221 OPTIMALISEREN VAN HET MATERIAAL

Digitaal bewerkte afbeelding - het roosvenster is nagenoeg rond!!!
Digitaal bewerkte afbeelding - het roosvenster is nagenoeg rond!!!

ZOEKEN NAAR HET FEITELIJKE EN WARE

Thea-Warrior

 

Ik begin met de Rosace. Digitaal kan ik de afbeelding met programma's voor fotoalbums en foto's bijsnijden, daarna rek ik de ietwat gedrukte rechthoek uit tot een vierkant en dan snijd ik de afbeelding rond af. 

Bijna... bijna helemaal rond! Meerdere versies passeren de revue. Zoveel als het fotoprogramma het toelaat, corrigeer ik de afbeelding. Aan de kleine driehoekjes is de afwijking in de foto goed te zien. Op de middellijn is de rode omranding van het blauwe driehoekje duidelijk zichtbaar, boven en onder slechts gedeeltelijk. Iets om rekening mee houden.

Het midden van de Rosace - Jezus' buik - zit mooi in het midden van de afbeelding. De verticaal en horizontaal liggen correct op hun plaats. Het kwadrant rechtsboven komt iets naar voren, maar het roosvenster lijkt me goed genoeg rond om mee te werken. 

 

Mijn dromen blijven spannend. In de nacht van woensdag op donderdag 29 april 2021 zie ik mezelf als een soort misdienaar zwaaien met een bel. De bel heeft wat weg van een schoolbel. Inderdaad... het is de bel die op het roosvenster staat! Het lijkt erop dat ik als misdienaar in de Heilige Mis iets aankondig. 

Wat kondig ik aan? Is het de Consecratie? Het moment in de viering van de eucharistie dat de priester over brood en wijn dezelfde woorden uitspreekt als Jezus-Christus over brood en wijn heeft uitgesproken tijdens het Laatste Avondmaal met de apostelen in het Cenakel!?

 

Het wereldwijde web onthult de juiste woorden van dit ritueel. 

- Gebogen over de hostie zegt de priester: "Want dit is Mijn Lichaam."

- Dan heft hij de hostie op, zodat deze aanbeden kan worden.

- Vervolgens zegt de priester, gebogen over de miskelk met wijn: "Want Dit is de Kelk van Mijn Bloed, van het Nieuwe- en Altijddurende Verbond, (Mysterie van het Geloof) dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden."

- Hierop heft hij de miskelk op, zodat deze aanbeden kan worden.

 

Het lijkt me duidelijk, in mijn dromen ben ik opnieuw bij de transsubstantiatie aangekomen: het moment waarop brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus... mijn droom lijkt een aankondiging van Zijn Komst te zijn. Is die echt aanstaande? Of!?

 

Uit: Warichez, J. (1934). La Cathédrale de Tournai et son Chapitre.
Uit: Warichez, J. (1934). La Cathédrale de Tournai et son Chapitre.

Besluiteloos draal ik om mijn eigen staart als het om de plattegronden gaat; het lijkt zo respectloos om de Rosace naar de vloer van de Kathedraal te brengen, op een plattegrond te projecteren. Nu het er echt op aankomt, huiver ik ietwat. Als ik het woord 'vertrouwen' tegen mezelf uitspreek, kan ik weer verder; de Engelen helpen me!

Ik bekijk de plattegronden waarmee ik heb gewerkt en wordt nerveus van de verschillen in de afbeeldingen van de zuilfundamenten. Op dinsdagochtend 11 mei 2021 besluit ik een andere, betere, plattegrond in te scannen. Het is de afbeelding, welke zich tussen pagina 220 en 221 in het boek van kanunnik Joseph Warichez: 'La Cathédrale de Tournai et son Chapitre' - uit 1934 - bevindt.

Gezien het jaar waarin dit boek gedrukt is, kan ik deze afbeelding gebruiken. Even heeft het wat voeten in de aarde om de afbeelding keurig recht in te scannen, maar het lukt.

 

Ik neem aan dat de afmetingen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in verhouding tot elkaar kloppen. Kanunnik Joseph Warichez lijkt me een secuur mens. Hij heeft 'La Cathédrale de Tournai et son Chapitre' opgedragen aan de Bisschop van Tournai en het Kapittel van de Kathedraal omdat ze al bijna dertig jaar de zorg voor hun waardevolle archieven aan hem hebben toevertrouwd.

In zijn opdracht schrijft Joseph Warichez, die volgens Westerman (2016) van 1870 tot 1935 heeft geleefd, van de plicht om te getuigen en dat het boek het bewijs van zijn toewijding vormt.

De tweede reden om deze plattegrond te kiezen, is dat in 1852 - het jaar waarin het roosvenster wordt geplaatst - dit de feitelijke Kathedraal-plattegrond is.

 

Bronnen

- Consecratie. Op 11 mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Consecratie

- Warichez, J. (1934). La Cathédrale de Tournai et son Chapitre. Wetteren: De Meester.

- Westerman, J. (2016). De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom. De Erfgoeduitgeverij. Pdf gedownload op 10 december 2020 van https://openaccess. leidenuniv.nl/handle/1887/44809

 

---> 222 EEN EERSTE RESULTAAT - Op de Goede Weg

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME