst maar eens wat rekenen. Het roosvenster bestaat uit zestien segmenten. Vanuit het midden gezien neemt elk segment een hoek van 360 graden : 16 = 22,5 graden in.

 

Bronnen

- Alfa en Omega. Op 26 april 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfa_en_Omega

- Openbaring Johannes 22: 13. Op 26 april 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/22.html

- Sedes sapientiae. Op 26 april 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Sedes_sapientiae

 

---> 217 ZONNEWIEL EN ENGELEN HELPEN - De Hoeken tussen de Energielijnen

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME