247 VERGEET HET MAAR!

Doornik/ Tournai - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Catharinakapel - een kanunnik houdt het tongewelf hoog. Foto: KIK-IRPA 10060466 A056317
Doornik/ Tournai - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Catharinakapel - een kanunnik houdt het tongewelf hoog. Foto: KIK-IRPA 10060466 A056317

MIJN PLAATS WEER INNEMEN

Thea-Warrior

 

Als ik van zaterdag 17 op zondag 18 juli 2021 naar bed ga, voel ik het al aankomen; ik besef dat ik het verhaal over de energielijnen in Doornik wat bruusk heb afgesloten. Als ik de trap op loop, volgen de Engelen me. Een van hen spreekt als ik in bed lig: "En 'Het Hemelse Jeruzalem dan...!?"

Ik ben niet echt weerspannig, maar zo moe en ik denk wel: 'Is het dan echt niet genoeg? Een roosvenster met een fout, een schilderij van Rogier van der Weyden, een schilderij van Jan van Eyck... zo heb ik toch wel bewezen dat het energielijnenpatroon bestaat!? Het is toch al goed... als ik nu zou sterven?'

Ze staan me aan te kijken. Meewarig is niet het juiste woord. Ze staan er heel gewoon... ze wachten totdat ik mezelf weer bij elkaar heb geraapt, immers Strijders voor het Goede geven het niet op, die gaan door totdat ze overgaan. Terwijl ik inslaap, besef ik dat ik het over het Duizendjarige Vrederijk moet gaan hebben. 

Zondagochtend word ik wakker in het besef dat als er nu iets met mij zou gebeuren dat ik dan al genoeg heb geschreven om aan de tonen dat energielijnenpatronen en krachtplekken bestaan... ik wist niet eens dat mijn queeste mij daar zou brengen. Hoe dan ook ik kan op mijn dooie gemak verder gaan, er is geen enkele reden om te willen stoppen; van het Goede mag altijd meer naar voren komen, maar minder lange uren achter het computerscherm en meer aandacht voor mezelf kan en mag nu ook. 

 

Ik heb al verteld dat met de Kathedraal met haar vijf torens - de quincunx - een voorafbeelding is van 'Het Hemelse Jeruzalem'; van de Hemelstad met zijn vele torens, en dat de quincunx een combinatie is van twee kosmische assenkruisen: het gelijkarmige kruis dat de vier windrichtingen aanduidt en het diagonale kruis dat de hoeken van de aarde vastlegt èn de wereldorde van de kosmos aanduidt. Jeroen Westerman (2016) vertelt dat het middelpunt van deze twee assenkruisen, zowel afzonderlijk gezien als gecombineerd, het middelpunt van de wereld representeert waar zich de verticale as verheft die hemel en aarde verbindt. In het centrum staat dan de kosmische mens die zich met behulp van de assen kan oriënteren in de kosmos. Iemand die in staat is zich te oriënteren, kan zich tussen hemel en aarde een plaats in de wereld verwerven en uiteindelijk ook in de hemel.

 

Uit het proefschrift 'De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom' van Jeroen Westerman (2106) weet ik dat op de oostwand van het zuidelijk transept van de Kathedraal een muurschildering van de Hemelstad is aangebracht. Rond 1160! Staand op de Kruising van de rode Belfortlijn en de turquoise Heilige-Geestlijn torent deze schildering op de muur boven een altaar met een beeld van de Madonna omhoog. In 2019 heb ik deze afbeelding gezien, maar er te weinig op gelet.

Buiten de Kathedraal op de blauwe Catharinalijn bevat de sluitsteen van de eerste archivolt van de Porte du Capitole, uit 1120-1125, een reliëf van 'Het Heilige Jeruzalem'. Jeroen Westerman stelt dat de Hemelstad in vogelvlucht op deze sluitsteen verschijnt en herkenbaar is aan de rondom lopende stadsmuur en enkele torens. Ik vind de steen een mooie bekroning van de opstanding van de doden bij het Laatste Oordeel, die op de binnenkant van genoemde archivolt staat afgebeeld. Door de aanwezige bouwsteigers heb ik in 2019 geen foto van de sluitsteen kunnen nemen.

 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel lijkt me de plek om een foto van de Hemelstad-sluitsteen aan te treffen. Het heeft even wat voeten in de aarde, maar met zoekwoorden in het Frans lukt het. Als ik 'Cathédrale Notre-Dame de Tournai' invul, word ik overspoeld door enkele honderden foto's. Ik krijg het warm en snak bijna naar adem; wat een schatkist! Ik besef dat ik ze allemaal ga bekijken en al gauw valt of mijn mond open of schiet ik rechtop. Mijn hoofd gaat gonzen als ik een schilderij van Louis Gaillait, een schilder uit de negentiende eeuw, tegenkom; nog een versleuteling van de energielijnen!? Ik ben schilder Louis de afgelopen maanden al tegengekomen via een schilderij over de zogenaamde pest... een schilderij waarvan ik dromerig werd, immers '...kijk... daar loopt de cantor van de Kathedraal in Doornik zingend voor de allereerste processie uit! Louis Gallait heeft 'mijn' cantor, mijn Albertus d'Antoing, afgebeeld.' 

Het schilderij van Gallait op KIK-IRPA waarvan ik weke, tintelende armen krijgt, beeldt Jezus af; Jezus die een blindgeborene het zicht teruggeeft.

 

Vandaag - maandag 19 juli 2021 - heb ik trouwens een compliment gekregen! Als ik in de ochtend achter mijn computer zit te werken, staan (zweven) de Lange, Slanke Engelen weer achter me. Een van hen raakt me aan op mijn rechterschouder: 'Goed gedaan Thea... je hebt de Goede Weg ingeslagen. Dat wat is, is...'

Het is wat vreemd om mezelf op de schatkamer van het Kunstpatrimonium te verlaten, maar zolang er tijd van leven is, ga ik hier op aarde maar gewoon verder. Een beetje voel ik me de kanunnik die in de Catharinakapel boven de toegangsdeur het gewelf - de Hemel - hooghoudt... wat een smakelijke middeleeuwse humor.

 

Bronnen

- Afbeelding Doornik Catharinakapel - Een kanunnik houdt het tongewelf hoog - objectnummer 10060466 - A056317

Op 19 juli 2021 van http://balat.kikirpa.be

- Westerman, J. (2016). De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom. De Erfgoeduitgeverij. Pdf gedownload op 10 december 2020 van https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/44809

 

Linken 

 

---> Foto van de kanunnik in de Catharinakapel in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Tournai/ Doornik op KIK-IRPA

 

---> 248

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME