317 TOUR DES SIX MET QUINCUNX

Tour des Six - detail uit het schilderij  uit 1824 'De Verdediging van Doornik door Christine de Lalaing' door Philippe-Auguste Hennequin. Foto door Thea-Warrior d.d. 9 januari 2022.
Tour des Six - detail uit het schilderij uit 1824 'De Verdediging van Doornik door Christine de Lalaing' door Philippe-Auguste Hennequin. Foto door Thea-Warrior d.d. 9 januari 2022.

HEMELS HUIS VAN VREDE

Thea-Warrior

 

Weer thuis is er veel te verhalen. Als ik de detailfoto's van 9 januari 2022 van het schilderij met Christine de Lalaing bestudeer, valt me opeens iets op aan de Tour des Six: er staat een quincunx op! Dit betekent dat zowel links als rechts op het schilderij een quincunx - een verwijzing naar het Hemelse Jeruzalem - staat! Rechts het patroon van de vier klokkentorens en de vieringtoren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal zoals in de vijf op een dobbelsteen. Links op de Tour des Six het patroon van de vijf zoals op een meer rechthoekige speelkaart.

Met zijn symbolenkennis uit de vrijmetselarij moet dit feit Philippe-Auguste Hennequin wel zijn opgevallen als hij de toren voor het eerst ziet. Tijdens de bouw hoeft het raampatroon niet bewust als een quincunx-patroon te zijn ontworpen, maar dat kan wel! Op zich biedt het raampatroon grotere stabiliteit aan het gebouw en visueel is er zeker sprake van harmonie.  

De ramen vormen rechthoeken en staan niet op hun punt zoals bij de ruit van de ruitenvijf-speelkaart het geval is. Toch heb ik me op het wereldwijde web verdiept in de betekenis van de ruitenvijf. Vermakelijk! Van oudsher staat de ruitenvijf symbool voor juridische documenten en voor vuur in de betekenis van warmte en van het verbranden van het verleden. Seksueel genot en sexualiteit zijn in de waarzeggerij ook aan ruitenvijf gekoppeld.

 

Jammer, dat de Tour des Six is afgebroken. Het exacte jaartal is onduidelijk; op het wereldwijde web wordt zelfs 1818 genoemd, maar een iets later datum lijkt mij logischer. Volgens mij heeft Philippe-Auguste Hennequin deze archieftoren (wie had het over juridische documenten!?) nog gewoon zien staan. In 1821 gaat hij officieel in Doornik wonen, maar hij kan de toren natuurlijk hebben gezien toen hij naar de directeursfunctie van de Tekenacademie van Doornik heeft gesolliciteerd. Tenslotte zijn er met hem reeds salarisgesprekken gevoerd en was reeds een salaris overeengekomen als Corneille Cels wat onderhands de functie in 1820 krijgt toegeschoven. Op zich mooi dat Philippe-Auguste, als hij zijn kundig kunstschilderschap in de stad ruimschoots heeft geprofileerd, in januari 1828 - rijkelijk laat - de gewenste positie toch officieel mag betrekken.

 

'Verticale lijnen zijn belangrijk, ... ...dat weet je toch...' 

Hoe meer ik aan dit zinnetje - dat op de Blauwe Catharinalijn is uitgesproken - denk hoe meer ik het verband van dit zinnetje en het schilderij zie met het Hemelse Jeruzalem. Op etherisch niveau is het Hemelse Jeruzalem, het Hemelse Huis van Vrede, er altijd al geweest. Op Aarde dient nog onderkend en erkend te worden dat het wordt gevormd door de Driedimensionale Energielijnenstructuur.

Op materieel niveau kan op Aarde veel vernietigd worden, maar in het Fijnere Bereik, in het Hemelse bereik, worden Aarde en Mensheid door de Horizontale en Verticale Energielijnen gekoesterd. Met zijn allen zijn we op weg om het juiste te doen, om ons steeds meer af te stemmen op de Goddelijke bedoeling. De dood heelt de fouten uit het leven - de fouten die mensen maken daar waar ze niet in overeenstemming met het Goddelijke doel hebben gehandeld - de dood brengt de Ziel terug in het Hemelse Jeruzalem. Op Aarde kunnen we ons ondertussen al bewust met het Hemelse Jeruzalem verbinden. Ik denk dat God ons aanstuurt om in de grove, aardse materie Zijn Fijnstoffelijk Doel waar te maken. Stap voor stap... over de eeuwen heen, en ja, mogelijk werkt er een Duivelse Tegenkracht... een die denkt dat aards bezit het ultieme doel is voor mensen. Niet dus!

 

Plattegrond van Doornik uit 1863. Lithografie door de broers de Vasseur. Uit A.F.J. Bozière (1864). Tournai Ancien et Moderne.
Plattegrond van Doornik uit 1863. Lithografie door de broers de Vasseur. Uit A.F.J. Bozière (1864). Tournai Ancien et Moderne.

 

Volgens het schilderij van Philippe-Auguste Hennequin ligt de Tour des Six op de Witte Bisschop Labislijn, maar waar heeft deze toren in Doornik feitelijk gelegen?

Al vorsend kom ik in het boek 'Tournai Ancien et Moderne' van A.F.J. Bozière (1864) terecht. Hij vertelt dat de Tour des Six is gebouwd op een uitkijktoren in een binnenhoek van de tweede versterkte ommuring, die aan het eind van de vierde of het begin van de vijfde eeuw is opgetrokken. Hij heeft enkele afbeeldingen opgenomen waarop de Tour des Six te zien lijkt te zijn. Tot mijn verwondering lijkt de Tour zelfs op een plattegrond met als datum 1863 te staan; op een lithografie van de broers de Vasseur in Doornik. Heel uitzonderlijk voor een toren die als het goed is in 1823 is afgebroken! Kan dit wel?

Op de scan van de plattegrond uit 'Tournai Ancien et Moderne' is het cijfer 13 niet erg goed te lezen, maar dit getal staat absoluut in het donkere blok op de noordhoek van het Place du Parc. Volgens de legenda betreft deze 13 'de Archieven'.

Op zich is het duidelijk om welk gebouw het gaat; het is niet te verwarren met de concertzaal uit 1822-1824 die zich terzijde ervan - in het verlengde van de naam Place du Parc - bevindt. Hm, de Tour des Six moet in deze buurt hebben gelegen, maar bij nadere bestudering kom ik tot de conclusie dat deze 13 het archievendepot van het politiebureau moet zijn dat in 1821 deels op de plek van de Halle des Consaux is opgetrokken.

 

Grappig, met de Spaanse vlag in het rood-geel heeft Philippe-Auguste Hennequin zich enigszins vergaloppeerd, want volgens het wereldwijde web is het op verzoek van koning Karel III van Spanje dat deze vlag - na zijn troonopvolging in 1759 - door zijn Minister van Marco is ontworpen. Pas sinds 1785 is de rood-gele vlag officieel gekozen als marinevlag van Spanje. In 1581, bij de verdediging van Doornik door Christine de Lalaing, kunnen de troepen van Alexander Farnese dus niet met deze vlag hebben gezwaaid!

Waarom de koning een nieuwe Spaanse vlag wenst? Oh, dat heeft alles met oorlog te maken! Koning Karel III heeft namelijk geconstateerd dat, omdat wit de dominante kleur is van de meeste Europese vlaggen, het met name op zee bij naderende oorlogsschepen niet duidelijk is of ze van de vijand of van de eigen marine zijn.

 

Hm, de afgebroken toren maakt me lyrisch!

 

                             Er is er Een

                            Tussen Twee

                         Bedekt met Drie

                            Op een Vier

                         Met Zicht uit Vijf

                      Genaamd van de Zes

       

Bronnen

- Afbeelding Plan de Tournai - 1863. Lithografie van de Vasseur - broers in Tournai. Publiek domein.

Uit: Bozière, A.F.J. (1864). Tournai Ancien et Moderne. Tournai: Adolphe Delmée.

- Bozière, A.F.J. (1864). Tournai Ancien et Moderne. Tournai: Adolphe Delmée.

- Quincunx. Op 17 februari 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Quincunx_(figuur)

- Jeruzalem - Huis van Vrede.

Uit: Walker, B.G. (1988). The woman's dictionary of symbols and sacred objects, pg. 53. San Francisco: Harper. 

- Ruitenvijf. Op 24 februari 2022 van https://tijdvoorspiritualiteit.nl/waarzeggen-met-speelkaarten/

- Vlag van Spanje. Op 22 februari 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Spanje

 

---> 318 MATERIE VALT TEN PROOI AAN DE TIJD - Zeg maar Dag met het Handje

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME