124 OP HET PRIESTERKOOR VAN ROLDUC

HET VERHAAL VAN GEKROONDE GROENE SLANG

Thea-Warrior

 

De schitterende afbeelding ROMAANSCH PRIESTERKOOR 1891 - 1893 in 'Rolduc in Woord en Beeld' is viervoudig geslaagd te noemen.

 

     - De middelste drie glas-lood-ramen in de hoofdapsis zijn zichtbaar.

     - Het vloeroppervlak tussen de apsissen is in al zijn lichtheid en omvang waar te nemen.

     - De Gekroonde Groene Slang is in de gewelfschildering 'De Kroning van Maria' reeds aanwezig.

     - Het mozaïek van 'Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen' ligt nog niet centraal op het vloeroppervlak.

 

Geweldig toch, dat een foto belangrijk is omdat iets er niet op staat! Ik zit me af te vragen of de twee ringen, het zinnebeeld van de Tronen onder de voeten van Jezus al geschilderd is? Ik zie het gewoon niet goed.

 

Laat ik de historie kort de revue laten passeren:

- In 1893 heeft Matthias Goebbels de gewelfschildering 'De Kroning van Maria' (met profeet Jesaja en de Zeven Gaven van de Heilige Geest) reeds ontworpen en boven het priesterkoor geschilderd. De gave 'Vrees van de Heer' heft zijn hand op naar de Gekroonde Groene Slang.

- Volgens 'Rolduc in Woord en Beeld' (pg. 41) is in 1899 een artikel over 'De Kerkschildering' van de hand van directeur Corten in de Katholieke Illustratie geplaatst. In dat jaar maakt hij dus het voornemen bekend om een mozaïek met de afbeelding van 'Wijsheid en de zeven natuurlijke wetenschappen', een pendant van de gewelfschildering, op het priesterkoor te plaatsen.

- Het voorwoord van 'Rolduc in Woord en Beeld' is gedateerd op 24 juni 1902. Op dat moment is het papieren ontwerp van het mozaïek van Philosophia (pg. 57) dus gereed.

- In 1909 is het mozaïek, ter ere van het  50-jarig priesterjubileum van Matthias Goebbels (Schönen, z.d.), geplaatst. De Firma Peter Beyer & Söhnen uit Keulen is verantwoordelijk voor de uitvoering.  

 

Vertelt de Gekroonde Groene Slang over de energielijnen? Specifiek over de Verticale Energiezuil?

Ja, ja, ja... zowel bij de omhulling van Jonkvrouwe Musica door de Aardse G-sleutel-Slang, als in het afscheidscadeau van Engel C(h)rystal waarbij de twee ontwerptekeningen van Matthias Goebbels naadloos op elkaar aansluiten, wijst de Gekroonde Groene Slang het Midden van de Verticale Energiezuil aan.

 

Het is waar, als ik op 3 februari 2019 de gewelfschildering voor het eerst zie, gaan de zwarte 'boogstreepjes' naar buiten en weer terug naar binnen: het gewelf zet uit en krimpt in. Daar en toen heb ik reeds een glimp opgevangen van 'de sleutel', maar pas op 21 oktober 2020, als Engel C(h)rystal mij de twee papieren ontwerptekeningen nalaat, doorzie ik dat de gewelfschildering van 'De Kroning van Maria' éénmaal dient te wentelen om op Aarde te komen (de tekening komt boven) en daarna dient te krimpen tot het formaat van het mozaïek van 'Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen'. Door en met die manoeuvre komt de Gekroonde Groene Slang uit het Midden van de Verticale Energiezuil.

 

Wie is er meer onder de indruk dan ik dat de Aardse G-sleutel-Slang past!? Kijkend naar de GGS zie ik dat de grote boog van het slangenlijf volgens specifieke afmetingen ontworpen is. Ik heb me afgevraagd waarom zo'n mooie gelijkvormige ronde boog?

Het blijkt de ronding te zijn van de gewelfbogen in het mozaïek van Philosophia. Herrad van Landsberg heeft kortere zuiltjes getekend dan Matthias Goebbels. Hij heeft trouwens echt moeite moeten doen om nek en hoofd van Gekroonde Groene Slang onder de juiste hoek en proporties af te beelden. Nog los van het rekening houden met de ronding van het koepelgewelf. De plek van de Verticale Energiezuil is gewoon leidend, derhalve kan G-sleutel-Slang volgens de Gulden Snede beginnen, maar om de Tong van de GGS bij de Verticale Zuil te laten uitkomen, moeten nek en hoofd wat omlaaggedrukt worden. Het belang van  Jonkvrouwe Musica is reeds in het oksaalgewelf boven het grote orgel duidelijk! Een mooie hint.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting en informatie.

Bronnen

- Corten, R., & Ruyten, A.H.M. (1904?). Rolduc in Woord en Beeld - Geschiedenis der Abdij en der Onderwijs-Inrichting. Kerkrade: Erven N. Alberts.

- Schönen, H.G. (z.d.). Die Bilderbibel des Matthias Goebbels - in Rolduc (Kerkrade) Oekhoven (Rommerskirchen) Marienborn (Zülpich-Hoven). Rommerskirchen-Oekhoven: Verlag Edition St. Briktius.

 

Linken

- Rolduc in Woord en Beeld: www.rolduc.org

 

---> 125 AFSCHEID NEMEN - Met Pijn in het Hart

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME