257 DE SINT-BRIXIUSKERK

Doornik - Sint-Brixiuskerk - de groene energielijn kan goed een deel zijn van dezelfde energielijn als de blauwe Sint-Catharinalijn van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal!
Doornik - Sint-Brixiuskerk - de groene energielijn kan goed een deel zijn van dezelfde energielijn als de blauwe Sint-Catharinalijn van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal!

RICHTLIJN EN VERMANING

Thea-Warrior

 

Het zover geworteld zijn in bekende geschiedenis maakt Doornik tot een rijke stad. In de twaalfde-eeuwse Sint-Brixiuskerk hangt een weldadige sfeer. Wie is de heilige Brixius... wat weet ik van hem?

De crypte is niet toegankelijk. Gezeten op kerkstoeltjes rusten we uit. Een vrouw bewondert het interieur, maar na korte tijd zijn we de enigen in de kerk. Ik kan het niet laten en wandel op mijn gemak met de wichelroede langs de muren.

 

Er zijn twee energielijnen. Een - de groene - gaat van de grote toegangsdeur aan de Place Clovis precies naar het midden van het recht afgesloten koor. De tweede - de roze - gaat aan de westkant van de zuidelijke binnenhoek aan de buitenkant (bij de rotonde in de Rue de Pont) schuin in de richting van de noordoostelijke hoek van de kapel met het koperen tabernakel waarop 'Het Laatste Avondmaal' is afgebeeld. In deze kapel gaat het midden van de roze lijn naar de middenstijl van het raam met de driepas.

 

Zoals gewoonlijk zit mijn echtgenoot intuïtief op een energielijn: de roze. Zijn ronddartelende vrouw in aanmerking genomen, is hij een geduldig man. Op mijn verzoek fotografeert hij mij op de kruising van beide energielijnen. Aangezien ik zorgvuldig heb gewerkt, denk ik  behoorlijk exact op het centrum te staan. Mogelijk toch ietwat bij benadering, want er is geen sprake geweest van check-check-dubbelcheck. Ik bepaal eerst de grenzen van een energielijn en zoek dan al stappend het midden op. De groene lijn is vrij breed; beslaat deels de toegangsdeur en deels de muur links ervan (bij binnenkomst) waar de deur inzit. Op het moment zelf is het 'ontdekken' een ontspannen en verrassend spel.

 

Ik voel de drang om over mijn ervaringen in de Sint-Brixiuskerk op levendweb te verhalen omdat ik besef dat er een belang aan zit, immers op de kruisingen is de inspiratie hoog, niet enkel voor mij ook voor anderen. Met de specifieke kwaliteiten van kruispunten heb ik me eerlijk gezegd nog maar weinig beziggehouden. Zou ik dat moeten doen? Wat zou de kruising in de Sint-Brixius specifiek te bieden hebben? Misschien iets om een volgende keer te onderzoeken. Of verdwaal ik dan in mijn queeste? Al stromend bieden de energielijnen inspiratie aan de mensheid. Elk lijn bezit eigen ondersteunende kwaliteiten, niet iets om ruzie over te maken. In elk geval is er nog heel wat te vorsen op de wereld.

 

Op de vloertegels van de kerk zijn pijlen geplakt die - in verband met corona - aan de kerkgangers de looprichting aangeven. Ze staan een beetje vreemd: wie moet nu van waar waarnaartoe lopen!?

Wat ik me nu al schrijvend realiseer is dat de groene energielijn in de Sint-Brixiuskerk tot dezelfde energielijn kan behoren als de blauwe Sint-Catharinalijn van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het zou me niet verbazen. Ik weet hoe ik de kwaliteit van energielijnen kan bepalen, maar eerlijk gezegd kan ik me daarin nog meer bekwamen. Natuurlijk... ik kan de basale energielijn ook door de openbare ruimte volgen. Mogelijk alweer iets voor een volgend bezoek. In de Sint-Brixiuskerk gaat de groene energielijn naar een schitterend geborduurd medaillon dat precies in het midden van het recht afgesloten koor hangt. Afgebeeld is Pinksteren, het neerdalen van de Heilige Geest... wat uitstekend past midden op deze energielijn!

 

Centraal in het medaillon zit een vrouw gekleed in rood en groen, dat is dus Maria Magdalena de Echtgenote van Jezus, niet zijn Moeder Maria. Zijn Moeder staat waarschijnlijk in het blauwe gewaad met haar rug naar de toeschouwer toe. Soms denk ik dat het Maria Magdalena is geweest die in Europa de kennis van energielijnen heeft verspreid! Zou zomaar kunnen.

Boven en onder de afbeelding is een gouden, opgevulde fleur de lis geborduurd. Alweer een teken dat iemand zich van het bestaan van de energielijn bewust is geweest. Zou het puur toeval zijn dat het medaillon het midden van de groene energielijn aangeeft!? Het kan, het kan... iets midden op het midden van een muur hangen is waarschijnlijk nooit helemaal per ongeluk. Toch kan de persoon die dit fraaie handwerk hier achter beschermend glas heeft neergehangen, zich wel van de energielijn bewust kunnen zijn. En misschien is het allemaal stille inspiratie van de engelen geweest.

 

Links en rechts van het medaillon verfraaien sierlijke ranken en bloemen het geheel. Misschien ga ik te ver maar ik zie er eeuwigheidsymbolen, liggende achten, in. Als degene die de kerk hier heeft aangekleed zich bewust is geweest van de bestaande energielijn dan vormen de ranken en bloemen een duidelijke hint dat deze persoon ook een idee heeft gehad waar de vruchtbaarheid van de Aarde vandaan komt. Hoe oud zou dit handwerk zijn?