Tekstgegevens van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding: https://levendweb.nl

 

STEVENSKERK NIJMEGEN - 20 tot en met 70

20 Tongeren - Billenniummonument

21 Tongeren - De Schitterende Ster

22 Nijmegen - Het Heilig Fundament

23 Energielijnen

24 Nijmegen - een bronzen reliëf 

25 Aanvang van de Queeste

26 Nijmegen - Een gekoesterde schat

27 Het Raedsel

28 Nijmegen - Museum Het Valkhof

29 Historische context 1576 - deel 1

30 Historische context 1576 - deel 2

31 Historische context 1576 - deel 3

32 Historische context 1576 - deel 4

33 Hints in Het Raadsel

34 Cartouche van de oudste zonen

35 Cartouche van de jonge vrouw

36 Cartouche van de middelste zonen

37 Cartouche van de jongste zonen

38 Personages en schilder onbekend

39 Energielijn Oude-Man-Huybert

40 Mariken van Nieumeghen

41 Energielijn Eerste-Echtgenote-Anna

42 Energielijn Bonuszoon-Gijsbert

43 Habakuk

44 Energielijn Tweede-Echtgenote Beel

45 Beel in de Stevenskerk

46 Energielijn Bonusdochter-Jacomijn

47 Energielijn Bonuskleindochter-Charlotte

48 Het Derde Huwelijk

49 Charlotte in de Stevenskerk

50 Het Geheim van de Stevenskerk

51 Maniërisme onthult het Geheim

52 Energielijn Sinte-Ontcommer

53 De Kerk van Sint-Gertrudis

54 Opmaat voor de Kerk van Sint-Stephanus

55 Zou ze het zien?

56 Tweemaal Psy

57 Sinte-Ontcommer in Europa

58 De Legende van Sinte-Ontcommer

59 Het Geheim achter Sinte-Ontcommer

60 Het Verhaal heeft een Staartje

61 Beel met Z in de Stevenskerk

62 Beel met Z versleuteld

63 X en Y - Twee Zielen

64 Stevenskerk - De Heilig-Grafkapel

65 Claes en Herman

66 X en Y versleuteld

67 Ontmoeting met een Magister

68 Thomas en Catharina

69 Afscheid van de Stevenskerk

70 De Gouden Engel

 

ABDIJKERK ROLDUC ---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

STEVENSKERK NIJMEGEN - Onderwerpen

20 Rafael Verjans - Billeniummonumenten

21 Rafael Verjans - Schitterende Ster

22 Afscheidscollege 22 januari 2020 - Stevenskerk

23 Energielijn Sinte-Ontcommer - Zuivere Liefde

24 Marko Pogačnik - Lijn-Sinte-Ontcommer - raadsel

25 Tongeren - Rolduc - Tournai - versleutelingen

26 Souvenirs Het Raadsel - Mogelijke schilders

27 Het Raadsel (van Nijmegen) - Oplossing met Namen

28 Schilderij Het Raadsel - Phrygische muts 

29 Aflaten - Stellingen Maarten Luther 1517

30 Bouwwoede - Ludovicus Ornaeus - Beeldenstorm 1566

31 Belegering Zutphen november 1572

32 Slag bij de Mookerheide april 1574

33 Subtijl Geraetsel - raadsel en energielijnen - jaartal 1576

34 Vakken Latijnse School - verticale zin(en)

35 Spaans of Hollandse invloed?

36 Verticale zin - standaard - Chi-Rho - Constantijn de Grote

37 Stoute verticale zinnen

38 Gelijkenis met historische personen van voor 1576

39 Oude-Man-Huybert -wijsheid -stadhuis - ik was geen held

40 Mysteriespel Mariken - cartouches - energielijnen

41 Stille sereniteit - draagkracht - Laagvliegende Engel

42 Bonuszoon - passie - daadkracht - Habakuk

43 Labyrinth - Zwarte Godin - profeet - keuzevrijheid - Bron

44 Beeldschone - samenvallende energielijnen - Rode Godin

45 Stigmata-raam - Pelikaanraam

46 Bonusdochter - zachtaardigheid - chronogram

47 Bonuskleindochter - zuiver en liefdevol - De Wachter

48 Derde huwelijk - relatie energielijnen en raadsels

49 Praalgraf Catharina van Bourbon - Walk of Wisdom

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70