122 GLAS-IN-LOODRAMEN OP ENERGIELIJNEN

BEWUSTZIJN IN DE TIJD

Thea-Warrior 

 

Om de afbeeldingen goed te zien, raad ik natuurlijk een bezoek aan de Abdijkerk van Rolduc aan. Daarnaast zijn in het - zowel in het Nederlands als Duits geschreven - boekje 'Het Heilig Licht' van Gerda Tonnaer (2006) de afbeeldingen per medaillon of ruit helder en duidelijk vastgelegd. 

Laat ik verdergaan met het bekijken van de verhalen per heel raam. Vandaag de glas-in-loodramen die zich op energielijnen bevinden. Het meest noordelijke glas-in-loodraam d van de hoofdapsis ligt op de goudgele energielijn. Deze lijn hoort bij Aartsengel Gabriël. 

 

Glas-in-loodraam d bevat van beneden naar boven de volgende onderwerpen: 

- Maria Boodschap: de Annunciatie van Aartsengel Gabriël aan Maria: ze krijgt een zoon die ze 'Jezus' zal noemen. De Heilige Geest - in de vorm van de Duif - zendt Hemelse Stralen naar Maria.

- Simon, de hogepriester, voorspelt aan Maria dat haar kind een teken zal zijn dat weersproken zal worden en dat haar eigen ziel door een zwaard zal worden doorboord.  Beide voorspellingen worden bewaarheid als Jezus aan het kruis sterft.

- Maria wacht omringd door de apostelen in de Cenakel (de maaltijdzaal) op de komst van de Heilige Geest. 

Tijdens de Annunciatie heeft de Heilige Geest Maria reeds bezocht. Zoals Gerda Tonnaer schrijft: 'Maria is meegegroeid met de steeds intensere werking van de Heilige Geest in haar hart.'

 

Is glas-in-loodraam d een mengelmoes? Ik vind van niet; alle afbeeldingen gaan over communicatie met de meer etherische, Goddelijke wereld. Oók de voorspellingen van hogepriester Simon zijn hem ingegeven vanuit die wereld. De Goddelijke communicatie van raam d past absoluut bij Aartsengel Gabriël en de energie van de gele energielijn.

 

De ramen e en f in de hoofdapsis liggen niet op de energielijnen, toch hebben deze ramen thema's.

Raam e bevat gebeurtenissen uit het leven van Maria.

Raam f bevat gebeurtenissen uit het leven op Aarde en in de Hemel van Maria en Jezus. 

De ramen g en h liggen op de blauwe energielijn: die van Maria. 

 

Glas-in-loodraam g bevat van beneden naar boven de onderwerpen:

- De Heilige Familie in Egypte. Als Jezus langskomt, vallen de afgodsbeelden spontaan om en kapot.

- De bruiloft te Kana. Maria heeft Jezus erop gewezen dat de wijn opraakt. Jezus laat water komen, waarop dit water verandert in wijn. 

- De Tenhemelopneming (met ziel en lichaam) van Maria.

 

Is glas-in-loodraam g een mengelmoes? Ik vind van niet; het zijn wonderen van en door Jezus - van het Goddelijke - waarbij Maria aanwezig is. Chronologisch gezien worden de afbeeldingen juist weergegeven. 

De wonderen van raam g horen bij Maria en de energie van de blauwe energielijn.

 

Glas-in-loodraam h bevat van beneden naar boven de onderwerpen:

- De drie wijzen hebben de ster uit het oosten gevolgd en ontmoeten Maria met Jezus in Bethlehem.

- Jezus als twaalfjarige in debat met de leraren in de Tempel van Jeruzalem. Na drie dagen zoeken hebben Maria en Jozef hem gevonden. In Lucas 2: 41-52 wordt het gesprek tussen Maria en Jezus vermeldt:

Maria: "Kind! Waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht."

Jezus: "Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?"

- Het Pinksterwonder. Maria zit centraal, om haar heen de twaalf apostelen. De Heilige Geest is neergedaald en zichtbaar in vurige tongen boven de hoofden.

 

Is glas-in-loodraam h een mengelmoes? Ik vind van niet; de afbeeldingen vertellen allemaal over de relatie van de Goddelijke wereld met Jezus en Maria. Ook hier staan de afbeeldingen chronologisch correct boven elkaar. Raam h verhaalt over de relatie van Maria (en Jezus) met de Goddelijke Hemelse Wereld en past uitstekend bij Maria en de energie van de blauwe energielijn.

 

Als laatste het meest oostelijke glas-in-loodraam i in de zuidapsis. Dit raam ligt op de groene energielijn: de lijn die hoort bij Jezus.

 

Glas-in-loodraam i bevat van beneden naar boven de onderwerpen:

- Het gedenkteken voor stichter Ailbertus d'Antoing - ontworpen door architect Pierre Cuypers - dat in 1904 ter gelegenheid van het 8e eeuwfeest van de abdij op het voorplein is geplaatst. 

Een ruit met een engel met spreukband, waarop het jaartal MCMIV: 1904. Reeds 800 jaar worden in Cloosterrade ofwel Rolduc stichter en stichting gememoreerd. 

- Ailbertus d'Antoing geknield tussen zijn broers Thyemo en Walger. Boven Ailbertus in een mandorla Maria-Boodschap, de Annunciatie, 'zijn waarneming'.

- Een ruit met een engel met spreukband, waarop het jaartal MCIV: 1104. Het jaar waarin Ailbertus d'Antoing in het Land van Rode 'de bodem heeft gekust' en de eerste kapel opricht, het begin van Rolduc.

- Het Hoogst Goddelijke; de Heilige Drie-eenheid: Jezus, de Heilige Geest en God-de-Vader. Onder hun voeten de twee ringen die in elkaar haken: het teken van de Tronen.

 

Is glas-in-loodraam i een mengelmoes? Ik vind van niet. Van beneden naar boven wordt teruggegaan in de tijd. Misschien is dit de uitzondering op de regel en dient dit glas-in-loodraam van boven naar beneden gelezen te worden! De medaillons van raam i zijn gerelateerd aan het Goddelijke; aan de Verticale Energiezuil; aan Christuskracht, en daarmee aan Jezus en de groene energielijn.

 

Hebben de Heren van Rolduc geweten van het bestaan van de energielijnen? 

Mijn antwoord luidt volmondig 'Ja'.  

In 2020 is het 916 jaar geleden dat Ailbertus d'Antoing, een ontvangen visioen volgend, in het Land van Rode de unieke Energielijnen en Verticale Energiezuil heeft aangetroffen. Na hem is 'Zijn Ontdekking' door aardse en hemelse opzichters - denk ook aan Opzichter Kunraad - gekoesterd en versleuteld. De inspiratie die de Heren van Rolduc vanuit de Engelenwereld hebben mogen ontvangen is fenomenaal. 

 

Ik geloof dat het tijd is voor knip- en plakwerk!

 

Bronnen

- Lucas 2: 41-52. Op 31 oktober 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/2.html

- Tonnaer, G. (2006). Het Geheime Licht - de glas-in loodramen van Rolduc (Das Geheime Licht - die Bleiglasvenster von Rolduc). Kerkrade: Deurenberg.

 

Nota bene: Als afbeeldingen in een rij staan, levert klikken op een afbeelding een vergroting en informatie op!

 

---> 123 EEN AFSCHEIDSCADEAU - Mijn Knip-en-Plak-Idee

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME