84 DE ABDIJKERK VAN ROLDUC

SCHOONHEID ALOM

Thea-Warrior

 

Op zondag 3 februari 2019 weet ik nog bitter weinig van wat ik tot nu toe over Rolduc verteld heb. Nerveus sta ik in de kruisgang voor de toegangsdeuren van de kerk te wachten totdat de rondleiding gaat beginnen. 

'Ga ik wat ervaren van de energielijnen? Er zijn wel veel mensen! Laat ik op draken letten, dat kunnen aanwijzingen zijn dat iemand van bestaande energielijnen bewust is geweest. O, en ik wil de romaanse basementen vinden die ik op het wereldwijde web gezien heb... die hebben volgens mij met de energielijnen te maken.'

 

Als de groep even later, achter een van de twee rondleiders aan, de kerk binnengaat, valt mijn mond open van pure verbazing: 'Wat een schoonheid! Wat een kleurenrijkdom! Wat een prachtige bogen! Schilderingen! Draken! Verhalen! Kapitelen! Oh, niet meer gewoon!'

Ik fotografeer links en rechts alles wat los en vast zit. De tweede rondleider, die de groep aan de achterkant afsluit, trapt me bijna op mijn hakken, want ik lig natuurlijk vrijwel onmiddellijk achteraan. De uitleg begint bij een beeld van stichter Ailbertus d'Antoing nabij de buitendeuren van de kerk. De eerste rondleider doet het woord, hij vertelt over een bijbels verhaal dat hoog boven ons tegen de westwand is afgebeeld. Ik krijg het nauwelijks mee; helemaal gebiologeerd door een wijwaterbak en drie romaanse basementen tegen de zuidmuur schuin achter me: 'Overal bijzondere wezens... hoe kom ik hier doorheen? Wat kan ik ermee doen? Die wijwaterbak lijkt me niet zo oud...' 

 

Korte tijd later loop ik vlak achter de eerste rondleider door het middenpad van het schip naar voren. Plots versnelt hij ietwat zijn pas. In de vloer ligt een marmeren versiering, een afbeelding met drie Franse lelies.

'Energielijnenkennis,' denk ik onmiddellijk en hardop zeg ik "VOOR EER EN DEUGD", want dat staat eronder.

De rondleider kijkt wat schuin opzij naar achter; naar mij: "Ja, dat is een vereniging die hier in Rolduc is opgericht. Is opgeheven." 

Hij mompelt iets over 'zedenbedrijf'... werpt een blik op het mozaïek en lijkt te lezen... dan beginnen zijn ogen te vonken. Hij kijkt me heel vluchtig even aan, en ik denk verbaasd: 'Wat een binnenpret...'

Maar verder zegt hij niks. Hij loopt wel vlot door, waardoor iedereen er klakkeloos overheen wandelt.

Aangezien ik geen opstopping wil veroorzaken, denk ik: 'Die afbeelding moet ik straks fotograferen... ...'

 

Vrij logisch dat ik me sinds februari 2019 verdiept heb in de kunstgeschiedenis van abdij en kerk. Enkele boeiende boeken zijn op mijn weg gekomen, alledrie kostbare juweeltjes:

- 'Rolduc - een kleine gids' van W.M. Lemmen (1989): een heldere en behoorlijk minutieuze rondleiding langs alle bezienswaardigheden van Rolduc.

- 'Het Geheime Licht - de glas-in-loodramen van Rolduc' van Gerda Tonnaer (2006): afbeeldingen in heldere kleuren van alle ramen. Summier wordt de bijbehorende bijbelse geschiedenis toegelicht. De tekst is zowel in het Nederlands als in het Duits. Heel netjes in een grensgebied.

- 'Romaanse sculptuur in de abdijkerk van Rolduc' van Elizabeth den Hartog (2008): in leesbare taal zijn zuilen, basementen en kapitelen met hun ontstaansgeschiedenis beschreven, èn afgebeeld. Op plattegronden is te zien waar ze zich precies in de Abdijkerk bevinden.

 

De schilderingen in de kerk zijn trouwens van de hand van kanunnik en kerkschilder Mathias Goebbels, een vriend van directeur Reinier Corten. Goebbels heeft zowel het ontwerp als de uitvoering op zich genomen, en begint in 1894 met de schilderingen van het nieuwe priesterkoor. Dat is dus nog tijdens restauratie door Pierre Cuijpers. In 1902 is het werk gereed (Lemmen, 1989).

 

En nu eerst maar eens aandacht voor de vloer van het priesterkoor; daar liggen Zeven Jonkvrouwen.

 

Bronnen

- Den Hartog, E. (2008). Romaanse sculptuur in de abdijkerk van Rolduc. Kerkrade: Stichting Ailbertus Rolduc.

- Lemmen, W.M. (1989). Rolduc - een kleine gids. Kerkrade: Stichting 'Lève Rolduc' en Boekhandel Jos Buck.

- Tonnaer, G. ( 2006). Het Geheime Licht - de glas-in-loodramen van Rolduc. Kerkrade: Deurenberg.

 

---> 85 PHILOSOPHIA EN DE ZEVEN JONKVROUWEN - De Aardse Zeven

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME