126 DRIE ENERGIELIJNEN EN EEN ABDIJ

Crypte Abdijkerk Rolduc met de drie energielijnen.
Crypte Abdijkerk Rolduc met de drie energielijnen.

COMPLEXE WAARHEID

Thea-Warrior

 

Iemand vraagt of er echt een nieuwe lijn ontstaat in het ontmoetingspunt van de energielijnen in de crypte van Rolduc. Ik kan een verrukkelijk antwoord geven: "Ja en nee."

Uit de plattegrond van de crypte met de lijnen is af te leiden dat de groene energielijn (die van Jezus) begint op het moment dat de goudgele lijn (die van de Aartsengel Gabriël) de blauwe energielijn (die van Maria) ontmoet.

 

Maar hoe geweldig deze situatie sec ook is, het is tevens een beetje een truc. Op de zuidwesthoek van de Watertoren - de toren met de bol - van het abdijcomplex komen twee energielijnen aan: de groene energielijn komt meer uit het noordwesten en de groene komt uit het noorden. Net voor, naast en een heel klein beetje op de torenhoek smelten ze samen om daarna door het Abtskwartier te gaan en het westelijk deel van de pandgang over te steken. Als één gaan ze door de zuidwesthoek van de pandhof, steken het zuidelijk deel van de pandgang over en gaan via de sacristie naar kerk en crypte. 

In de ontmoeting met de energielijn van Engel Gabriël splitsen de twee energielijnen weer op: de lijn van Maria gaat rechtdoor en de lijn van Jezus lijkt te ontstaan.

 

De meer uit het noorden komende groene lijn treft de meer uit het noordwesten komende blauwe lijn op de zuidwesthoek van de Watertoren.
De meer uit het noorden komende groene lijn treft de meer uit het noordwesten komende blauwe lijn op de zuidwesthoek van de Watertoren.

De blauwe energielijn van Maria komt van de Mariakapel aan het Kanunnik Kruyderpad op het Rolduckerveld. Genoemd pad loopt parallel aan de Roderlandbaan. Het Catharinagilde heeft in 2002 op deze plek dit kloeëster-kapelsje herbouwd.

De oorspronkelijke kapel uit mei 1846, een geschenk van Jan Jozef Deutz, eigenaar van de Hoeve Kloosterrade bij de abdij, moet reeds begin jaren zestig van de twintigste eeuw wijken voor te plegen woningbouw in het Berenbos.

In de muur van het kapelletje is een grappig chronogram van Bernard Grothues aangebracht. Het jaartal is een leuke puzzel!

 

                   LIeVe VroUW Van aLLe genaDe

                   Laat UW LICht straLen

                   oVer roDe en kLoosterraDe

 

Na de kapel gaat de krachtige en vriendelijke blauwe lijn over bouwland naar het dierenpark van Rolduc en dan via een zitbank over de bovenste visvijver van het Bosquet naar genoemde hoek van de Watertoren. Net voor het ijzeren hek aldaar komen blauwe en groene energielijn samen. Op het voorplein zijn ze samen een. Als een stoere wachter staat de grote linde ernaast.

 

 

De groene lijn van Jezus komt uit het noorden uit het Berenbos en over bouwland heen. Via een geweldig gat in het gaas van een hekwerk, via een bank en de bovenste visvijver van het Bosquet gaat de groene lijn, zoals gezegd net als de blauwe, naar de zuidwesthoek van de Watertoren van Rolduc. De energie van de groene lijn kent een enorm liefelijke zachtheid.

 

 

De goudgele energielijn van Aartsengel Gabriel loopt over de noordzijde van de uitnodigende, met lindebomen omzoomde, Heyendallaan, de toegangslaan van Rolduc en gaat naar het beeld van Maria Immaculata tussen de dubbele toegangspoort. De linker gaat naar de abdij, de rechter naar de hoeve.

Lemmen (1989) vertelt dat het Mariabeeld in 1857 is geplaatst door de familie Deutz van de hoeve, en dat het uit de ateliers van Cuypers uit Roermond komt. Het is geplaatst om de herinnering levend te houden aan de dogmaverklaring in 1854 van Maria's Onbevlekte Ontvangenis. De tekst boven het Mariabeeld is een chronicum:  VIRGO SINE LABE CONCEPTA AEDES HASCE DEFENDE - Maagd, zonder smet ontvangen, verdedig dit huis. Bij elkaar opgeteld leveren de letters die Romeinse cijfers kunnen zijn het jaartal 1857 op. 

 

Hierna gaat de pure kracht van de goudgele energielijn door het monument met Ailbertus d'Antoing. Bij het achtste eeuwfeest in 1904 is dit vrij hoge en wat smalle beeld - een mooie zuil - op het voorplein geplaatst. Het verrast helemaal niet dat dit beeld eveneens uit het atelier van architect Cuypers komt. Het gebaar van de rechterhand van Ailbertus is bijzonder; hij heft drie vingers omhoog. Via de officiële toegangsdeur in het westwerk van de kerk gaat de goudgele lijn de Abdijkerk binnen, op weg naar het ontmoetingspunt in de crypte.

 

Het wordt tijd ook op levendweb afscheid te nemen van mijn queeste in Kerkrade. Het jaartal 1854 nog aan de orde stellen, en natuurlijk afscheid nemen van de Heren van Rolduc. Zo mooi... als ik bewust staand op energielijnen fotografeer, lijken foto's sprookjesachtig en soms zelfs zinderend te worden.

 

Bronnen

- Lemmen, W.M. (1989). Rolduc - een kleine gids. Kerkrade: Stichting 'Lève Rolduc en Boekhandel Jos Buck.

- Mariakapel Rolduckerveld. Op 4 november 2020 van https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/kerkrade/mariakapel-rolduckerveld

- Mariakapel Rolduckerveld. Op 4 november 2020 van https://www.kgv.nl/Kapel_Berenbos

 

---> 127 HET JAARTAL 1584 - Maria Immaculata

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME