278 DE MENHIR NABIJ BOULEVARD BARA

Thea-Warrior - Foto van de menhir van 25 juli 2021
Thea-Warrior - Foto van de menhir van 25 juli 2021

DE ENERGIELIJN VAN SINT-CATHARINA

Thea-Warrior

 

We wandelen naar de Boulevard Bara om spullen als nachtgoed, lege bakjes en boeken in de auto te leggen. Hoeven we deze de rest van de dag niet te dragen. Aldus nauwelijks bepakt, kan ik een eerste vraag onderzoeken (ben nu toch hier!): 'Staat de staande steen - de menhir - aan de zuidkant van de Boulevard Bara daadwerkelijk op een energielijn?'

Na ons bezoek van 25-26 juli 2021 aan Doornik is deze vraag gaan leven. Als we bij aankomst op de 25ste onze auto parkeren op het grote terrein aan de zuidkant van het centrum valt de miniem versierde steen aan de voet van de plataan in de groenstrook mij op. Op de een of andere manier staat de steen er wat verloren bij; min of meer weggefrommeld. Met de gedachte 'thuis zal ik de tekens op deze steen eens nader bestuderen', maak ik van dichtbij een foto.

 

Thuis kan ik van de tekens weinig maken al lijken er nu gezichten te zijn afgebeeld. Echter... in de weken na de julidagen in Doornik glanst de steen herhaaldelijk in mijn dromen; het is alsof ze danst, roept en wil wegdansen... vandaar mijn onderzoeksvraag. Tot nu toe heb ik in mijn verhalen op Levendweb geen aandacht aan deze steen besteed. Blijkbaar is het nu de juiste tijd. 

 

Ja, het is zo: er loopt een vrij brede energielijn doorheen. Eerder intuïtief goed waargenomen! Ik leg gele memobriefjes bij de grenzen van de energielijn en maak een foto ervan. Op deze 13de september staan er flink veel wagens van de kermis rondom. Het is aardig druk. De energielijn is volgens mij de Sint-Catharinalijn van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Nieuwe vragen borrelen op: Wie heeft deze menhir geplaatst of laten plaatsen? Is diegene of zijn die mensen zich van deze lijn bewust geweest? Bevinden zich rond het centrum meer staande stenen?

 

Doornik - de menhir aan de Avenue des Frères Rimbaut.
Doornik - de menhir aan de Avenue des Frères Rimbaut.

Aan de overkant van de boulevard loopt de energielijn door het huis op de hoek met de Rue Jean Noté, het huis met het bordje Boulevard Bara. Ik check de min of meer evenwijdig liggende straten noordelijk van de boulevard. In de Rue as Pois tref ik de energielijn aan en in de Rue Roc Saint-Nicaise idem. Daar gaat de lijn door en naast een beschilderde deur. Het metselwerk naast de basaal blauwe dubbele deur kent een schone grilligheid. Mogelijk heeft zich hier ooit een toegangspoort bevonden. In elk geval gaat de Catharinalijn hier doorheen.

 

In de Rue Roc Saint-Nicaise meet ik de breedte van de lijn wel, maar bukken en briefjes op de grond plakken, doe ik niet. Dat is  een beetje onhandig van me. Aan de overkant van de straat positioneer ik mezelf midden op de energielijn en fotografeer ik in de stroomrichting ervan. Basaal is dit mijn manier om energielijnen te fotograferen. O, voor de duidelijkheid, dat de menhir zuidelijk van en naast Boulevard Bara staat is zowel waar als deels niet waar. Aan de zuidkant kent de boulevard namelijk een parallelweg: de Avenue des Frères Rimbaut. De steen staat dus aan de zuidkant van de Boulevard Bara, maar feitelijk ten zuiden van genoemde parallelweg.

 

 

Als ik vandaag - ik vertel dit op 31 oktober 2021 - met behulp van het wereldwijde web op een plattegrond van Doornik vanaf de menhir via het hoekhuis aan de Boulevard Bara een rechte lijn (toevallig geelgekleurd) via het restaurant 'Le Pinacle' naar de Porte du Capitole van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal trek, ligt de door mij waargenomen oversteek in de Rue Roc Saint-Nicaise iets westelijk van de getekende (gele) rechte lijn. 

Aangezien ik mijn observatie serieus neem, kan ik niet anders dan concluderen dat de blauwe Sint-Catharinalijn mogelijk niet geheel recht loopt. Is het een gebogen lijn? Een vrije lijn? Het lijnsegment in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is gezien mijn eerdere waarnemingen en mogelijk door de korte lengte ervan wel gewoon recht.

 

Hm, misschien bestaat de Sint-Catharinalijn uit meer energielijnen. Wie weet twee of drie! Lijnen die zich samenvoegen en zich gezamenlijk als één energielijn in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal bevinden. Op zich geen gekke gedachte, tenslotte ben ik op zaterdag 11 september 2021 mede naar Doornik afgereisd om te onderzoeken of de turquoise Heilige-Geestlijn in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal uit meer dan één energielijn bestaat! 

Maar... ... waar ik mezelf nu op betrap, is dat ik veronderstel dat er een grid van rechte lijnen over de Aarde loopt; dit is iets wat ik ooit in de literatuur heb gelezen, maar misschien is dat rechtlijnige enkel bij benadering waar! Ik denk dat ik me over niet geheel recht lopende lijnen minder druk mag maken. Tenslotte is de Aarde bol en zijn in die zin alle lijnen als gebogen aan te merken!

 

Maar terwijl ik op maandag 13 september 2021 de energielijn volg en fotografeer, plagen gedachten aan gebogen, vrije, rechte of samengestelde lijnen me niet, derhalve breng ik de energielijn van de menhir niet in kaart op de Grand'Place of in de straten direct zuidelijk daarvan. Met blij gemoed stel ik vast dat de (zogenaamd blauwe) Sint-Catharina-energielijn gewoon door de menhir bij de grote parkeerplaats aan de Avenue des Frères Rimbaut gaat.

 

Bronnen

- Printscreen plattegrond Doornik. Op 31 oktober 2021 van https://www.google.nl/maps/place/Doornik,+België/

 

---> 279 ADELAAR EN TIJGER - Kennis van en Spelen met Krachtdieren

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME