120 FEEST

Abdijkerk Rolduc - Het mozaïek van Maria Sophia en de Zeven Jonkvrouwen ligt wat verdwaald onder de gewelfschildering van het priesterkoor. Waarom zo ver westwaarts?
Abdijkerk Rolduc - Het mozaïek van Maria Sophia en de Zeven Jonkvrouwen ligt wat verdwaald onder de gewelfschildering van het priesterkoor. Waarom zo ver westwaarts?

MAANDAG 21 SEPTEMBER 2020

Thea-Warrior

 

Hoera, na het faillissement van afgelopen april opent Hotel Abdij Rolduc op 21 september 2020 opnieuw de deuren. Klooster en kerk zijn weer toegankelijk. Ik heb gewacht op dit moment, want ik heb nog wat uitzoeken; waar op het oostelijk deel van het priesterkoor ligt het mozaïek van Philosophia met de Zeven Jonkvrouwen? En minstens zo spannend, waar bevindt zich op dit koor de Verticale Energiezuil?

Ter herinnering: op 3 februari 2019 vertelt de rondleider dat hij het mozaïek het mooiste vindt in de kerk. Nu weet ik weer dat hij eraan toevoegt dat een groter mozaïek de bedoeling is geweest, maar 'het geld was op'. Zou dit laatste waar zijn?

 

Voor mijn echtgenoot en mij blijft de herfstequinox - met net zoveel uren licht als donker - bijzonder. De dag van 21 september vieren we altijd, want op deze dag hebben we elkaar in 1996 op een rookvrij-swingen-feest ontmoet en idem zijn we in 1999 getrouwd, reken maar uit. Omdat het Coronatijd is, is het spannend, maar twee nachtjes in een hotel, op minimaal anderhalve meter afstand van het personeel en andere hotelgasten moet kunnen.

Ik verheug me op het bezoek, want ik wil ook enkele glas-in-loodramen op het priesterkoor fotograferen.

In de vrolijke zomerweken heb ik namelijk 'Het Geheime Licht' van Gerda Tonnaer gelezen. Dit negentig pagina's dikke boekje bevat foto's en beschrijvingen van alle glas-in-lood-ramen rond het priesterkoor.

Volgens mij zit in de ramen een bewijs dat de Heren van Rolduc eind negentiende eeuw geweten hebben van de energielijnen. De ramen vormen een van mijn subtiele aanwijzingen, misschien vormen ze zelfs een versleuteling? Openlijk verbergen zou immers de beste manier zijn!

 

Als ik op deze maandagmiddag op het priesterkoor van de Abdijkerk stap, zie ik wat er aan de hand is. Wat verdwaald ligt het mozaïek van Maria Sophia op het priesterkoor. Het is een pendant van de gewelfschildering met de Kroning van Maria erboven, maar naar verhouding is het vele, vele malen kleiner. Het mozaïek ligt mooi midden op de oost-west-as, het is magistraal, maar waarom zo ver westwaarts? Ben ik me hiervan tijdens de rondleiding op 3 februari 2019 - met al die bezoekers er omheen - ook bewust geweest? Is dit het wat me toen heeft geïrriteerd? Hoe klein het mozaïek is, is af te leiden uit mijn voet op de foto die ik heb gemaakt; schoenmaat 39.

Sorry, Maria Sophia dat ik daar bovenop je ben gaan staan, maar als ik de foto wil maken, hoor ik vanuit de Engelenwereld Engelenstemmen zeggen: "Voet erop, Thea."

Tsss... waarom heb ik op 21 september de afmetingen van het mozaïek eigenlijk niet opgemeten?

 

Misschien is het geld op geweest, maar ik geloof niet dat in Rolduc een groter mozaïek geambieerd is... want nadat hij de Zeven gaven van de Heilige Geest heeft beschreven, schrijft directeur Corten op pagina 43 van het jubileumboek Rolduc in Woord en Beeld: 'Het ligt in ons plan, in overeenstemming met deze zeven gaven van den H. Geest, in den vloer van het priesterkoor, in mozaïek, een voorstelling te geven van de Wijsheid, omringd door de zeven natuurlijke wetenschappen. Zoo geven dan de schildering van het gewelf en de mozaïek van den vloer op heerlijke wijze de overeenkomst weer tussen de wetenschap der bovennatuurlijke orde en die der natuurlijke orde. De afbeelding van het ontwerp geven wij later.'

 

Als ik dit lees, vind ik niet dat het erop lijkt dat iemand van een grotere afbeelding heeft gedroomd. Of heb ik het woord 'groter' misschien verkeerd verstaan en heeft de rondleider een uitvoering in een groter formaat bedoeld? Bij 'groter' dacht ik destijds aan veel meer versieringen eromheen, maar de vloer eromheen is tenslotte ook in mozaïekwerk uitgevoerd: tamelijk onopvallend mozaïekwerk, maar wel mozaïekwerk.

Het boek 'Rolduc in Woord en Beeld' is trouwens uitgegeven in het kader van het 800-jarig jubileum van Rolduc in 1904. Het staat volledig op het wereldwijde web, maar ik ben zo gelukkig geweest dat ik een origineel papieren exemplaar van dit boek heb weten te bemachtigen. Het formaat is enorm: 38 centimeter hoog en 26 breed. 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting en informatie

 

Natuurlijk zoek ik op 21 september 2020 de Verticale Energiezuil op het priesterkoor. Blij tref ik de Zuil op het mozaïek aan. Het is handwerk, maar net boven het kapiteel van de zuil tussen Arithmetica en Geometria bevindt zich volgens mij het midden van de Verticale Energiezuil. Vergeet niet dat de Zuil redelijk breed is: ik kan er volledig in staan.

 

Op dinsdag 22 september wandel ik opnieuw het priesterkoor op om te proberen het mozaïek zo recht mogelijk te fotograferen. Als ik even later mijn pendel in de Verticale Energiezuil houdt, gaat de pendel rechtsom ronddraaien. Heel snel - razendsnel - draait hij bijna horizontaal rond.

Zo vertederend, in het donkergele vlak aan de buitenkant van de zuil tussen Arithmetica en Geometria zie ik de Hemelse knippen-en-plakken-versie van de Gekroonde Groene Slang - die in mijn hoofd zit - afgebeeld. Vormt dit het bewijs dat de GGS over energielijnen vertelt? Dat de Heren van Rolduc aan het eind van de negentiende eeuw weet hadden van de energielijnen in de Abdijkerk? Ik vind het te weinig bewijs, en het knip-en-plakwerk moet ik op papier nog uitvoeren! Eerst maar eens naar de glas-in-loodramen.

 

Bronnen

- Abdijkerk Rolduc. Op 27 oktober 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdijkerk_Rolduc

- Corten, R., & Ruyten, A.H.M. (1904?). Rolduc in Woord en Beeld - Geschiedenis der Abdij en der Onderwijs-Inrichting. Kerkrade: Erven N. Alberts.

- Rolduc in Woord en Beeld. Op 16 augustus 2020 van www.rolduc.org

- Tonnaer, G. (2006). Het Geheime Licht - de glas-in-loodramen van Rolduc (Das Geheime Licht - die Bleiglasfenster von Rolduc). Kerkrade: Deurenberg.

 

Linken

- Rolduc in Woord en Beeld: www.rolduc.org

 

---> 121 DE GLAS-IN-LOODRAMEN - Chaos of Structuur?

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME