132 AVE AVE AVE...

Socrates  in het mozaïek van Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen.
Socrates in het mozaïek van Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen.

GO WITH THE FLOW WITH LOVE

Thea-Warrior

 

Het doet me goed dat, nadat al die mannen in Rolduc geheerst hebben, er in de eenentwintigste eeuw enkele vrouwen bewust de kerkvloer van Rolduc hebben bewandeld. Vrouwen die het schoons, dat de mannen in de loop der eeuwen hebben gewrocht, grondig onder de loep nemen.

 

Als eerste natuurlijk Gerda Tonnaer (1950- ) ofwel  Catharina Scholtens, die met haar inventarisatie en beschrijving van de glas-in-loodramen in 2006 haar boek 'Het Geheime Licht' het daglicht heeft laten zien. Eer in deze ook aan fotograaf Hub Koken.

 

Daarna Elizabeth den Hartog (1962- ), een kunsthistorica, die met haar nauwgezette inventarisatie van de Romaanse bouwsculpturen, ingebed in de historie van Rolduc, met haar boek 'Romaanse sculptuur in de abdijkerk van Rolduc' in 2008 een glanzende parel heeft bijgedragen.

 

En na deze twee vrouwen heb ik in de rondte gedwaald: Thea Penterman - Thea-Warrior (1954- ). 

Uitzonderlijke versleutelingen zijn mijn deel geworden, bijzondere sleutels heb ik vergaard en tussen de bedrijven door ben ik rijk bedacht met geschenken. Hier op levendweb.nl stuur ik mijn verhaal de wereld in. Wat te onthouden? In elk geval de androgyne kwaliteit van het Goddelijke, en dat zielen op Aarde tijdens opeenvolgende incarnaties niet steeds hetzelfde geslacht ambiëren of krijgen, en... dat 'Verticale Zuilen' weleens verbindingen van/ tussen het - ons bekende - Aardse met de Heilige Stad, het Hemelse Jeruzalem, kunnen zijn. 

 

Opeens zweeft me nog een vraag voor de geest; een vraag over Socrates. Waarom hebben de Heren van Rolduc ervoor gekozen, in het mozaïek van Philosophia, de filosoof Socrates in de hoek van de Verticale Zuil te plaatsen? Waarom hebben ze Socrates verkozen boven Aristoteles, Homerus of Plato, die in de andere drie hoeken liggen? 

 

Ik denk... omdat de Heren van Rolduc 'iets' hebben geweten, en omdat een beroemde uitspraak van Socrates luidt:

'Al wat ik weet is dat ik niets weet'

 

In elk geval 'iets' dat Socrates geweten heeft! De Heren van Rolduc beseffen als het goed is de onvolkomen aard van 'het iets' dat ze weten. Ik weet ook 'iets'... met name doordat ik indrukken opvang van het niet-aardse, en ik denk dat wat ik weet - of beter wat de hele wereld weet - in verhouding tot wat er geweten kan worden ongeveer neerkomt op de verhouding tussen die ene zaadcel die een eicel weet te bevruchten en die honderd of tweehonderd miljoen zaadcellen uit een zaadlozing die het niet halen. Dus niet getreurd en niet gewanhoopt, want dat wat die ene zaadcel mèt die ene eicel weet te bewerkstelligen is beslist de moeite waard. Ben blij dat er nog zoveel te ontdekken valt en daarom ga ik vrolijk door: ik houd mijn bijltje nog even vast... 

 

 

Stap voor stap ben ik deze 'dag van het afscheid' genaderd: 'Go with the Flow with Love'

Het is zover: met de groet 'Ave' en een lied voor Maria is dit echt het einde van mijn vertelling over de energielijnen en de versleutelingen daarvan in de Abdijkerk van Rolduc... hier en nu zie ik het einde van mijn vertelling over de kerk van de Maagd Maria en de Aartsengel Gabriël van Ailbertus d'Antoing, van de kerk van Maria Boodschap en Sint-Petrus van de Augustijner monniken, en van die van Maria Immaculata van de Heren van Rolduc... tenminste... dat denk ik...

 

AS I KNEEL BEFORE YOU

 

Bosquet Rolduc bovenste visvijver. De groene energielijn van Jezus gaat van het bankje links naar de zuidwesthoek van de Watertoren rechts. Foto genomen staand midden op de blauwe energielijn van Maria, die ook naar de zuidwesthoek van de Watertoren gaat.
Bosquet Rolduc bovenste visvijver. De groene energielijn van Jezus gaat van het bankje links naar de zuidwesthoek van de Watertoren rechts. Foto genomen staand midden op de blauwe energielijn van Maria, die ook naar de zuidwesthoek van de Watertoren gaat.

 

Bronnen

- Catharina Scholtens. Op 13 november 2020 van https://www.kgv.nl/index.php?title=Catharina_Scholtens&redirect=no

- Den Hartog, E. (2008). Romaanse sculptuur in de abdijkerk van Rolduc. Kerkrade: Stichting Ailbertus Rolduc.

- Elizabeth den Hartog. Op 13 november 2020 van https://g.co/kgs/eGiCV4 

- Lyrics 'As I kneel before you'. Op 17 augustus 2020 van https://www.youtube.com/watch?v=GaDeqSotwoc

- Socrates. Op 13 november 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Socrates_(filosoof)

- Tonnaer, G. (2006). Het Geheime Licht - de glas-in-loodramen van Rolduc (Das Geheime Licht - die Bleiglasvenster von Rolduc). Kerkrade: Deurenberg.

 

Linken

AS I KNEEL BEFORE YOU (by Mary Parkinson)

 

---> 133 TOURNAI - DOORNIK - Gedreven Nieuwsgierig

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME