262 IN DE SINT-LODEWIJKKAPEL - DEEL 2

Doornik - Sint-Lodewijkkapel -Koning Lodewijk IX van Frankrijk, de Heilige. Zijn mantel wemelt van de Franse lelies.
Doornik - Sint-Lodewijkkapel -Koning Lodewijk IX van Frankrijk, de Heilige. Zijn mantel wemelt van de Franse lelies.

KENNIS VAN ENERGIELIJNEN

Thea-Warrior

 

Naast Johannes de Evangelist staat een zeer elegante geklede man: de Franse Koning Lodewijk IX. In zijn linkerhand zijn zwaard, in zijn rechter een scepter met de Franse lelie. Zijn mantel is bezaaid met Franse lelies. In 1299 is speciaal ter nagedachtenis aan hem de kapel aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal aangebouwd. Lodewijk heeft zeer serieus voor het christendom gevochten. Het wereldwijde web meldt dat hij hospitalen en liefdadigheidsinstellingen heeft gesticht en kunsten en wetenschappen, vooral degene ten dienste van de religie, heeft bevorderd.

Natuurlijk is hij de man van de magistrale Sainte-Chapelle in Parijs, maar daarnaast heeft hij heel wat op zijn geweten. Gehoor gevend aan Paus Gregorius IX verordent hij een openbare verbranding van de Talmoed: rond de twaalfduizend handgeschreven en geïllumineerde Joodse boeken gaan in vlammen op. Twee kruistochten leidt hij: de Zevende en Achtste. Beide worden verloren, maar daar gaat het niet om... het gaat om de duizenden slachtoffers. Al is sterven voor mensen normaal... vermoord worden, is iets anders. Als gelovigen het oneens zijn, lijkt mij dat niet de bedoeling.

In 1297 verklaart Paus Bonifatius VIII hem heilig, maar zou hij vanwege zijn daden eigenlijk niet uit de Lodewijkkapel moeten worden verwijderd?

 

Wat mij betreft niet! In het kader van het koloniale verleden van Europa worden vandaag de dag heel wat afbeeldingen en beelden verwijderd of neergehaald. Ik ben hier pertinent tegen; het lijk me beter om over de misdaden te vertellen; zet er informatieborden bij. Dat is een goede manier om mensen te waarschuwen misdadig gedrag niet te ambiëren. Onterecht triomfantelijke beelden weghalen, betekent niet dat daardoor de foutieve verering in eerdere eeuwen of decennia is opgelost. Beelden weghalen betekent 'het agressieve verleden' definitief wegstoppen, misschien zelfs wel ontkennen. De kans tot open duidelijkheid wordt door het verwijderen en vernietigen van beelden krachtig verkleind. De blinde trots - de verblinding - heeft bestaan, erken dat gewoon! Erken het precies daar... in de nabijheid van de betreffende beelden of afbeeldingen, bied openheid van zaken! Groot bord erbij: zo en zo hebben de mensen toen en toen gedacht en gedaan, en... zo denken we nu! Draag de huidige andere waarden en normen uit, en vooral... probeer het zelf anders te doen; tracht anderen niet te overheersen... niet verbaal beschuldigend en al helemaal niet gewelddadig.

 

Wat de fysieke nabestaanden van de diep gekwetste, zwaar miskende, ernstig mishandelde en mogelijk zelfs vermoorde voorouders betreft... de Zielen van de nabestaanden kunnen in het verleden daadwerkelijk in het lichaam van het slachtoffer - in dat van de voorouder - hebben geleefd maar net zo goed in het lichaam van de misdadiger. Hiermee ontken ik niet dat een persoon die op Aarde fysiek wordt geboren in een familie die afstamt van vervolgde gelovigen of slaven daar stevig last van kan hebben, de familie-erfenis is immers absoluut treurig en de opvoeding door mogelijk getraumatiseerde ouders kan wel degelijk ernstig tekortschieten.

Toch is de Ziel in het Hiervoormaals akkoord gegaan met een geboorte in de  huidige familie... weet ik waarom!? Weet ik welke specifieke opgave de betreffende Ziel heeft geaccepteerd. Vergevingsgezindheid!? Zou kunnen... ik kan enkel zeggen: "Ga er maar aan staan als mens met zo'n familieachtergrond: het is een levensopgave, een Zielsopgave, van jewelste."

Indien nodig past bij deze problematiek in het hier en nu en vanuit de directe omgeving en maatschappij materiële en psychische ondersteuning voor de fysieke nabestaanden... dit is zo zeker als wat.

 

Lodewijkkapel - raam in de vorm van een vierpas. Acht stralen: het Aardse en Hemelse tezamen.
Lodewijkkapel - raam in de vorm van een vierpas. Acht stralen: het Aardse en Hemelse tezamen.

Het is mijn overtuiging dat de opdrachtgevers - de bouwers - van de Sint-Lodewijkkapel van het bestaan van energielijnen hebben geweten. In de tijd van de kruistochten is de kennis erover van zwaar verborgen of onbewust bekend naar bewust bekend gegaan bij velen... hoewel mogelijk toch nog behoorlijk de elite. De uit het Nabije Oosten, specifiek uit Jeruzalem, in Europa teruggekomen kruisvaarders brengen de 'geheime' kennis mee, spreken er onderling over en passen het feitelijke bestaan ervan toe bij het oprichten van hun gebouwen.

 

In later eeuwen biedt de Sint-Lodewijkkapel onderdak aan twee beroemde schilderijen. 'De Kruisiging' van Jacob Jordaens uit de periode 1620-1623 en het schilderij 'De bevrijding van de zielen uit het vagevuur' van Peter Paul Rubens uit 1635/ 1636. 

Via de site van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het RKD in Den Haag, heb ik beide schilderijen minutieus bestudeerd, maar het energielijnenpatroon van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal blijkt hierin niet verwerkt te zijn. Afstemmend op het schilderij van Peter Paul Rubens kom ik in chaos terecht; alsof de schilder tijdens het maken van dit schilderij de meeste tijd dronken is geweest... misselijk word ik ervan. Laat ik hierover verder zwijgen; het wordt tijd om terug te gaan naar de heiligen; naar de laatste twee van de zes in de de Sint-Lodewijkkapel.

 

Bronnen

- Lodewijk IX van Frankrijk. Op 9 september 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_IX_van_Frankrijk

- RKD. Op 14 september 2021 van https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/organisatie/geschiedenis

- Schilderij 'De bevrijding van zielen uit het vagevuur' van Peter Paul Rubens.

Op 14 september 2021 van https://rkd.nl/nl/explore/images/266590

- Schilderij 'De Kruisiging' van Jacob Jordaens. Op 14 september 2021 van https://rkd.nl/nl/explore/images/8139 

 

---> 263 IN DE SINT-LODEWIJKKAPEL - DEEL 3 - Twee Heremieten èn Kloostervaders

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME