290 TWEEDE VERSLEUTELING ABDIJLIJNENPATROON

Jacques (Jacob) Jordaens: De heilige Martinus geneest een bezetene (1630). Privé-collectie. Publiek domein. Op 25 november 2021 via https://rkd.nl/en/explore/images/270672. Bewerkt!
Jacques (Jacob) Jordaens: De heilige Martinus geneest een bezetene (1630). Privé-collectie. Publiek domein. Op 25 november 2021 via https://rkd.nl/en/explore/images/270672. Bewerkt!

UITZONDERLIJKE SCHILDERSKWALITEITEN

Thea-Warrior

 

Als schilder heeft Jacques (Jacob) Jordaens zijn excellente vaardigheden in het kader van het schilderen van visuele illusies ook in dit kleinere schilderij met de heilige Martinus toegepast; het rechteronderbeen met de knie van de bezetene gelijkt een op een nest liggende kerkuil. Deze uil kijkt gericht naar een vage afbeelding op de linkerknie van de bezetene. Half-half is dit linkeronderbeen samen met de linkerknie ook een kerkuil.

 

Welke zijn de Krachten en Kwaliteiten van Uil? Een uil is een nachtvogel en gedurende eeuwen is de donkere nacht voor de mensheid een groot mysterie geweest.

Volgens Ted Andrews (1997) staat Uil symbool voor de maan, het vrouwelijke en de duisternis ofwel de verborgen geheimen ìn de mens. 

Uil is de krassende en huilende wachter van het noodlot; van de dood. Mensen met de Kracht van Uil ontwikkelen vrij gemakkelijk helderziende of helderhorende gaven, hetgeen dan door anderen weer eng wordt gevonden.

In Athene in Griekenland heeft een uil, een katvogel, de Akropolis bewaakt en is daarop als symbool van wijsheid en als heilig dier van godin Athene in de tempel aanbeden. 

Vroeg-christelijke gnostici hebben Uil verbonden met Lilith. In de joodse mythologie is Lilith, volgens het wereldwijde web, de eerste demonische vrouw van Adam. Zij weigert aan hem - de eerste man - onderdanig te zijn (onderop te liggen), omdat ze (te)gelijk zijn geschapen. Lilith wordt geassocieerd met het kwaad, ziekte, nacht, kindermoord en het verleiden van mannen... arme uil!

 

Laat ik verdergaan met andere visuele illusies in dit kleinere schilderij. Daar waar de linkerhand van de vrouw in de rode jurk de witte lendendoek van de bezetene raakt, staat een homunculus. Zelfs buik met borstkas van de bezetene lijken een grote uil, en de blauwe mouw van de edelman rechts gelijkt een panisch schreeuwend hoofd, maar het aller-, allermooiste is toch wel het hoofd van de bezetene want met het donkerder deel van de mouw van de vrouw in het rood klimt daar een duivel.

 

 

Waarschijnlijk heeft de abt van de Sint-Maartensabdij gestaan op het versleutelen van het energielijnenpatroon van zijn abdijkerk want, al zit het Energielijnenpatroon van de kerk NIET versleuteld in de eerste voorstudie, in dit schilderij blijkt het WÈL zo te zijn. Ergens logisch want na de eerste gezamenlijke bespreking met de abt moet Jacques (Jacob) Jordaens kennis hebben gehad van het Energielijnenpatroon van de abdijkerk. Tegelijkertijd is het magistraal knap dat hij het met enkele wijzigingen in de eerste voorstudie het Energielijnenpatroon van de Sint-Maartenskerk in Doornik heeft kunnen versleutelen in dit schilderij.

 

De Ster bevindt zich niet op een heel bijzonder punt, maar Brixius van Tours, die de staf en tevens het conopeum (een soort parasol) van Sint Maarten vasthoudt, wijst de Ster en de richting van de lichtgroene Energielijn met zijn rechterhand aan. 

De lichtgroene Lijn gaat 'gewoon' van de hand van de heilige Martinus naar de keel van de bezetene. Oh-ooh, de verborgen duivel krabt aan deze Energielijn! Wel-wel, een intentie om de Liefdesenergie te willen beschadigen, is inderdaad behoorlijk duivels. 

Nieuwsgierig trek ik de lichtgroene Energielijn iets verder (gestreept) door naar beneden. De Lijn komt op de hak van de vrouw in het rood terecht. Bij extreme angst luidt de boodschap blijkbaar: Gronden! Het lijkt me een uitstekende remedie.

De gele Energielijnen zijn uitstekend in de afbeelding versleuteld: de onderbroken gele Energielijn gaat door de ogen van Albrecht van Oostenrijk, de man met de tulband met sierlijke pluimen, en de ononderbroken gele Energielijn gaat door de ogen van landvoogdes Isabella van Spanje. Beide echtelieden zijn aldus verbonden met de Ster van de Liefdesenergie.

Aan de rechterkant gaat de ononderbroken gele Energielijn naar de pommel van het rapier van de aartshertog.

O hoe passend, de aartshertog draagt een klokje in zijn rechterhand! Met een luidend klokje wordt de komst van het Heilige aangekondigd. Hier natuurlijk de komst van de heilige Martinus van Tours. Het gelui sommeert tevens de duivel: Verdwijn!

 

Sprookjesachtig mooi, dat in 1630 een opvolger van de eerste abt van de Sint-Maartensabdij (Odo van Doornik, eerder scholaster van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) zijn kennis van het Energielijnenpatroon van de abdijkerk van Sint-Maarten heeft overgedragen aan Jacques (Jacob) Jordaens en meer dan geweldig dat deze schilder vaardig genoeg is om dit Energielijnenpatroon in twee (barokke) schilderijen te versleutelen.

Ik ben geheel overtuigd dat aan het eind van de elfde eeuw abt Odo kanunnik Ailbertus d'Antoing ook van 'het geheim' op de hoogte heeft gebracht. Aldus bewust van het bestaan van Verticale Energielijnen is 'mijn' Ailbertus vervolgens op zoek gegaan naar Zijn Eigen Verticale Energielijn, en nabij het huidige Kerkrade heeft hij die Energielijn gevonden. Zijn kleine kapel in Kloosterrade is uitgegroeid tot de schitterende abdijkerk van de latere abdij Rolduc. 

 

Vandaag de dag ben ik zielsdankbaar dat ik het Energielijnenpatroon in de afgebroken abdijkerk van Doornik, en eerder in de abdijkerk van Rolduc, heb kunnen inventariseren. De resultaten overtreffen alle verwachtingen.

 

Bronnen

- Afbeelding 'De Heilige Martinus geneest een bezetene'. Jacques (Jacob) Jordaens (1630). Privécollectie. Publiek domein. Gedownload op 25 november 2021 van https://rkd.nl/en/explore/images/270672.

Beide afbeeldingen bewerkt met gele kaders of gele en lichtgroene lijnen.

- Andrews, T. (1997). Luisteren naar Dieren - Spirituele en magische lessen uit het dierenrijk als sleutel tot zelfkennis en bewustzijnsverruiming. Haarlem: Becht. 

- Lilith. Op 29 november 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Lilith 

 

---> 291 BIOGRAAF SULPICIUS SEVERUS - Eerbetoon aan Martinus van Tours

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME