269 HET HEMELSE JERUZALEM - DEEL 1

Tournai - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Porte du Capitole met sluitsteen, zonder de steigers! Foto: Thea-Warrior 25 juli 2021.
Tournai - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Porte du Capitole met sluitsteen, zonder de steigers! Foto: Thea-Warrior 25 juli 2021.

OPENBARING VAN JOHANNES 18 EN 19

Thea-Warrior

 

Schrijven, verhalen, zoeken, verwerken en studeren. Ik stort me op het verhaal van de Apocalyps van Johannes, immers 'Het Heilige Jeruzalem' is aan de beurt: Wat is het... dit Heilige, Hemelse, Jeruzalem? Hoe ontstaat het nieuwe Jeruzalem?

 

De verhalen van Johannes in Openbaringen 18-22 maken me onrustig. Veel is overdrachtelijk bedoeld, maar wat staat er dan? Wat betekent het dat een grote, sterke, stad (Babylon in Openbaringen 18: 2) is gevallen? Houdt dit in dat een plek welke (een idee dat, een handelwijze die) is verdedigd, is verslagen? In de verdediging van Doornik (in 1576 of 1581!?) hebben de inwoners niet enkel hun stad met huizen verdedigd, maar ook hun eigen leefwijze en gedachtenpatronen. Op landelijk (Europees) niveau is er een botsing van politieke  en religieuze ideeën aan voorafgegaan. Machten liggen met elkaar in de clinch. Als een stad valt, betekent dit feitelijk ook dat groepen elkaar verwijten niet het 'juiste' pad te bewandelen.

In Openbaringen 18: 4 wordt mensen aangeraden weg te gaan. Het lijkt op weggaan (op vluchten) uit de betreffende stad... dus uit het gevecht; uit het botsen der meningen. Is dat het juiste? Kan dit? Waar naartoe dan?

 

In 18: 5 staat dat de ongerechtigheden (uit de stad) tot op het niveau van God zijn doorgedrongen... dus het Grote Geheel is zich bewust van de wantoestanden (er is onder andere meer genomen dan noodzakelijk is). De teksten 18: 6-19 verwarren me. Is er sprake van een intentionele reactie? Jij doet mij kwaad, dus ik doe jou kwaad. Jij doet mij goed, dus ik doe jou goed. Of... brengt Johannes een natuurlijk gebeuren naar voren? Als er ooit te veel is genomen, komt daar vanzelfsprekend een tegenreactie op... zonder bedacht te zijn; een natuurlijke actie-reactie: In het grote geheel van het leven herstelt de balans het evenwicht zonder dat mensen zich ermee kunnen bemoeien. Johannes noemt 'dood, rouw, honger en vuur'. Als de balans zich herstelt, zullen degenen die de balans uit evenwicht hebben getrokken dit zien. Wat de mensen in tientallen jaren (eeuwen!?) hebben opgebouwd - ook aan rijkdom - kan blijkbaar in een uur worden verwoest.

 

In 18: 20 worden degenen in de hemel - de heilige apostelen en profeten - aangeraden zich te verheugen omdat God over 'de stad' heeft geoordeeld. Ik denk dat er niet meer staat dan dat degenen levend op het meer etherische niveau zich dienen te verheugen in het natuurlijke principe van de schepping: het herstel van de balans als deze uit evenwicht is.

Hierop werpt in 18: 21 een engel een grote molensteen in zee om te illustreren hoe eenvoudig 'de stad' verdwijnt, waardoor de activiteiten uit de stad niet meer zijn (18: 22-24). Hm, verbeeldt de engel het natuurgeweld dat de balans zal herstellen?

 

In Openbaring 19: 1-6 worden de aanwezigen in de hemel aangeraden de Heer, onze God, te prijzen, hetwelk in de hemel daadwerkelijk gebeurt. Dan staat er in 19: 7 dat de bruiloft des Lams is gekomen en dat Zijn vrouw zichzelf heeft bereid. Zij zal fijn lijnwaad dragen en aldus heilig zijn! Nu... 'het Lam' is Jezus; de Energie van het meest Oorspronkelijke dat tot op de Aarde is gekomen... en dan is er dus een bruid. Dit wil zeggen dat de Openbaring van Johannes van een vrouw spreekt die het meest mannelijk goddelijke waardig is! Hierdoor trekt de Openbaring een extreem mannelijke getinte geloofsoriëntatie, met enkel mannelijke goden, uiteen.

 

Tournai - De sluitsteen van de Porte du Capitole versiert de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.
Tournai - De sluitsteen van de Porte du Capitole versiert de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Vervolgens voorspelt in 19: 9 een engel dat degenen die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam zalig zullen zijn. Dit gaat dus over een nieuwe geloofsoriëntatie, een waarin een man en een vrouw naast (met, in en door) elkaar zullen worden gekoesterd. Johannes wil de engel aanbidden, maar - als mededienstknecht - weerhoudt deze hem, immers enkel God (de Schepper van het Grote Geheel) dient te worden aanbeden. Als ik het goed begrijp heeft God ook een vrouwelijke kant. 'Tweeslachtig' vind ik een nogal afgebakend begrip, een wederom beperkend woord: God is man & vrouw; God is beiden; God is Alles.

 

In 19: 11-16 verschijnt aan Johannes het beeld van Degene (op een wit paard) die de gerechtigheid handhaaft: Getrouw en Waarachtig, met een geheime naam die 'het Woord Gods' wordt genoemd, en die God (Koning der koningen, en Heere der heren) is toegewijd. Hoe dan ook... er is in de schepping een Kracht ingebouwd die onbalans - als van nature - herstelt.

In 19: 17-21 worden alle vogels (zielen van gestorvenen!?) in de hemel uitgenodigd deel te nemen aan het avondmaal van de grote God om te 'eten' van allen - inclusief het beest (de duivel) - die de onbalans op aarde (en in het heelal) hebben veroorzaakt. En zo geschiedt het. Hieruit blijkt dus dat het principe van het herstellen van de balans goed is, zelfs gevierd mag worden; het is het principe van het Goede; het principe van God. 

 

Op Aarde kunnen de mensen hoog of laag springen... vergeet het maar; het principe van het herstel van de balans is ingebouwd, zoals de sluitsteen.

 

Bronnen

- Openbaring 18. Op 21 en 22 augustus en 8 oktober 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/18.html

- Openbaring 19. Op 21 en 22 augustus en 8 oktober 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html

 

---> 270 HET HEMELSE JERUZALEM - DEEL 2 - Openbaring van Johannes 20 en 21

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME