90 DE OOSTELIJKE CONCHA - DEEL 1

Abdijkerk Rolduc - Hoofdconcha - Jezus Christus: Ik ben het Licht der Wereld
Abdijkerk Rolduc - Hoofdconcha - Jezus Christus: Ik ben het Licht der Wereld

JEZUS-CHRISTUS

Thea-Warrior

 

Centraal, omgeven door een schitterende mandorla, zit Jezus-Christus op zijn troon. De amandelvormige figuur symboliseert het samenkomen van twee werelden. Welke werelden? Hemel en Aarde?

In een zegenend gebaar houdt Jezus wijsvinger en middelvinger van zijn rechterhand geheven. Directeur Reinier Corten (1902) zegt hierover dat Christus zijn rechterhand lerarend omhoog houdt, dat is vreemd, want dan zou hij enkel zijn rechterwijsvinger omhooghouden... in het gebaar 'Let op!'. Blijkbaar is het de bedoeling geweest in het geschilderde tafereel Jezus-Christus als de Goddelijke Leraar te verheerlijken.

 

In zijn linkerhand houdt Jezus een boek met de tekst: 'Ego Sum Lux Mundi' - 'Ik ben het Licht der Wereld'. Aan de ene kant een gewone tekst; inderdaad met de betekenis 'de grote leraar', immers zoals je van iemand zonder overzicht kunt zeggen dat hij of zij 'geen licht' is.

De tekst komt uit het Nieuwe Testament, en staat in hoofdstuk 8 van de evangelist Johannes. Het gebeuren speelt zich af in een bepaalde context; er gaat een heel verhaal aan vooraf. Het is na het Loofhuttenfeest, waarbij Jezus op de zevende, laatste dag van dit feest gepredikt heeft in de tempel van Jeruzalem. Eigenlijk willen de Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus al gevangen nemen, ze zoeken enkel nog een goede aanleiding.

 

De nacht na het feest heeft Jezus op de Olijfberg doorgebracht en 's ochtends vroeg gaat hij opnieuw naar de tempel om zijn leringen aan het volk te verkondigen. Schriftgeleerden en Farizeeën, die hem van wangedrag willen beschuldigen, brengen hem een op heterdaad betrapte overspelige vrouw. Volgens hen zou - volgens de wet van Mozes - deze vrouw gestenigd moeten worden en ze zijn benieuwd wat Jezus hiervan vindt. Terwijl Jezus - gebogen - met een vinger in de aarde schrijft, zegt hij: "Wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen."

Daarna gaat hij verder met het schrijven in de aarde. De een na de ander verlaat, na onderzoek van eigen geweten, de scene. Ze laten Jezus alleen en de vrouw blijft midden tussen de andere mensen staan. Jezus richt zich op, kijkt haar gericht aan en zegt: "Vrouw, waar zijn degenen die u beschuldigen? Heeft niemand u veroordeeld?"

Zij antwoordt: "Niemand Heer." 

Jezus reageert: "Ik veroordeel u ook niet, ga heen en zondig niet meer."

Dan richt Jezus zich tot de verzamelde menigte en zegt: "Ik ben het Licht van de Wereld, die mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben."

 

Het verhaal gaat boeiend verder, maar Jezus' laatste opmerking bevat de frase van het boek dat hij in de hoofdconcha van Rolduc in zijn linkerhand vasthoudt. Volgens mij ventileert deze tekst daadwerkelijk dat Jezus Christus de Grote Leraar is en ook dat als je zijn lessen begrijpt dat je dan de noodzakelijke wijsheid voor goed handelen tijdens het aardse leven in handen hebt. Welke zonde is trouwens de grootste? Overspel plegen of iemand stenigen? Wie mag wat doen? Wie mag oordelen?

 

Terug naar de afbeelding. Onder de voeten van Jezus bevinden zich twee met elkaar verbonden ringen. Beide ringen hebben vleugels. Door hun onderlinge verbinding creëren deze twee ringen eveneens een mandorla. Volgens directeur Reinier Corten van Rolduc (1902) zijn deze ringen het zinnebeeld der Tronen. Wat zijn dat precies? Tronen?

 

Bronnen

- Corten, R., Ruyten, A.H.M. (1902) Rolduc in Woord en Beeld - Geschiedenis der Abdij en der Onderwijsinrichting. Kerkrade: Erven N. Alberts. 

- Johannes 8. Op 26 augustus 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/8.html 

- Mandorla. Op 26 augustus 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandorla

 

---> 91 DE OOSTELIJKE CONCHA - DEEL 2 - Het Vier-Dier-Wezen met de Raderen

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME