101 DE ZUIDELIJKE CONCHA

Abdijkerk Rolduc - Zuidelijke concha
Abdijkerk Rolduc - Zuidelijke concha

EFFUNDAM SPIRITUM MEM

Thea-Warrior

 

'Ik zal mijn geest over u uitstorten' luidt de tekst boven de zuidelijke concha in de Abdijkerk van Rolduc. Matthias Goebbels heeft hier - vast in overleg met de directeur - Pinksteren afgebeeld.

Na zijn kruisiging (Goede Vrijdag) is Jezus uit zijn graf, uit de dood, opgestaan: Pasen. Met Hemelvaart, de veertigste dag na Pasen is Hij op de Olijfberg ten Hemel gevaren. Tussen Pasen en Hemelvaart verschijnt Jezus verschillende malen aan de apostelen om hen te ondersteunen.

 

In 'De Handelingen van de Heilige Apostelen 1' wordt beschreven dat op de Olijfberg - nadat Jezus ten Hemel is gevaren - twee in het wit geklede Engelen de elf verzamelde apostelen vertellen dat Jezus zal terugkomen. Hierop gaan de elf - Petrus en Jakobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus (zoon van Alfeüs), Simon Zelotes en Judas (broer van Jakobus) - terug naar de bovenzaal in Jeruzalem waar ze reeds samen verblijven. Met de vrouwen, met Maria de Moeder van Jezus, en met de broederen van Jezus bidden en smeken ze daar eendrachtig. Blijkbaar wachten ze op de vervulling van de belofte van de Engelen.

 

De tekst 'De Handelingen van de Heilige Apostelen' wordt toegeschreven aan de evangelist Lukas. Lukas is degene die Paulus op zijn reizen heeft vergezeld. Lukas, de Evangelist van het Noorden, allegorisch afgebeeld als Rund, beschrijft dat op een dag - na Hemelvaart en voor Pinksteren - Petrus opstaat en bespreekt dat Judas, die Jezus aan de Romeinen heeft overgeleverd, gestorven is. In plaats van Judas dient een twaalfde persoon aangewezen te worden om met hen getuige te zijn van de Opstanding van Jezus. De groep wijst twee personen aan: Justus en Matthias. Vervolgens bidden ze tot God om inzicht wie de uitverkorene is om het apostelschap op zich te nemen. Met instemming van de elf wordt via loting Matthias aangewezen. Door deze uitverkiezing is elke stam van Israel weer vertegenwoordigd!  

 

Of het echt zo gebeurd is, daarover verschillen volgens het wereldwijde web (Mattias) de meningen. Paulus noemt zichzelf eveneens expliciet een apostel, maar hij is in die tijd zeker niet bij de andere elf aanwezig geweest. Soms denk ik dat Maria Magdalena, de echtgenote van Jezus, de twaalfde apostel is. Thomas van Aquino noemt haar in elk geval al de Apostel van de Apostelen. 

Na de belofte van de Engelen op de Olijfberg blijven de apostelen in elk geval bij elkaar in Jeruzalem, en op de vijftigste dag van Pasen stuurt Jezus, zoals toegezegd, de Heilige Geest, de derde 'persoon' van de Drie-eenheid, om zijn leerlingen geestelijk te leiden en hen de kracht te geven te getuigen van zijn openbare optreden. In Handelingen 2 wordt beschreven dat een geweldige, gedreven wind de komst van de Heilige Geest aankondigt. Deze wind vanuit de hemel vervult het hele huis en hierop zien de apostelen boven ieders hoofd een Tong als van Vuur. Vervuld van de Heilige Geest beginnen ze, zoals de Geest hen aangeeft, in andere talen te spreken. 

De komst van de Heilige Geest op de vijftigste dag van Pasen wordt Pinksteren genoemd en beschouwd als het begin van de christelijke kerk. Hee, als ze Drie-in-Een zijn, is Jezus daar en dan met de komst van de Heilige Geest eigenlijk al niet terug op Aarde? Is hij er, maar zijn de mensen zich er niet van bewust?

 

In de concha verbeeldt de Witte duif de Heilige Geest. De inspiratie, pure inspiratie van het Allerhoogste Niveau wordt verbeeld door de Gouden Stralen en de Vurige Tongen boven de hoofden van de aanwezigen. De inspiratie moet wel fenomenaal geweest zijn, want nadien zijn de apostelen in staat vele verschillende talen te spreken. Als ik de tekst in Handelingen 2 (14-36) bekijk, wordt Petrus wel zeer welsprekend; na zijn toespraak worden in Jeruzalem op een dag drieduizend zielen gedoopt. O, ik besef dat ik hier wat spottend doe, dat is minder aardig. Laat ik het toch maar op inspiratie van het Allerhoogste Niveau houden. 

De drieduizend die gedoopt worden zijn direct na Petrus' toespraak wat verslagen en ze vragen wat ze dienen te doen. In Handelingen 2: 38 staat dat Petrus daarop antwoordt: "Bekeer u, en ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en jullie zullen allemaal de gave van de Heilige Geest ontvangen."

Kijk, al dopen de apostelen de drieduizend zielen die dag ook gewoon met water, in die handeling wordt blijkbaar het vuur, de inspiratie van de Heilige Geest, van het Allerhoogste Niveau, overgedragen. Intentie kan veel doen. In zichzelf zouden de mensen er toch contact mee moeten kunnen maken! Is het de Liefde die we in ons hart kunnen waarnemen? Ik denk het.

 

Terug naar de zuidelijke concha: centraal is Moeder Maria, de Koningin van de Apostelen, gezeten. Naast haar de twaalf apostelen: zes links, zes rechts. De persoon gekleed in het rood en groen aan haar linkerzijde zou Maria Magdalena kunnen zijn, want dat zijn wel de kleuren van Maria Magdalena, maar er kunnen natuurlijk ook twaalf mannen afgebeeld zijn. Tot zover het hoogkoor van de Abdijkerk Rolduc. Nee, ik ga echt niet elke afbeelding in de kerk bespreken op levendweb. Er zijn er teveel. Eén nog, want als ik deze fotografeer, overkomt me iets bijzonders. Daarna komen de drie middeleeuwse basementen in de zuidelijke zijbeuk aan bod, omdat ik deze concreet aan de energielijnen kan koppelen. De ochtendrondleiding van zondag 3 februari 2019 biedt nog véél meer; het graf van Graaf Walram III (1180-1226) in het middenpad, de grandioze 18e-eeuwse rococo-bibliotheek, de Bisschopszaal, enz., maar ik ga jullie daarmee niet vermoeien.

 

Bronnen

- Handelingen van de apostelen. Op 28 september 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_apostelen

- Handelingen 2. Op 28 september en 2 oktober 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/2.html

- Mattias. Op 28 september 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattias

- Pinksteren. Op 28 september 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren

 

---> 102 OP DE ZEVENKOPPIGE DRAAK - DEEL 1 - Over Ketterijen

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME