135 BLIK OP DOORNIK

Plattegrond van Doornik - Frans van Hogenberg - 1588 Rijksmuseum Amsterdam
Plattegrond van Doornik - Frans van Hogenberg - 1588 Rijksmuseum Amsterdam

UITERST BEKNOPT

Thea-Warrior

 

Doornik ligt aan de Schelde (l'Escaut) op een kruising van heirbanen. Strategisch gelegen aan de doorgaande weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, een weg die via Tongeren, Maastricht en Heerlen  gaat, heeft Doornik verder goede verbindingen met het zuiden; met Arras en Cambrai. 

Romeinen bezetten de stad en noemen haar Turnacum. Gedurende de 1e en 2e eeuw bloeit de stad. 

Desmaele, Bonnet, Peeters & Tack (2013) onthullen dat als de bewoners in de 3e eeuw weigeren het tribuut te betalen de bezetters de stad met de grond gelijkmaken.

Een dergelijke vernietiging lijkt vrij normaal voor een rijke, aantrekkelijke stad. In de loop der eeuwen ontloopt Doornik dit noodlot niet: belegeringen, veroveringen, vernielingen en wederopbouw vormen een substantieel deel van de stadsgeschiedenis. 

                                                                                       

Volgens het wereldwijde web komt de stad rond 432 in Frankische handen, en onder Childerik (koning in 458) en zijn zoon Clovis wordt Doornik tot 486 de hoofdstad van het Frankische rijk. Clovis verplaatst het machtscentrum naar Parijs, maar verheft voor zijn vertrek  de stad Doornik tot bisschopszetel voor heel Vlaanderen. Een zekere Theodorus is de eerste bisschop van de stad. De heilige Eleutherius van Doornik volgt hem op. In 498 laat Clovis zich in Reims dopen, waarop de katholieke godsdienst de staatsgodsdienst wordt. Rond 627 wordt het bisdom Doornik verenigd met het bisdom Noyon, een beetje treurig voor Doornik want daarna verblijft de bisschop merendeels in Noyon. 

Doornik ontdekken - Aldus bewapend betreed ik de arena.
Doornik ontdekken - Aldus bewapend betreed ik de arena.

De samenvoeging van deze twee bisdommen brengt een bekende kort in beeld, want Ramakers (2008) vertelt dat Ailbertus d'Antoing in 1099 van het kathedraal-kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Doornik de opdracht krijgt om bij de paus Urbanus II in Rome de splitsing van de bisdommen Doornik en Noyon te bepleiten. Samen met collega-kanunnik Geldulfus gaat Ailbertus op reis.

 

Ramakers vertelt dat uit de kroniek van Doornik blijkt dat paus Urbanus II is overleden als beide kanunniken in Rome aankomen. Hun aankomst is dus na de sterfdatum van deze paus: na 29 juli 1099. Paus Paschalis II wordt snel gekozen, reeds op 13 augustus 1099, maar toch komen Ailbertus en Geldulfus onverrichterzake uit Rome terug.

 

Ik denk dat de nieuwe paus het te druk heeft gehad met het zich installeren in zijn nieuwe functie... op die hoogstaande positie. Even geen tijd voor een audiëntie van een tweetal brave kanunniken uit Doornik; er zijn nog zoveel wachtenden voor u. Of misschien heeft hij uit angst om hem onbekende anderen tegen de schenen te schoppen het verzoek wel afgewezen.

 

Er wordt verhaald dat Ailbertus en Geldulfus voor hun terugkeer nog naar Bari in Zuid-Italie zijn gereisd en dat ze voor kapittel en kathedraal uit die stad een relikwie van de heilige Nicolaas meebrengen. Of het waar is? Het kan... maar blijkbaar mag Doornik blij zijn dat ze een eigen kapittel-organisatie hebben, want de stad blijft noodgedwongen aan Noyon gekoppeld. Pas in 1146 krijgt de stad weer een eigen bisschop.

 

Bronnen

- Bisdom Doornik. Op 21 november 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Doornik

- Desmaele, B., Bonnet, A., Peeters, P. & Tack, A. (2013). Doornik ontdekken. Wapica - www.wapica.be

- Doornik. Op 21 november 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Doornik

- Ets Tornacum. Frans Hogenberg & Symon Novelanus (1588). Tornacum. Keulen: Gottfried von Kempen. Publiek domein.

Op 23 augustus 2020 van https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-46.212

- Ramakers, E. (met Wolters, L.). (200). Ailbertus - Kloosterstichter tegen wil en dank? Kerkrade: Stichting Ailbertus Rolduc.

 

Linken

- Ets Tornacum - http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.142911

 

---> 136 LA GRAND-PLACE - In de Rondte Zwerven

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME