78 AILBERTUS D'ANTOING - DEEL 4

---------- ABDIJ ROLDUC - STICHTER AILBERTUS ---------- De drie geheven vingers symboliseren de Drie-eenheid en zijn bovendien te relateren aan trouw of overwinning.
---------- ABDIJ ROLDUC - STICHTER AILBERTUS ---------- De drie geheven vingers symboliseren de Drie-eenheid en zijn bovendien te relateren aan trouw of overwinning.

BOUWWOEDE EN EERSTE RITUEEL

Thea-Warrior

 

Volgens de Annalist (Heidbüchel & Kramer, 1990) beginnen Ailbertus, Walger en Thyemo onmiddellijk te bouwen. Op de westelijke oever van de rivier de Worm kiest Ailbertus een plek waar ze een molen neerzetten. Nog steeds bevindt zich daar de Baalsbruggermolen.

Ze trekken een eenvoudige behuizing op en beginnen met de bouw van... een houten kapel.

 

De Annalist schrijft dat Ailbertus, als de kapel klaar is, als eerste er het Geheim van de Verlossing der Mensen viert en de plek wijdt zodat ze voor de eredienst geschikt is. De Genade van de Verlosser helpt hem bij alles. 

 

Wat wil dat nu zeggen? Het Geheim van de Verlossing der Mensen zit hem toch in de kruisdood van Jezus op Golgotha? Door zijn dood daar is immers voor ons mensen de Hemelpoort opengegaan? Hoe viert Ailbertus dat? 

Is het niet logischer dat hij daar het Avondmaal viert?

De transsubstantiatie: de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus? Maar hij wijdt de plek pas daarna voor de eredienst... ik kan het niet goed meer volgen. In elk geval steunt Jezus-de-Verlosser zijn harde werker bij alles wat hij doet. 

 

Omdat ik het niet zo goed begrijp, vraag ik raad aan de Engelen. Er wordt me van alles verteld (wat?) en ze tonen mij het beeld van Annemie. 

Dus ga ik bij mijn lieve vriendin Annemie, een theologe, te rade. Zij vertelt dat het waarschijnlijk wèl het ritueel van het Avondmaal, van het delen van brood en wijn, van het deelnemen aan het Lichaam en Bloed van Christus, is geweest. Ik denk het ook, maar onze ascetische Ailbertus dronk geen wijn... zou het ook brood en water geweest kunnen zijn!? Misschien wordt enkel brood gedeeld.

 

Annemie: "De deelnemers in dit ritueel worden deelgenoot aan de Christuskracht. Het is een heel krachtig ritueel... en deelnemen aan dit mysterie is tevens deelnemen aan het mysterie van Golgotha; Christus is het Licht... en je kunt er Lichtdrager door worden."

In ons gesprek, dankjewel Annemie, gaat het daarna over Lichtdrager-zijn, Lichtbrenger-zijn en Licht-zijn: een gloedvolle Drie-eenheid. Wel een andere drie-eenheid dan die van de Heilige Drievuldigheid waarvan Ailbertus - volgens de Annalist (Augustus & Jamar, 1995) - een goed en trouw vereerder is. Hij schrijft dat de Heer die hen op hun reis heeft begeleid dit (aan ons) laat merken doordat Hij de broers met zijn drieën naar het Land van Rode heeft laten gaan.

 

Ik zie het helemaal voor me... Ailbertus drukdoende daar in dat kleine houten kapelletje in Kloosterrade, in Rode-le-Duc of Rolduc, bij - en dat kan en wil ik alvast wel verklappen - die sublieme verticale energielijn... die directe verbinding tussen Hemel en Aarde.

 

Lang blijven ze niet met zijn drieën; vlak na de stichting verlaat Walger zijn broers om naar Jeruzalem te gaan. Hij gaat op kruistocht naar het Heilig Land. Of ik dat positief kan waarderen!? Hm, hm, hm, ik geloof dat vredig gedrag de bedoeling is, maar ieder het zijne. Walger vindt het blijkbaar nodig... hij zal er sterven. 

 

Kerkrade - de Baalsbruggermolen aan de rivier de Worm. Ailbertus bouwt op deze plek reeds een molen. Foto 3 februari 2019.
Kerkrade - de Baalsbruggermolen aan de rivier de Worm. Ailbertus bouwt op deze plek reeds een molen. Foto 3 februari 2019.

Bronnen

- Augustus, L. & Jamar J.T.J. (1995). Annales Rodenses - Kroniek van Kloosterrade. Maastricht: RijksArchief Limburg.

Geraadpleegd op 25 juli 2020 van https://www.dbnl.org/tekst/jama004anna01_01/jama004anna01_01_0002.php#063

- Heidbüchel, F. & Kramer, H. (1990) Annales Rodenses. In Heimatblätter des Kreises Aachen, jaargang 45, 3-4. Aachen: Kreis Aachen.

 

---> 79 AILBERTUS D'ANTOING - DEEL 5 - Meer Hooggevoelig Gedrag

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME