251 DE SCHATTINGPENNING VAN DE KEIZER

DAT WAT VAN GOD IS

Thea-Warrior

 

Allereerst is het nodig om te benadrukken dat ik enkel de hand heb kunnen leggen op een kleine voorstudie van 'De Denarius van Caesar' van Louis Gallait, maar het mag de pret niet drukken. Trouwens 31 bij 43 centimeter is wel groter dan een A-4tje! 

Enig is het streepje op het voorhoofd van Jezus. Het is het punt waarnaar de afgevaardigde met de hoge tulband kijkt. Prachtig hoog die tulband! Is het een uiting van de idee dat de eigenaar denkt meer te zijn en het beter te weten dan Jezus!? In de afbeelding zitten meer donkere puntjes en ja, de wijsvingers van de aanwezigen spelen een duidelijke rol. Is de man-met-baard naast Jezus de apostel Petrus? Vast.

 

Hoewel de verwerking van het energielijnenpatroon bijna koud aanvoelt, in tegenstelling tot de gloedvolle verwerking ervan in het schilderij 'Christus geneest de blindgeborene', zit het patroon wel degelijk in deze voorstudie voor 'De Denarius van César'. Met weinig moeite kan ik het energielijnenpatroon van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik erin intekenen. Heel gewoon met een horizontale, turquoise, Heilige-Geestlijn. In 1832 heeft Louis Gallait in deze voorstudie behoorlijk veel onzichtbare horizontale lijnen opgenomen.

 

Het energielijnenpatroon staat precies even 'horizontaal' als in de voorstudie voor het schilderij 'Christus geneest de blindgeborene'. In beide voorstudies en in laatstgenoemd schilderij projecteert Louis Gallait de TIEN-STRALEN-STER midden op het voorhoofd van Jezus. In het uiteindelijke Gentse-eerste-prijs-schilderij 'Le Denier de César' zal het ook zo zijn geweest. Ik blijf de draaiing van het energielijnenpatroon door Louis Gallait in 'Christus geneest de blindgeborene' geniaal vinden. Wat heeft Louis Gallait daar zijn inzet honderd procent gegeven. Hoezeer de composities oorspronkelijk gelijk zijn, blijkt wel uit het ingetekende energielijnenpatroon. Moet ik uitleggen hoe en waar de energielijnen specifieke punten bij de afgebeelde individuen raken? Ik ga het niet doen; de voorstudie vormt een mooi zoekplaatje. Hm, met de voorstudies erbij zit ik al op zes versleutelingen van het energielijnenpatroon!

 

 

Ondertussen staan de Engelen al dagen geduldig achter me te wachten. Ik weet wat ze van me verwachten; ik dien het over de inhoud van de afgebeelde verhalen hebben! De denarius van César betreft het bijbelse verhaal dat door de evangelist Matthëus in 22: 15-22 is opgetekend. Even een schets van de omstandigheden (Matthëus 21 en 22). Jezus is, zittend op een ezel, in Jeruzalem binnengehaald. Over een paar dagen zal Hij daar - zoals wij weten - worden gekruisigd! Bij binnenkomst huldigt de menigte Hem: "Hosanna, de Zoon van David."

 

Het lijkt erop dat Jezus in Jeruzalem de 'machtigen' uitdaagt, dat Hij een statement wil maken. Hij zuivert de tempel van handelaren en geldwisselaars omdat het een plaats van gebed dient te zijn; Hij geneest blinden en kreupelen en laat zich door jonge kinderen en zuigelingen hulde toeroepen, hetgeen de hogepriesters en schriftgeleerden irriteert. De volgende dag doet Hij hongerig een vijgenboom verdorren omdat deze geen vrucht draagt. Hij laat zich door hogepriesters en ouderlingen ondervragen over waar Zijn macht vandaan komt. Vervolgens spreekt Hij met hen in gelijkenissen en snoert hen aldus de mond. Hogepriesters en Farizeeërs duchten hierop degenen die zich rondom Jezus verzamelen, want deze mensenmassa houdt Jezus voor een profeet.

 

Via een volgende gelijkenis over een bruiloft waarop de genodigden niet komen, voegt Jezus de Farizeeërs (priesters en degenen die de Wet interpreteren) toe dat velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Aldus op hun plaats gezet, overleggen de Farizeeërs op welke manier zij Jezus in Zijn redenaties kunnen verstrikken. Ze sturen afgevaardigden naar hem toe die eerst wat met stroop smeren: "Meester, wij weten dat U waarachtig zijt en in waarheid de weg van God uitdraagt, en naar niemand vraagt, want U ziet de persoon van de mensen niet aan."

Als dit hun ware woorden zijn, dan lijkt mij dat Jezus door 'naar niemand te vragen' de deskundigen kwetst, want de laatsten willen volgens mij maar wat graag dat anderen hen om raad vragen. Met zijn gedrag kruipt Jezus de Farizeeërs onder hun huid. Na Hem te hebben geprezen, stelt een van de afgevaardigden de hamvraag: "Wat denkt U? Is het geoorloofd, schatting aan de keizer te betalen of niet?"

 

Jezus doorziet hun boosheid. Ik vraag me af wat hun boosheid is. Hebben ze verwacht dat Hij zou zeggen dat de mensen geen schatting hoeven te betalen omdat God de Grootste is en keizers er in die zin niet toe doen!? Ik denk het... God is de Grootste van alles en allen, zowel van Hemel als Aarde, maar hier op Aarde leven mensen die posities trachten te verwerven of hebben verworven waarmee grote verantwoordelijkheden ten opzichte van andere mensen gepaard gaan. Deze mensen kunnen wel degelijk geld gebruiken om in te zetten voor het grote gemene goed, dus schatting betalen... wel, daar is niks verkeerds aan. Wat wel fout kan gaan, is dat de ontvangers de betaalde schatting niet voor het algemeen nut gebruiken, maar het aanwenden ten behoeve van eigen gewin. Wat zal ik zeggen!? Het laatste hemd heeft geen zakken en zelfs de allergrootste keizer staat als het erop aankomt naakt voor God, èn... daar legt eenieder absoluut eerlijk verantwoording af voor zijn aardse daden.

 

Jezus vraagt de afgevaardigden Hem een schattingpenning te tonen. Aldus geschiedt. Jezus bekijkt de penning en vraagt van wie het beeld en het opschrift is dat erop staat. Ze antwoorden dat het van de keizer is, waarop Jezus zegt: "Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat God toebehoort."

De angel zit hier in het woord 'geven'. Het lijkt erop dat 'het geven' een intentionele actie van mensen inhoudt; iets aan God geven... maar dat is niet zo. Zielen en Geesten zijn al van God, ze zijn door Hem vanuit Zichzelf uitgezonden om in het aardse bereik van Moeder Aarde een lichaam te ontvangen en ze (wij!) doen er blijkbaar alles aan om weer naar Hem terug te keren aangezien ze (wij!) eigenlijk (en feitelijk) met God één zijn.

 

In het proces van terugkeren kunnen mensen hier op Aarde veel leren en aan hun Ziel of Geest blijkbaar veel goed, maar ook veel kwaad doen. 

 

Bronnen

- Afbeelding voorstudie Le Denier de César. Fotograaf: Gérard Mathieu, Bruxelles. Publiek domein gezien het creatiejaar 1832 van deze voorstudie.

Scan van 8 augustus 2021 uit: Le Bailly de Tilleghem, S. (1987). Louis Gallait (1810-1877) - La Gloire d'un Romantique. Pg. 30. Bruxelles: Crédit Communal.

- Matthëus 21 en 22. Op 23 juli 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/22.html

 

---> 252 CHRISTUS GENEEST DE BLINDGEBORENE - Licht en Liefde in het Leven

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME