293 DOORNIK ALS TOEVLUCHTSOORD

Doornik - 13 september 2021 - Braderie in de Rue de Pont, aan de voet van de Sint-Brixiuskerk.
Doornik - 13 september 2021 - Braderie in de Rue de Pont, aan de voet van de Sint-Brixiuskerk.

DE SINT-BRIXIUSTOREN ALS WACHTER

Thea-Warrior

 

Op de braderie geuren de etenswaren - de worst, kaas en likeuren - me tegemoet. Nu eet ik nauwelijks vlees maar toch, de kleurige presentatie is zeer aanlokkelijk. Als ik ergens stilsta, loopt mijn echtgenoot gewoon door. Ik ken dat en vind het vermakelijk. Op een 'veilige' plek - achter een kraam of bij een uitstalling van gereedschap of zo - zal hij op mij wachten. Als ik het echt zou willen, kan ik me wel het een en ander aanschaffen, tenslotte heb ik een eigen portemonnee. Grijnzend zoek ik hem telkens weer op, waarop hij wat verlegen verder doorloopt: het subtiele spel van een ouder echtpaar.

 

Vrij vlot zijn we aan de andere kant van de Schelde. Ook in de Rue de Pont voert de braderie de boventoon. Bedaard bekijkt de stoere toren van de Sint-Brixiuskerk het gewriemel aan zijn voet. Geweldig, aan de ene kant van de kerk levendige actie, aan de andere kant bijna onverstoorbare rust.

Ontdek- en checkwerk! Op zondag 25 juli 2021 heb ik reeds in de directe omgeving van de Sint-Brixius de stenen plaquette gezocht die de feitelijke vindplaats van het graf van koning Childéric memoreert. Die dag gewoon niet gevonden.

 

Ondertussen heeft het wereldwijde web me via afbeeldingen (Archeurope) onthult dat de plaquette zich boven een deur aan de Place Clovis bevindt. In de maand juli goed verborgen achter het gebladerte van de bomen op het plein. Op genoemde zondag heb ik, voor de vergeefse speurtocht naar de plaquette van Childéric, zoek, in de Sint-Brixiuskerk de Energielijnen geïnventariseerd. Het resultaat, in de overwegend Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw, bestaat uit twee elkaar kruisende Lijnen. De Groene schuin in de lengte van de kerk en de ander - de Roze - schuin in de breedte. Voor alle duidelijkheid, genoemde kleuren hebben enkel tot doel om in het verhaal de energielijnen uit elkaar te houden. Vandaag 13 september 2021 wil ik checken of de plaquette, specifiek het graf van Childéric I, zich op de Roze Energielijn bevindt. De markante toren, het belfort van de noordelijke oever, is trouwens van jonger datum. Volgens het wereldwijde web toegevoegd in de vijftiende eeuw.

 

Tijdens mijn eerste bezoek aan Doornik heb ik - op maandag 4 maart 2019 - reeds met de Merovingische koning Childéric I kennisgemaakt. Van ongeveer 436 tot 481 heeft hij in de Frankische contreien rondgezworven. In het Musée d'Archéologie Mont Pietée verneem ik die dag dat op 27 mei 1653 geheel toevallig het intacte graf van Childéric op slechts dertig meter afstand van de Sint-Brixiuskerk is teruggevonden. Eenentwintig paardenoffers, een complete wapenrusting, talrijke juwelen, waaronder een gouden zegelring met daarop een afbeelding van Childéric's hoofd, vormen samen met een muntschat en een gouden stierenkop de bijgaven in het graf. Verder nog driehonderd gouden bijen die als het goed is zijn koningsmantel hebben versierd. Kortom, pertinent een rijk heidens graf! Sinds die tijd staat koning Childéric op mijn netvlies gebrand.

 

Oef, in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 december 2021 waarschuwen de Engelen mij. Ik werk te snel; op Levendweb heb ik een verhaal geplaatst dat zaken mist. Midden in de nacht maak ik verbaasd de publicatie 293 ongedaan en vraag me af wat ik in hemelsnaam over het hoofd heb gezien. De Engelen hebben wel gelijk dat ik wat druk op de ketel zet. Soms vraag ik me af of ik met mijn checkwerk van het bedoelde pad afwijk, en naar mijn idee blijf ik nogal lang hangen in Doornik, maar waarschijnlijk vergis ik me, immers het belangrijkste is het pad te gaan... en blijkbaar met aandacht. 

Op zondag bekijk ik de teruggetrokken tekst en bedenk dat er inderdaad twee onderwerpen inzitten. Elk kan uitgroeien tot een eigen verhaal. Ik besluit de opheldering rond het tabernakel in de Sint-Brixiuskerk af te splitsen en probeer aan te voelen of ik aan het eerste deel (het huidige verhaal 293) iets kan toevoegen. Iets over de geschiedenis van Childéric I? Over de verbondenheid van Doornik met de Merovingische koningen?

 

Zondag 25 juli 2021 - Inventarisatie van de energielijnen in de Sint-Brixiuskerk.
Zondag 25 juli 2021 - Inventarisatie van de energielijnen in de Sint-Brixiuskerk.

Het wereldwijde web spuwt het nodige over koning Childéric I en zijn familie. Merovech, de koning waar de hele Merovingische dynastie naar is genoemd, is zijn vader. Childéric, de legeraanvoerder van de Romeinse provincie Belgica Secunda, bestijgt rond 457/468 de troon van de Salische Franken. Een brave borst schijnt hij niet te zijn. Volgens geschiedschrijver Gregorius van Tours wordt hij zelfs door zijn eigen volk verstoten, omdat hij zich te vaak aan vrije en adellijke vrouwen vergrijpt. Na acht jaar ballingschap in Thüringen weet Childéric I zijn koningschap terug op te pakken. In de strijd om te heersen over verschillende aardse gebieden, is hij afwisselend zowel winnaar als verliezer. Aan het eind van zijn leven bezit hij, volgens het wereldwijde web, weinig meer dan het gebied rond en ten noorden van Doornik. Maar aan de inhoud van zijn grafheuvel (ruim 20 meter in doorsnee) is zijn aardse rijkdom goed af te meten.

 

In 481, waarschijnlijk zijn sterfjaar, wordt hij opgevolgd door zijn zoon Chlodovech. Bij ons beter bekend als Clovis I... de held van de katholieke Gallo-Romeinse bevolking. Rond het jaar 500 laat hij zich door de heilige Remigius in de kathedraal van Reims dopen en zet daarmee de deur voor de kerstening van West-Europa wijd open. Zijn doop gaat niet met vroomheid gepaard. Koning Clovis I handelt onverminderd wreed: elke potentiële belager van zijn macht wordt vermoord.

 

De zonen van Clovis heersen in dezelfde stijl voort. Ze staan naburige koningen en elkaar met de regelmaat van de klok naar het leven. In de strijd met zijn (half-)broers moet zoon Chilperik I zich eveneens in de Doornikse dreven terugtrekken. Deze koning heb ik maandag 26 juli 2021 ontmoet in het zuidelijk transept van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; in de glasramen daar is zijn belang voor Doornik vereeuwigd. Waarschijnlijk is hij blij geweest in Doornik een goed toevluchtsoord te treffen, want hij schenkt de stad vele privileges. Lambrechts (1986) vertelt over het recht op bruggen (met tolheffing natuurlijk). Over de rechten op het bezit van maten en gewichten, en het houden van markten. Daarbovenop het recht op het heffen van belasting op de productie van bier en wijn. Met deze genereuze acties en een geldbedrag staat de kleinzoon van Childéric I aan de basis van de financiering van de Merovingische kerk, de voorloper van de magistrale Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting en info.

 

Maar goed, als ik via de braderie in de Rue de Pont aan de andere kant van de Sint-Brixiustoren op de stille Place Clovis ben aanbeland, meet ik allereerst de breedte van de Groene Energielijn bij de toegangsdeuren op. Dit om beter te weten waar de Lijn precies loopt en verwarring door muurdikte te voorkomen. Met gele notitiebriefjes geef ik op de muren korte tijd de breedte aan. Dat wil zeggen dat ik de briefjes na gedaan werk weer meeneem; die kunnen nog vele keren dienst doen. Het resultaat verheugt me, immers elke kerkganger wandelt hier via de grote ingangsdeuren over de Groene Energielijn.

 

Op de Place Clovis staan rijen auto's geparkeerd. Bij de westgrens van de Roze Energielijn plaats ik een briefje in de heg. Staand midden op de Roze Lijn neem ik een foto. Aan de overkant van de straat gaat de Lijn inderdaad naar het pand met de memoriesteen. Met alle auto's lukt het me niet om hier een redelijke foto in de richting van de energielijn te nemen, maar in 1653 is op deze plek het graf van koning Childéric I dus gevonden. Ik ben blij de memoriesteen met eigen ogen te zien, maar toch géén exacte bevestiging dat de koning in 481 op de Roze Energielijn is begraven. Erop kan, in elk geval erbij of ernaast.

 

De woonhuizen aan deze kant van de Place Clovis bezitten prachtige hardstenen trappen. Ook hier plak ik op de grenzen van de Roze Lijn briefjes: een hangend op het trapje voor de donkere deur, de ander liggend op het trapje voor de witte deur. De memoriesteen zit boven de donkere deur. Wat een mooie muren... hebben deze huizen ooit van buiten toegankelijke kelders (voor goederenopslag) of winkels gehad? 

 

Bronnen

- Childerik I. Op 9 december 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I

- Chilperik I. Op 9 december 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Chilperik_I

- Clovis I. Op 9 december 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_I

- Lambrechts, L. (1986). Glasramengids: uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Gloed van glas", 15 mei-13 juli 1986. Brussel: ASLK.

Pdf 'Glasramengids' gedownload op 8 december 2020 van https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties

- Plaquette Childéric Roi des Francs. In september 2021 van http://earlymedieval.archeurope.info/index.php?page=site-of-childeric-s-grave

- Sint-Brixiuskerk in Doornik. Op 10 september 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Brixiuskerk_(Doornik)

 

---> 294 HET TABERNAKEL IN DE SINT-BRIXIUSKERK - Zoeken naar de Ware Woorden

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME