270 HET HEMELSE JERUZALEM - DEEL 2

Het Heilige Jeruzalem - Zuidelijk transept Onze-Lieve-Vrouwekerk.  Cliché KN005000. Schilder onbekend (1191-1210) Foto: Jacques Declercq (1995) van http://balat.kikirpa.be/object/10060473
Het Heilige Jeruzalem - Zuidelijk transept Onze-Lieve-Vrouwekerk. Cliché KN005000. Schilder onbekend (1191-1210) Foto: Jacques Declercq (1995) van http://balat.kikirpa.be/object/10060473

 

OPENBARING VAN JOHANNES 20 EN 21

Thea-Warrior

 

Johannes ziet meer; hij ziet een engel die uit de hemel komt met een grote keten in de hand en met de sleutel van de afgrond. De engel grijpt de draak - oude slang -  duivel - satan werpt hem in de afgrond en verzegelt die aan de bovenkant zodat hij gedurende duizend jaar niemand meer kan verleiden. Na die duizend jaar wordt de duivel korte tijd losgelaten (Openbaring 20: 1-3). Hm, als de duivel een oude slang genoemd wordt dan is hij dus net als de mens geschapen naar God's evenbeeld. Hij heeft eveneens een chakrasysteem om zichzelf te ontwikkelen. Misschien is hij iets minder geslaagd... of ben ik dan te bevooroordeeld ten opzichte van de mens?

 

Vervolgens ziet Johannes (Openbaring 20: 4-6) de zielen die voor hun getuigenis van Jezus zijn onthoofd en anderen die 'geslaagd' zijn gestorven omdat ze zich niet aan de duivel of zijn ideeën hebben overgegeven. Zij mogen duizend jaar leven en heersen met Christus: de eerste opstanding. Zij zijn zalig en over hen heeft de tweede dood geen macht. Wat zou dat zijn de tweede dood?

 

Na duizend jaar wordt de duivel vrijgelaten om opnieuw de mensen te verleiden zich tegen God te keren. Degenen die zich laten verleiden, worden echter door een vuur van God uit de hemel verslonden, en de duivel wordt definitief in de poel van vuur en zwavel geworpen waar hij, met het beest en de valse profeet, dag en nacht en in alle eeuwigheid gepijnigd zal worden (Openbaring 20: 7-10).

 

Openbaring 20: 11-15 biedt het antwoord op mijn vraag naar 'de tweede dood'. Johannes ziet een grote witte troon, waarop de Schepper van aarde en hemel zit, en eigenlijk kan hij de plek van die troon niet nader aangeven. Maar ervoor staan alle doden en hij ziet hoe de boeken worden geopend. Daarbij ook het boek des levens, en dat alle doden geoordeeld worden naar hun werken zoals deze in die boeken staan vermeld. Dood en hel worden in de poel des vuurs geworpen, en deze poel des vuurs is/ betreft de tweede dood. (Dus... ... ... dood en hel zijn vanaf dat moment zinloze begrippen.) Staat iemand niet in het boek des levens dan wordt deze eveneens in de poel van het vuur geworpen. 

 

Op zich een heel optimistisch verhaal. Hoe zou voor de zielen het oordeel naar hun werken uitpakken? Ik neem aan dat ze op een passend niveau in de hemel mogen verblijven. En die zielen die niet niet in het boek des levens staan en in de poel van het vuur worden geworpen? Wat zijn dat voor zielen? Zijn dat zielen die de incarnatie in het leven... in de materie van de Aarde - of waar dan ook - altijd hebben geweigerd? Denk het, maar voor de levenden op Aarde biedt dit deel van het verhaal een zeer geruststellende uitkomst, immers zij staan in het boek des levens.

 

'Madonna onder het baldakijn'. Op de turquoise energielijn,  onder 'Het Heilige Jeruzalem'. Cliché A044762 (1942). Schilder onbekend (1867-1910) van http://balat.kikirpa.be/object/10060476
'Madonna onder het baldakijn'. Op de turquoise energielijn, onder 'Het Heilige Jeruzalem'. Cliché A044762 (1942). Schilder onbekend (1867-1910) van http://balat.kikirpa.be/object/10060476

De vertelling vervolgt; Johannes ziet een nieuwe hemel en aarde, het is een aarde zonder zee. (Hee, daar is dus geen fysiek leven mogelijk!)

Dan ziet hij de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen. Het nieuwe Jeruzalem ziet eruit als een bruid versierd voor haar man. Volgens een stem is de tabernakel God bij de mensen, God zal bij hen wonen, de mensen zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen hun God zijn. God zal de tranen van hun ogen wissen, en dood en rouw, gekrijt en moeite zullen niet meer zijn want de eerste dingen bestaan niet meer. Degene op de troon zegt tot Johannes: "Ziet, Ik maak alle dingen nieuw."

En Hij zegt ook: "Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw."

En ook: "Het is geschied, Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet." (Openbaring 21: 1-6).

Dat de dood en andere ellende er niet meer zijn, is logisch want die zijn reeds in de poel des vuurs geworpen, maar wie is die dorstige en wat is de fontein van het water des levens? De dorstige lijkt me een wezen dat naar specifieke kennis verlangt. En de fontein van het water des levens!?

Betreft dit inzichten over hoe het proces van leven en dood, de (re-)incarnatie van zielen in elkaar zit? Ik denk het. Volgens het wereldwijde web houdt 'De tabernakel God' de tent van samenkomst met God in. Wat mij betreft gewoon 'het hart van een mens' waarin de eenheid met God te ervaren is... helemaal gratis!

 

In Openbaring 21: 7-8 gaat Johannes verder met woorden van God: "Die overwint zal alles beërven, Ik zal deze persoon een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn, maar zij die vreesachtig, ongelovig en gruwelijk zijn, die doodslaan, hoereren, toveren, afgoden dienen en liegen gaan naar de poel van zwavel en vuur... de tweede dood in."

'Die overwint', wie is dat en wat betekent dat? Ik denk dat het degenen zijn die de inzichten van het proces van leven en dood verwerven en accepteren. Die de Openbaring van Johannes accepteren.

Volgens Johannes komt in God's woorden enkel 'een zoon zijn' naar voren, maar omdat mensen tijdens hun reïncarnaties op Aarde zowel in de mannelijke als vrouwelijke hoedanigheid kunnen incarneren, kan ik me niet ergeren aan deze tekst. Het is de taal waarmee Johannes in staat is dat wat hij 'hoort en ziet' te vertalen. Johannes leeft beslist in een meer paternalistisch georiënteerde cultuur/ wereld.

 

Tot zover het eerste deel van de Openbaring van Johannes 21!

 

Bronnen

- Afbeelding Het Heilige Jeruzalem. Op 6 september 2021 van http://balat.kikirpa.be/object/10060473 

Cliché KN005000 - Schilder onbekend (1191-1210). Fotograaf Jacques Declercq (1995). Brussel: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Publiek domein.

- Afbeelding Madonna onder het baldakijn. Op 6 september 2021 van http://balat.kikirpa.be/object/100t0476

Cliché A0044762 - Schilder onbekend (1867-1910). Fotograaf onbekend (1942), Commissariat général à la Restauration du Pays (1942). Brussel: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Publiek domein.

- Openbaring 20. Op 21 en 22 augustus en 8 oktober 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/20.html

- Openbaring 21. Op 21 en 22 augustus en 8 en 9 oktober 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/21.html

- Tabernakel. Op 9 oktober 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel_(tent) 

 

---> 271 HET HEMELSE JERUZALEM - DEEL 3 - Openbaring van Johannes 21 en 22

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME