125 AFSCHEID NEMEN

Abdijkerk van Rolduc - maandag 3 november 2020
Abdijkerk van Rolduc - maandag 3 november 2020

MET PIJN IN HET HART

Thea-Warrior

 

Begin november 2020 ervaar ik verwarring; iets is er niet goed. Een van de dingen die ik me afvraag is: 'Ligt het mozaïek van Maria Sophia ècht zo ver westwaarts?' 

Desgevraagd laat Catharina Scholtens me via de mail weten dat het direct onder de Kroning van Maria ligt. Ze vraagt me waarom ik de afbeelding Maria Sophia noem; het is toch Maria, de koningin van de Filosofie?

Ik check wat ik geschreven heb en schrik; zelfs Catharina breng ik in de war. De naam is 'Philosophia'.

 

Al zal Catharina het wel weten, de twijfel blijft; ben ik nu gek aan het worden? Op de maandagavond 2 november pak ik de telefoon en bel Hotel Rolduc. Een vriendelijke receptioniste neemt op en vertelt me dat ze niet weet waar het mozaïek ligt, maar dat de kerk gesloten is: "De kerk is van negen tot vijf uur geopend. Als u morgen om negen uur belt, wil ik wel even gaan kijken."

De volgende ochtend zegt ze: "Het ligt in het midden."

 

Ik vul mijn tas met een centimeter, een rolmaat, papier en pen, mijn camera, de wichelroede, twee boterhammen met kaas en een fles water, en rijd - als een ongelovige Thomas - naar Rolduc; dit wil ik met eigen ogen zien. Alcohol en drugs vormen een ver van mijn bedshow, dus wat is er met me aan de hand geweest op maandag 21 september 2020? Zinsbegoocheling?

Door de maximaal honderd kilometer per uur en het coronavirus is het rustig op de weg. Anderhalf uur later ben ik er. Onderweg moet ik grijnzen, ik kan het gewoon niet laten; ik pak mijn eigen twijfel op om nog één keer naar Rolduc te gaan... om afscheid te nemen. Terwijl ik naar de kerkdeur loop, zie ik Sinterklaas en Zwarte Piet in de pandgang staan. Echt waar! Er wordt gefilmd, de antieke zuiltjes krijgen plotsklaps een Moorse uitstraling.

 

 

Is de suggestie van het rijtje zetels zo groot, dat ik heb gedacht dat het mozaïek van Philosophia meer westwaarts ligt? Of word ik oud en heb ik ze minder op een rijtje? Misschien ben ik in de war geraakt van de nogal overweldigende energie op het koor of van de blijdschap dat hotel en kerk weer toegankelijk zijn!

Hoe dan ook drie keer is scheepsrecht: het mozaïek van Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen ligt centraal op het priesterkoor, recht onder de Kroning van Maria. Het meet 1,73 bij 1,73 meter en het koorvlak tussen de conches heeft zijden van rond de 7,10 meter.

 

Staand in de Verticale Energiezuil bedank ik allen en alles, zowel in het hemelse als aardse bereik, voor alle hulp en ondersteuning. Ik bied Liefde aan aan alle elementaire wezens van Rolduc, om te genezen en helen wat er genezen of geheeld mag worden. Kort vang ik een glimp op van een man in een zwarte pij die over het priesterkoor op me toe loopt. Opzichter Kunraad? Nee, hoe dan ook hem bedank ik speciaal. 

Daarna zit ik een tijd op een bankje te kijken. Ik wil helemaal niet weg, ik zou eeuwig over Rolduc willen vertellen. Er is iets van verdriet dat ik het geheel niet kan meenemen, dat ik dien los te laten; enkel in mijn hart kan ik deze unieke plek meenemen. Ik denk aan Ailbertus d'Antoing die de ziel van mensen belangrijker heeft gevonden dan materie, en zucht: 'Wat hoop ik dat de mensen Rolduc - deze plek - zullen koesteren.'

 

Als ik terugloop door het middenpad, valt me de afbeelding van Thomas van Aquino in de noordelijke zijbeuk opnieuw op. Ik moet lachen; dit is stout... volgens mij heeft Matthias Goebbels zijn eigen - jeugdige - hoofd op de grote kerkleraar gezet. Nou vind ik dit 'plaatsen van het eigen hoofd' niet zo vreemd en het stralende hart - de diamant - is gemakkelijk te accepteren, maar dat aureool... dat is ondeugende humor van deze grote schildermeester.

Door zijn studie theologie moet Matthias Goebbels de ideeën van Thomas van Aquino goed gekend hebben, want in het curriculum vormen de geschriften van de kerkleraren verplichte leerstof. In zijn tijd bevindt Thomas van Aquino (1225-1274) zich als middeleeuws geleerde in het heetst van de strijd tussen religie (geloof) en wetenschap (filosofie en rede). Bestaat God? Wat is waar? Wat is goed?

 

 

Voor middeleeuwse geleerden zijn wetenschap, en dan speciaal geometrie en astronomie/ astrologie, direct verbonden met het goddelijke. Een mooi voorbeeld hiervan is 'God de Geometer': een verluchting op het titelblad van een manuscript van rond 1220-1230. De door God gehanteerde passer staat symbool voor Zijn Scheppingsdaad, immers als architect, bouwer en vakman heeft God volgens geometrische en harmonische principes het universum geschapen. Zich bezighouden met genoemde principes staat gelijk aan het zoeken en aanbidden van God.

 

Ze zijn er maar druk mee geweest... met die passer... de Heren van Rolduc.

 

Bronnen

- Anoniem (ca. 1220-1230). God de Geometer. Oostenrijkse Nationale Bibliotheek, publiek domein. Op 5 november 2020 van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:God_the_Geometer.jpg.

- Schönen, H.G. (z.d.). Die Bilderbibel des Matthias Goebbels - in Rolduc (Kerkrade) Oekhoven (Rommerskirchen) Marienborn (Zülpich-Hoven). Rommerskirchen-Oekhoven: Verlag Edition St. Brixtius.

 

 

---> 126 DRIE ENERGIELIJNEN EN EEN ABDIJ - Complexe Waarheid

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME