256 ONTSPANNEN VERKENNEN VAN TOURNAI

Tournai - 'Les Aveugles' - Place Paul Emile Janson
Tournai - 'Les Aveugles' - Place Paul Emile Janson

DE BAKERMAT VAN ZOVEEL

Thea-Warrior

 

Wat te doen als ik behoorlijk onder de indruk ben en we nog niet in ons hotel terechtkunnen? Juist, wandelen... door de Rue des Chapeliers lopen we rond het koor, maar eerst check ik de rode Belfortlijn. Helemaal goed; het midden van de lijn loopt inderdaad tussen twee ramen van het zuidelijk transept door naar het Belfort. Kleinere huizen omgeven de ovale Heilige Geestkapel, de schatkamer van de kathedraal.

In een muur is een stenen plaquette aangebracht; een memoriesteen ter herinnering aan kanunnik Joseph Warichez, die als archivaris zo'n dertig jaar de bibliotheek van de kathedraal heeft beheerd en die mij, via zijn in 1934 uitgegeven boek 'La Cathedrale de Tournai et son Chapitre', zo goed aan een kathedraalplattegrond heeft geholpen. 'Dank, kanunnik Joseph!'

 

Aan de oostkant van de kathedraal pronkt het standbeeld  'Les Aveugles' uit 1908 van de hand van Guillaume Charlier. Een jongeman begeleidt de blinden op hun weg naar de kathedraal.De groep straalt verlangen uit. Natuurlijk spreekt de overdrachtelijke betekenis 'naar inzicht zoeken' mij hier het meest aan. 

De enorme hijskraan blijkt vertrokken te zijn en aan deze kant zijn steigers en schuttingen eveneens verwijderd. De Porte Mantilius staat vrij in het zicht, maar biedt geen toegang tot de kathedraal (zoals ik binnen al heb opgemerkt). Op de trappen komen verslaafden aan drank en drugs bijeen. Her en der zijn in de hoeken de lege blikjes nog te tellen.

In de nabijheid van de deur check ik de energielijnen. Eveneens goed, in maart 2019 heb ik beslist veel hulp gehad van de Engelen bij de inventarisatie van de lijnen. Het inventariseren van energielijnen was toen meer een spel dan nu!

 

Op de plek waar de Onze-Lieve-Vrouwe-parochiekapel heeft gestaan, tref ik een open ruimte met iets wat op een grasveld lijkt. Door het bombardement van mei 1940 werd de parochiekapel te zwaar beschadigd. De nood in de wereld is hoog, want tegen de indrukwekkende noordwand van het romaanse schip heeft iemand een provisorisch onderkomen gebouwd.

Ooit hebben op deze plek kanunniken gewandeld in de pandhof van het kapittelklooster. Westelijk van deze binnentuin met pandgangen vergaderden ze in de bijbehorende kapittelzaal. De resterende 12de-eeuwse oostmuur van die zaal, met haar dubbele doorgang naar de pandhofgang (Westerman, 2016) straalt in de zonneschijn. De kathedraal vormt met haar aan de wolkenhemel gekluisterde torens een sprookjesachtig geheel.

 

Via de Rue de l'Hôpital Notre-Dame wandelen we naar de Schelde. De Académie des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs bezit een forse toegangsdeur. Is dit de tekenschool waar de fameuze Louis Gallait zijn vaardigheden heeft geoefend? 

Het is rustig in het centrum. Zo op dit vroege zondagmiddag-uur zullen de Belgische familie en vrienden wel binnenshuis bij elkaar vertoeven. Op de Schelde ontbreken de vrachtboten; enkel een bootje met de naam Sunbird trekt wat zog achter zich aan. De grote tafelbrug is buiten gebruik. In de loop der jaren heeft de brug de nodige roest verzameld en hij kan wel wat restauratie gebruiken. 

 

Het Quartier Saint Brice met de 12e eeuwse Sint-Brixiuskerk aan de overkant van het water trekt. Ik weet dat dicht bij de Sint-Brixius het graf van de Merovingische koning Childeric I is ontdekt. Bernard Desmaele (2013) vertelt dat het rijke graf bij toeval in 1653 is gevonden. Eeuwenoude geschiedenis want volgens Desmaele heeft Childeric I in 458 zijn vader koning Chlodio opgevolgd. Doornik is dan de hoofdstad van het kleine Salische rijk dat de bakermat van het latere grote Frankrijk vormt. Tamelijk logisch dat in de vele eeuwen daarna de machthebbers in (de nieuwe hoofdstad) Parijs de stad Tournai hebben gekoesterd, immers niets minder dan 'het oude vaderland'. 

Het wereldwijde web maakt melding van 21 paardenoffers bij het koninklijke graf, dus Childeric I heeft geen christelijke begrafenis gehad. Hm, die offers zitten me niet echt lekker. Zou hij één koningin hebben gehad? Er zijn culturen geweest waarbij de hele harem mee de dood inging.

 

Posters doen een poging richtlijnen voor gedrag te verstrekken. Wij-mensen zijn inderdaad kwetsbaar: niet enkel op de weg in onze auto's, maar op onze gehele weg door het leven. Ziel en geest zijn wat dit betreft de grote overwinnaars. Grootvader en filosoof Moshe Mendelssohn deelt zijn inspiratie: 'Zoek de waarheid, houd van de schoonheid, streef het goede na en doe je best.' Het raam voor en de gatenplant achter deze woorden kunnen trouwens wel wat aandacht gebruiken.

 

Bronnen

- Childerik I. Op 29 augustus 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I

- Desmael, B., Bonnet, A., Peeters, P. & Tack, A. (2013). Doornik ontdekken. Wapica - www.wapica.be

- Westerman, J. (2016). De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom. De Erfgoeduitgeverij. Pdf gedownload op 10 december 2020 van https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/44809 

 

---> 257 DE SINT-BRIXIUSKERK - Richtlijn en Vermaning

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME