264 NIEUWE OPDRACHT!?

26 juli 2021 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Tournai. Foto: Thea-Warrior.
26 juli 2021 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Tournai. Foto: Thea-Warrior.

ZEKERHEID EN VRAAGTEKENS

Thea-Warrior

 

De muurschilderingen in het zuidelijk transept bevinden zich veilig achter de houten platen. Om te schrijven over 'Het Heilige Jeruzalem' zal ik me moeten verlaten op de afbeeldingen in de fototheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Mooie klus voor als ik weer thuis ben.

Ik check de ligging van de eerder geïnventariseerde energielijnen. Komend vanuit het westen kruist de turquoise Heilige-Geestlijn in het zuidtransept eerst de blauwe Catharinalijn en daarna, voor het altaar van de  de Madonna en onder de muurschildering van Het Heilige Jeruzalem, de rode Belfortlijn. Het energielijnenpatroon klopt, maar er is iets... al weet ik niet wat...  het is alsof de energielijnenkruising voor het Madonna-altaar danst! In het zuidelijk transept is meer beweging op de turquoise energielijn dan in het schip. Onrust in armen en polsen, wat kan er aan de hand zijn?

 

Met een half oog bekijk ik de glas-in-loodramen in het zuidelijke absis die in de zestiende eeuw door Arnoult de Nimègue oorspronkelijk zijn vervaardigd voor de kooromgang. Gezien de tijd kan ik er niet veel aandacht aan besteden. Volgens Florian Mariage (2014) behoren ze tot de weinige ramen die - in de kooromgang - de ontploffing in 1745 van het kruitmagazijn van de citadel van Tournai hebben overleefd. Later zijn ze in het zuidelijk transept geplaatst. De ramen vertellen over de rechten van de stad en over de sage van de Merovingische koningen Sigebert en Chilperic. Als Chilperic, de koning van Neustrië, zich na een nederlaag tegen zijn broer Sigebert, de koning van Austrasië, gedwongen ziet om zich terug te trekken in Tournai, verwelkomt de bisschop hem daar. Chilperic schenkt de stad vele privileges, met name het rechten om belastingen te heffen. De geïnde gelden zullen waarschijnlijk voor een groot deel aan Chilperic moeten worden afgestaan, immers geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God... maar de stadsmagistraten zullen wat hebben overgehouden.

Fredegonde, minnares en latere echtgenote van Chilperic, weet Sigebert te vermoorden. Hierdoor wordt Chilperic zowel koning van het noordwestelijk gelegen Neustrië als het zuidoostelijk gelegen Austrasië en hoeft hij zich niet meer in Tournai te verschuilen. Chilperic is echter dankbaar voor de gastvrije ontvangst en voordat hij de stad verlaat schenkt hij de sleutels van de stad - de tijdelijke rechten - aan de bisschop. Stad en Kathedraal hebben er wel bij gevaren. 

 

Omdat het Musée des Beaux-Arts roept, wordt het tijd de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te verlaten. Toch ren ik nog naar de hoofdingang... nog even een foto maken... want bij binnenkomst heb ik een standaard met een grote plattegrond gezien. Verbaasd kijk ik ernaar... de ligging van de (grijze) kapittelzalen en schatkamer zal wel kloppen... maar... een eerdere, vage gedachte komt omhoog: 'De turquoise energielijn zou weleens een gebogen energielijn kunnen zijn...' 

De kruisingen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal kloppen, maar hoe loopt de turquoise energielijn eigenlijk buiten de Kathedraal? Heeft de medewerkster van het Bureau de Tourisme me daarvoor die folder met plattegronden aangereikt? Zodat ik kan werken met de plattegrond van het gebouwenblok bij het Bisschopsplein? Moet ik buiten de Kathedraal op onderzoek uit? Heeft dit te maken met de dansende energie in het zuidelijk transept? 

 

Onder de plattegrond van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal staat een vergelijking tussen de Notre-Dame de Tournai en de Notre-Dame de Paris. De trots spat ervan af... vermakelijk, maar ik mag dit wel.

Ah, speciaal voor de weetgierige! De huidige Notre-Dame de Tournai heeft meerdere voorgangers gehad; voorgangers die tot in de Merovingische tijd - rond 500 - teruggaan. De bouw van de huidige deels romaanse kathedraal Notre-Dame de Tournai start begin twaalfde eeuw. Reeds in 1231 wordt het romaanse koor van deze kathedraal alweer afgebroken. Tussen 1243 en 1255 wordt het huidige gotische koor tegen het nog bestaande romaanse schip aangebouwd. Ter vergelijking, volgens het wereldwijde web is de Notre-Dame de Paris gebouwd tussen 1163 en 1345.

 

Ik weet het... het voelt onderhand een beetje als 'mijn' Kathedraal van Tournai.

 

Een vergelijking tussen de Notre-Dame de Tournai en de Notre-Dame de Paris. Foto: Thea-Warrior - 26 juli 2021.

 

Bronnen

- Mariage, F. (2014). Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik. N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde.

- Notre-Dame van Parijs. Op 16 september 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_van_Parijs

 

---> 265 LOUIS GALLAIT EN AILBERTUS D'ANTOING - In het Museum voor Schone Kunsten

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME