271 HET HEMELSE JERUZALEM - DEEL 3

Doornik - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Het Nieuwe Jeruzalem Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. Cliché KM009409. Schilder onbekend - periode 1191-1210. Fotograaf Jacques Declercq (1998). http://balat.kikirpa.be/object/10060473
Doornik - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Het Nieuwe Jeruzalem Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. Cliché KM009409. Schilder onbekend - periode 1191-1210. Fotograaf Jacques Declercq (1998). http://balat.kikirpa.be/object/10060473

OPENBARING JOHANNES 21 EN 22

Thea-Warrior

 

In het resterende deel van Openbaring 21 vertelt Johannes uitgebreid over de schoonheid van het Heilige Jeruzalem. Doet het ertoe? Op zich denk ik van niet. Al dat gewemel van goud, parels en edelstenen in de tekst zou mensen kunnen verleiden tot de idee dat het hier op Aarde gaat om het verzamelen van kostbare aardse materie... en daarom gaat het hier niet! Dit gezegd hebbende, ga ik nu het verdere verhaal van Johannes braaf volgen. 

In 21: 9 vertelt hij dat er een engel, een van de zeven engelen van de zeven fiolen met de zeven plagen, op hem toekomt en dat deze met hem spreekt. De engel zegt: 'Kom mee, ik zal u de bruid, de vrouw des Lams tonen."

Best raar, dat een van de zeven van de laatste plagen aan Johannes de bruid van Jezus laat zien! 

 

De engel voert Johannes in de geest op een grote, hoge berg en toont hem de grote stad, het heilige Jeruzalem, welke neerdaalt uit de hemel van God. De stad bezit de heerlijkheid Gods met een licht gelijk aan de allerkostelijkste steen, Jaspis blinkend gelijk kristal. De stad bezit een grote, hoge muur met twaalf poorten, met daarin twaalf engelen. Op de poorten staan de namen van de twaalf geslachten van de kinderen van Israël. Drie poorten in het oosten, drie in het noorden, drie in het zuiden en drie in het westen (Openbaring 21: 11-13). 

 

Kortom een schitterende stad verbeeldt 'de bruid' van Jezus. Ik vind dit een heel moeilijke. Een bruidegom en bruid, een man en een vrouw, twee wezens fysiek verschillend van aard en allebei met bewustzijn dat kan ik volgen. Waarmee kan 'de bruid' te maken hebben? Volgens mij met de begrippen lichaam en ziel. Voordat Johannes zijn Openbaring ontvangt, is Jezus op Aarde aan het kruis gestorven: Zijn Lichaam heeft Hij afgelegd, maar Zijn Goddelijke Ziel leeft gewoon verder. Geest ook!

Jezus is natuurlijk het geofferde Lam. Het Lam dat - volgens Johannes - het Boek met de Zeven Zegels heeft kunnen openen en dat - in de christelijke traditie - is geofferd voor de zonden van de mensen. In de Openbaring van Johannes is de Aarde zoals wij mensen haar kennen verdwenen, maar het Lam, deze Goddelijke Ziel, bestaat nog steeds en met hem de zielen van alle gestorven mensen. Is onze huidige Aarde te beschouwen als bruid? Goed mogelijk! Volgens de sjamanistische traditie in elk geval als een-Wezen-met-Bewustzijn.

 

Ik probeer het verhaal in zijn geheel te volgen: in de Openbaring is er geen zee meer op aarde, dus geen water èn dus geen fysiek leven. Er is geen nacht en geen hel, maar een berg - dat is een verheven plek - met daarop in de geest een Lichtstad.

Kan deze Lichtstad zich bevinden op de huidige plek van de Aarde in het Heelal? Het kan! Een Lichtstad; een nieuwe Tempel voor God om in te wonen, een bruid voor het Lam Jezus: een nieuw Jeruzalem. Het kan... niet enkel voor God of Jezus, maar als etherische plaats voor alle 'geslaagde' zielen. Op zich een creatieve gedachte.

Overigens lijkt me de Hemel op dit moment al zo'n etherische plek voor de zielen van gestorvenen te zijn, immers overal aanwezig: door alle materie heen. Maar goed, er komt dus een tijd dat onze grofstoffelijke Aarde er niet meer is. Een tijd waarin de zielen, die nu nog in aardse lichamen incarneren, dit niet meer kunnen doen, maar... er is dan een andere Lichtplek voor hen; een gewijde plek: het heilige Jeruzalem. Een mooie gedachte; er wordt voor ons gezorgd! En hoe!

 

Johannes ziet dat de muur van de stad twaalf fundamenten heeft. Op elk fundament staat de naam van een van de twaalf apostelen van het Lam (Openbaring 21: 14). Kortom het fundament van de stad - de basis van de bruid - bestaat uit de verhalen van het Nieuwe Testament, want daarin komen de twaalf apostelen van Jezus naar voren.

In Openbaring 21: 15-20 vertelt Johannes dat de engel met een gouden rietstok de stad, poorten en muur meet. De stad is vierkant; even lang als breed. De engel meet twaalfduizend stadiën. Lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. De muur is van jaspis en de stad van zuiver goud, gelijk zuiver glas. De twaalf fundamenten zijn met kostelijk gesteente versierd: de eerste met jaspis, de tweede met saffier en zo verder: chalcedoon, smaragd, sardonyx, sardius ofwel carneool, chrysoliet, beryl, topaas, chrysopaas, hyacinth en amethist.

 

Genoemde stenen hebben zonder meer schitterende kleuren. Specifiek kan ik deze niet opnoemen, ook hun krachten en toepassing niet, maar op het wereldwijde web worden hun kleuren en werkingskracht onthuld. Ondermeer: bevorderen van moed, creëren van een heldere geest, reinigend zijn, onsterfelijkheid kunnen laten ervaren, bevorderen van integriteit, opwekkend als de zon zijn, ontdekken van eigen kracht, kalmeren, bevorderen van liefde en voorspoed, bevrijden van jeugdpijn, vergroten van vitaliteit en komen tot zelfinzicht. Kortom 'de bruid van Jezus' heeft de mogelijkheid om op al deze kwaliteiten te kunnen terugvallen.

Kort breek ik mijn hoofd over de twaalfduizend stadiën. Volgens het wereldwijde web is een stadie een oude meeteenheid, die reeds in Mesopotamië, dus zo'n 6000 jaar voor Christus, wordt gebruikt. Latere culturen hanteren de stadie ook, maar de lengte ervan is geen vast gegeven. Wat het getal twaalfduizend betreft, neem ik aan dat Johannes bedoelt dat de afmetingen ongeschonden harmonisch zijn. De Lichtstad heeft trouwens een wel heel specifieke vorm: een zesvlak ofwel een kubus. Volgens het wereldwijde web heeft Plato de kubus - een zesvlak - verbonden met het basiselement aarde. Nu wordt het associëren, maar het lijkt erop dat het Nieuwe Jeruzalem daadwerkelijk de Nieuwe Aarde is als de oude, als onze, Aarde voor mensen niet meer leefbaar is.

 

Johannes gaat voort met zijn opsomming: de twaalf poorten zijn twaalf parels, elke poort is één parel, de straten van de stad zijn van zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. Tempels zijn er niet, want de Heer - de almachtige God - is haar tempel, en het Lam. Zon en maan zijn niet nodig, want de heerlijkheid God verlicht de stad en het Lam is haar Kaars.

En de zalige volkeren zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen er hun heerlijkheid en eer. De poorten zullen niet gesloten worden, geen enkele dag, en er zal geen nacht bestaan. De heerlijkheid en de eer van de volkeren wordt in deze stad gebracht. En niets komt erin dat verontreinigt, gruwelijkheid doet of liegt, maar wel zij die geschreven staan in het boek des levens van het Lam (Openbaring 21: 21-27).

Kortom de bruid is geen fysieke stad zoals de aardse steden en geen plek zoals de Aarde zelf, maar een bijzondere immer verlichte fijn-energetische ruimte. 

 

Dan toont de engel aan Johannes een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, welke uit de troon van God, en van het Lam, voortkomt. Deze boom des levens staat in het midden van de straat van de stad en aan beide zijden van de rivier en deze boom des levens brengt twaalf vruchten voor, elke maand een specifieke vrucht, en de boombladeren hebben het vermogen de heidenen te genezen. Niets of niemand zal meer vervloekt worden, de troon van God en het Lam zal zich in deze stad bevinden en de dienstknechten van God zullen Hem dienen. En zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofden staan. En er zal geen nacht zijn, en kaarsen en zonlicht zijn niet nodig want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid (Openbaring 22: 1-5).

Heel bijzonder... de boom des levens staat als een soort brug over de rivier. Er is water, mogelijk etherisch water... maar als er water is, is er voor de zielen leven mogelijk. Dus... als onze Aarde er voor de zielen niet meer is als plek om te incarneren, gaat de Zoon van God een relatie aan met een andere etherische plek - het Nieuwe Jeruzalem - zodat de zielen voor de eeuwigheid een thuishaven hebben om in te leven.

 

In het vervolg van de Openbaring van Johannes (22: 6-21) zit wat herhaling van het verhaal en stelt Johannes de waarheid te verkondigen. Hij stelt dat Jezus de engel naar hem heeft toegezonden om aan hem het verhaal te doen, en dat de Geest en de bruid zeggen: "Kom!"

Wat kan ik eraan toevoegen? Weinig denk ik, wat mij door al die kostbare opgesomde schatten raakt, is 'het Bewustzijn' dat volgens mij aan 'de bruid', aan 'het Nieuwe Jeruzalem', wordt toegeschreven. Eind augustus 2021 mijmer ik veel over 'de Lichtstad', en dan bekruipt me het gevoel dat deze stad uit dezelfde 'materie'  bestaat als de energielijnen. Het lijkt erop dat het gehele energielijnenpatroon op Aarde, met de verticale energielijnen als poorten of torens, al tot het etherische, Nieuwe, Hemelse, Jeruzalem behoort; een Lichtstad rond onze Aarde in het Heelal.

 

Bronnen

- Afbeelding Het Nieuwe Jeruzalem. Op 9 oktober 2021 van http://balat.kikirpa.be/object/10060473.

Cliché KM009409. Schilder onbekend (1191-1210). Fotograaf Jacques Declercq (1998). Brussel: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Publiek domein.

- Stadie. Op 9 oktober 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadie

- Mesopotamië. Op 10 oktober 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesopotamië

- Openbaring 21. Op 21 en 22 augustus en 8, 9 en 10 oktober 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/21.html

- Openbaring 22. Op 21 en 22 augustus en 9 en 10 oktober 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/22. html

- Regelmatig veelvlak. Op 12 oktober 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Regelmatig_veelvlak

 

---> 272 DOORNIK VIERT ZICHZELF - Het kan verkeren

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME