72 DE ABDIJ VAN ROLDUC

Kerkrade - Abdijkerk van Rolduc
Kerkrade - Abdijkerk van Rolduc

'IN DE VERLOREN ZOON'

Thea-Warrior

 

In het licht van de schijnwerpers maken klooster en abdijkerk van Rolduc een magische indruk. Twee nachten gaan we hier verblijven.

Voor morgen, zondag 3 februari 2019, heb ik ons al voor twee rondleidingen opgegeven. Ben benieuwd òf en wat het gaat opleveren. 

 

Het is rustig in het gebouw. Onze kamer bevindt zich op de tweede verdieping aan de oostkant van de noordelijke cour. Vermoeid van de actieve dag besluiten we iets te gaan drinken 'In de Verloren Zoon'. De eeuwenoude wijnkelders onderin het gebouw spreken tot mijn verbeelding Mooie naam: 'In de Verloren Zoon'. Waarschijnlijk voelen mensen zich voordat ze flink aan de drank raken in hun leven al vaak verloren. Wat houdt het verhaal van 'De Verloren Zoon' eigenlijk in?

Hotel Abdij Rolduc - 'In de Verloren Zoon'.
Hotel Abdij Rolduc - 'In de Verloren Zoon'.

Eenmaal weer thuis, leer ik op het wereldwijde web, dat het een parabel is van de evangelist Lucas. Een van de drie gelijkenissen in het Nieuwe Testament, die door Jezus verteld zijn.

De drie verhalen (Lukas 15: 1-32) werken naar een climax toe; het verloren schaap is er een van de honderd; de verloren penning is er een van de tien en de verloren zoon is er een van de twee.

Samen beschrijven deze drie gelijkenissen hoe God in relatie tot ons mensen op Aarde staat.

Mijn opvatting: HIJ IS ER ALTIJD VOOR IEDEREEN!

 

Laat me deze laatste opmerking even toelichten. 

God is aanwezig bij het weggelopen schaap, bij de mens die niet in staat is goede keuzes voor zichzelf te maken. In de parabel toont God zijn aanwezigheid bij deze mens, doordat hij de herder op pad laat gaan om het verloren schaap te zoeken. Is het schaap, de mens, gevonden, geholpen en ondersteund dan is de herder blij en deelt zijn blijdschap met de zijnen, met buren en familie, en daarmee met God zelf. 

 

God is aanwezig bij de vrouw die een van haar tien penningen verliest, dat wil zeggen dat zij een van de vele kwaliteiten die haar in dit leven geschonken zijn niet op de goede manier voor zichzelf en anderen inzet. Als deze vrouw zich daarvan bewust wordt en door opruimen en zoeken, ofwel reflecteren en proberen, daarin een verandering weet te bewerkstelligen, dan verheugt zij zich en deelt haar blijdschap met anderen, met haar vriendinnen en buren, en daarmee met de engelen en God zelf.

 

God is aanwezig bij de verloren zoon, de jonge mens die geen goede keuzes voor zichzelf, anderen en het grote geheel weet te maken. In de parabel is het duidelijk dat deze verkwistende jongeman vele verkeerde keuzes maakt, maar als deze mens uiteindelijk op het goede pad terug weet te keren, dan is zijn vader blij. Hij organiseert een feest voor hem, waardoor de mensen vrolijk worden, en daarmee God zelf. 

 

Hotel Abdij Rolduc - 'De Verloren Zoon' - Johannes Nilsson - Halland 1820
Hotel Abdij Rolduc - 'De Verloren Zoon' - Johannes Nilsson - Halland 1820

De laatste parabel biedt nog een extraatje in de vorm van de jaloerse oudste zoon. Hij is degene die tijdens de afwezigheid van de jongste zoon wel het goede pad bewandeld heeft: hij was goed voor zichzelf, de ander(-en) en het grote geheel. Het is moeilijk voor hem hiermee tevreden te zijn. Mogelijk is het inderdaad een moeilijk te verteren opgave om te accepteren dat God bij en in ieder mens, bij en in ieder wezen, aanwezig is... los van de - in vrijheid - gekozen weg.

 

Immers bij onze incarnatie hier op Aarde hebben wij-mensen VRIJHEID als geschenk gekregen. We kunnen goede keuzes maken voor onszelf, voor anderen, voor het grote geheel, maar ook verkeerde. Vaak blijkt achteraf pas of iets een goede of foute keuze is geweest. Soms is de uitkomst van keuzes voor de mens niet geheel duidelijk. Niemand weet wat er gebeurd zou zijn als een andere keuze gemaakt was. Leren geschiedt middels gemaakte keuzes en hun uitkomsten.

 

En dan zijn het mensen die de sticker 'zondaar' op iemand plakken. Dat is begrijpelijk, hoe zouden we anders aan elkaar iets duidelijk kunnen maken over het verkeren op en bewandelen van het goede of verkeerde pad. Maar... het zijn STICKERS VAN MENSEN... God zelf is aanwezig bij iedere zondaar; bij degenen op het goede èn op het verkeerde pad; bij religieuzen - van welk geloof ook - èn heidenen. Huidskleur, gender of rijkdom doen er in die zin niet toe. God is gewoon aanwezig bij en in ieder mens; bij en in elk wezen. Ons allen rest hier op Aarde enkel de opdracht - in vrijheid - goed te zijn voor onszelf, voor anderen en het grote geheel.

 

Wie durft van zichzelf te zeggen deze opdracht waar te maken?

 

Bronnen

- https://nl.wikipedia.org/wiki/De_verloren_zoon_(Bijbel)

- https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/15.html

 

---> 73 BRON EN STEEN VAN ROLDUC - Ontmoeting met Opzichter Kunraad

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME

 

Terwijl ik deze tekst schrijf, weet ik dat er geen boekingen mogelijk zijn in Hotel Abdij Rolduc. Afgelopen 21 april 2020 is het horecabedrijf failliet verklaard. Het maakt me treurig, want ik gun het velen deze bijzondere plek te verkennen en ervaren. De coronacrisis blokkeert en gooit ons terug op onszelf. Hopelijk worden de rondleidingen in klooster en abdijkerk weer gauw opgepakt.