114 ENGEL C(H)RYSTAL EN DE ZONNEWIJZER

ALLEN EN ALLES KOESTEREN

Thea-Warrior

 

Engel C(h)rystal ondersteunt me op 10 augustus 2020 bij het maken van de PowerPoint over de Abdijkerk van Rolduc. Toch superhandig dat met het PowerPointprogramma foto's horizontaal en verticaal te draaien zijn. Middeleeuwse sleutels (van bijvoorbeeld schatkisten) werken immers ook vaak driedimensionaal! Ik blijf me verbazen dat een kloosterling - dat neem ik tenminste aan - tussen 1522 en 1557, de periode waarin Leonardus van Dammerscheidt abt van Rolduc is, de foutief geplaatste zonnewijzer heeft gefabriceerd.

De windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West zijn natuurlijk bekend. In verband met het driedimensionale komen Boven en Beneden ofwel Hemel (H) en Aarde (A) erbij.

 

In afbeelding a. is de zonnewijzer te zien, zoals hij op het risaliet is geplaatst; mooi verticaal tussen Hemel en Aarde. De zonnewijzer gelijkt een wat hoekige zon met stralen!

In afbeelding b. is de zonnewijzer 180 graden gedraaid rond de horizontale Oost-West-as: ineens staat er een stralend huis tussen Hemel en Aarde. 

In afbeelding c. is het risaliet - met de gewentelde zonnewijzer - 90 graden 'omgevallen': van verticaal geplaatst, ligt de zonnewijzer van afbeelding b. nu in c. op de Aarde. De breuk tussen de stenen is van verticaal Hemel-Aarde naar horizontaal Noord-Zuid gegaan.

In afbeelding d. is de gewentelde en omgevallen zonnewijzer van afbeelding c. 90 graden naar het Oosten gedraaid. Een en ander is te zien aan de gewijzigde windrichtingen tussen afbeelding c. en d. De gewentelde, gevallen en gedraaide zonnewijzer ligt nu 'uitgelijnd' op het grondplan van de plattegrond van de crypte.                                                                                                                                                                                             

 

 

Mooi die 3 op de gewentelde, gevallen en gedraaide zonnewijzer op de plattegrond van de crypte.  De groene energielijn, de derde lijn (die Jezus verbeeldt) gaat mooi dezelfde kant op.

Afbeelding e. is feitelijk gelijk aan afbeelding d., maar vormt het begin van een terugdraaiactie: van horizontaal Oost-West wordt 'de sleutel' 90 graden teruggedraaid, waardoor de (gewentelde) zonnewijzer verticaal staat. Door deze actie krijgt het woord 'zonnewijzer' ineens een volledige andere betekenis, namelijk... een ZONNEWIJZER... een verticale energiezuil die naar de Zon wijst.

De bron van deze verticale energiezuil zit in de Aarde... Hemel en Aarde zijn de twee uitersten van één groot Goddelijk geheel! De verticale energiezuil is een portaal voor de zielen van mensen naar de Hemel. 

 

Zoveel mensen, zoveel wezens, ben ik dank verschuldigd!

In elk geval 'stichter' Ailbertus d'Antoing, graaf Adelbert van Saffenberg, ministeriaal Embrico van Mayschoss en abt Leonardus van Dammerscheidt. Niet te vergeten de anonieme kloosterling die de zonnewijzer in de stenen gehakt en gebeiteld heeft, gnomoloog Willy Leenders, Engel C(h)rystal en allen die door de eeuwen heen het klooster van Kloosterrade - de Abdijkerk van Rolduc - voor het nageslacht hebben laten leven, en gekoesterd en bewaard hebben. Mijn echtgenoot, leraren, familie en vrienden wil ik hier ook noemen.

Op Goddelijk niveau is de waarde en het belang van zielen en materie gelijk! Mij rest DANKBAARHEID!