294 HET TABERNAKEL IN DE SINT-BRIXIUSKERK

Doornik - Sint-Brixiuskerk - Tabernakel - George Grard (1966-71).
Doornik - Sint-Brixiuskerk - Tabernakel - George Grard (1966-71).

ZOEKEN NAAR DE WARE WOORDEN

Thea-Warrior

 

De kerk nodigt uit om naar binnen te gaan. Er wordt driftig gepoetst en gestofzuigd. Ik check de loop van de Roze Lijn. Het tabernakel van het Laatste Avondmaal blijkt zich erop te bevinden.

O, al schrijvend op Levendweb zie ik dat het helemaal geen afbeelding van het Laatste Avondmaal is, zoals ik eerder heb verteld. Er staan slechts drie personen op! Het is niet het Avondmaal met alle apostelen, dat Jezus vlak voor zijn kruisiging met hen heeft gehouden, en dat in de rooms-katholieke kerk op Witte Donderdag wordt gevierd.

Hier wordt een tekst uit het Evangelie van Mattheüs, waarin Jezus tot zijn discipelen spreekt, geïllustreerd.

 

Ik duik het wereldwijde web in. In de tekst van Mattheüs 18 gaat het eigenlijk over onbevangen geloven op Aarde, en over de waarde daarvan voor de Hemel; het is namelijk mogelijk om onbevangen gelovend (rustig vertrouwend!?) in de Hemel te komen. En het gaat over schuld en vergeving; over hoe zaken te bespreken met een ander (een broeder) als deze persoon tegen u heeft gezondigd.

Het antwoord van Jezus: ...bespreek het eerst alleen met deze persoon. Indien niet gehoord, bespreek het dan met deze persoon met een of twee getuigen erbij. Indien nog niet gehoord, breng het dan in de gemeente naar voren. Wederom geen gehoor laat die persoon dan en beschouw hem als heiden of tollenaar. 

 

Eerst lijkt de laatste opmerking me vrij simpel (verbreek de relatie), maar dat is ze niet. Het zou een opmerking van Jezus kunnen zijn, maar welke gedragingen horen bij een dergelijke beschouwing? Volgens het wereldwijde web zit de apostel Mattheüs als tollenaar bij een tolhuis in Kafarnaüm als Jezus hem verzoekt om Hem te volgen.

Worden door de laatste opmerking 'zondige' mensen bewust uit de gemeenschap gestoten? Buitengesloten? Jezus gaat het contact met heidenen en tollenaren wel aan. Natuurlijk behoren heidenen niet tot de groep Christusvolgers... maar wat is de consequentie? De hemel is open voor iedereen... wat kan het betekenen!? Een tollenaar kan iemand zijn die anderen bewust benadeeld als het gaat om aardse goederen, ik kan me voorstellen dat deze persoon zijn aardse opdracht niet waarmaakt en dat hij na zijn dood daarmee in de hemel wordt geconfronteerd. Nou ja, eeuwig nieuwe kansen! Maar een heiden?

 

Wie heeft een misdaad tegenover wie begaan? Het betreft broeders in het geloof. Na drie keer aanspreken (individueel; met getuigen, en in de gemeenschap) weigert de zondaar de gekwetste noch om vergeving te vragen, noch te pogen zijn leven te beteren. Volgens zijn medegeloofsgenoten zal deze persoon dus bewust kwaad doen. Ik denk dat de kans groot is dat hij zijn aardse opdracht niet haalt... maar een heiden? Wat is er mis met een heiden? Heidenen kunnen net zo liefdevol en zorgzaam zijn als elke gelovige 'in de juiste leer'. Zij kunnen onbevangen en zonder 'de juiste leer' in de hemel komen èn hun aardse opdracht hebben vervuld. De leer van Jezus is bedoeld om te ondersteunen 'het juiste gedrag' te vertonen, maar...

 

Kan het een vertaalfout zijn? Een toevoeging van Mattheüs of zelfs uit later eeuwen? Ik merk dat ik het een uiterst venijnig zinnetje vind. In de eeuwen na Christus heeft het, door agressief bekeringswerk, veel leed berokkend onder de heidenen. Bijzonder gemeen gedrag vertoont vanuit de intentie van 'de juiste leer.' Haalt iemand dan zijn aardse opdracht? Echt niet! Een positieve intentie kan helpen, maar maakt echt de eindbeoordeling (in de hemel) van gedrag niet uit.

Volgens mij is het de bedoeling mensen te leren kennen en vanuit het hart te reageren. Ja, misschien gaan ze dan 'de juiste leer' volgen, misschien ook niet. Als bij hen de Liefde ook centraal staat, dan maakt het niet uit. Staat de Liefde niet centraal dan is het mogelijk gezond om met een boog om de betreffende mensen heen te gaan. Een vrijheid die eenieder heeft.

 

Volgens het Evangelie van Mattheüs gaat Jezus als volgt verder:

18: 18 - Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.

18: 19 - Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

18: 20 - Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

 

18: 18 en 18: 20... akkoord, immers in de Naam van Liefde bij elkaar, daar is de Liefde aanwezig. Maar 18: 19 vind ik weer heel vreemd, want met dat 'over enige zaak, die zij zouden mogen begeren' kan de misdaad in een vloek en een zucht worden ingebakken. Het tabernakel in de Sint-Brixiuskerk illustreert duidelijk uitspraak 18: 20.

Op de woorden van Jezus komt een grappige verdieping, want de apostel Petrus wil het naadje van de kous weten. Hij vraagt Jezus hoe vaak een broeder tegen hem mag zondigen en hoe vaak hij zijn broeder daarop moet vergeven. Zeven keer?

Volgens Mattheüs 18: 22 antwoordt Jezus: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

Haha, ik vraag me af of ik zoveel geduld zou kunnen opbrengen voor mijn medemensen. Misschien mag ik nog wat oefenen.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting en info.

 

Nieuwsgierig loop ik nog even achterlangs het altaar met het tabernakel. Het schilderij aan de oostwand, opzij van het tabernakel, trekt mijn aandacht. De handen wijzen maniëristisch. zit er een energielijnenpatroon onder? Het lijkt erop. Het schilderij is moeilijk te fotograferen, want het altaar en tabernakel staan ervoor. Ik zie dat het over de Notre Dame de Hal gaat. Haar ken ik niet, maar thuis wil ik dit wel uitzoeken. Met slechts twee energielijnen in de Sint-Brixius en een Onze-Lieve-Vrouw van een andere plaats lijkt het me weinig realistisch een verband tussen kerk en schilderij te veronderstellen.

Verrassing, op de achterkant van het tabernakel staat ook een afbeelding: een gekroonde Chi-Rho met onderaan een alpha en een omega. 'Jezus-Christ-Forever' zal ik maar zeggen. 

 

Als we naar buiten lopen, zie ik dat volgens de rooms-katholieke kerk het jaar 2021 aan Sint-Jozef, de vader van Jezus, is gewijd. Hm, dat is nieuw voor me. Volgens mij zijn die twee tweeduizend jaar geleden op Aarde stevig aan elkaar gebonden. 

En dan staan we weer buiten. Het loopt al tegen vijven. Aan de overkant drie mooie middeleeuwse huizen. Wat te doen... nog iets checken?

 

En dan tuimel ik op woensdag 6 december 2021, al schrijvend op Levendweb, bijkans uit mijn bureaustoel. Ik ben verhaal 293 op aanwijzing van de Engelen aan het splitsen (en aanvullen) in 293 en 294, en bekijk daartoe de foto's die ik maandag 13 september 2021 in de Sint-Brixiuskerk heb genomen. Aan twee foto's heb ik in de eerste versie van 293 geen aandacht besteed. Het zijn de foto's van het schilderij van Gaspard de Craeyer. Ik bekijk ze met aandacht, waarna ik recht overeind schiet. Echt waar!?

 

Bronnen

- Mattheüs. Op 5 december 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Matteüs_(apostel)

- Mattheüs 18. Op 4 december 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/18.html

- Sint-Brixiuskerk. Op 10 december 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Brixiuskerk_(Doornik)

 

---> 295 GASPARD DE CRAEYER EN INFANTA ISABELLA - Aardse en Spirituele Materie

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME