51 MANIËRISME ONTHULT HET GEHEIM

------------------------ 'Het Raadsel' uit 1576 geprojecteerd onder het energielijnenpatroon van de Stevenskerk ---------------------- Foto F158989 - Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen - publiek domein
------------------------ 'Het Raadsel' uit 1576 geprojecteerd onder het energielijnenpatroon van de Stevenskerk ---------------------- Foto F158989 - Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen - publiek domein

YES... DE GEHEIME VERBINDING

Thea-Warrior

 

Na vele uren wichelen, bukken, meten, tekenen, opnieuw naar de Stevenskerk fietsen, voelen, afstemmen, checken en veranderen resteert de vraag: 'Zou het passen?'

'Het zou passen... ...!' 

Niemand meer verbaasd dan ik als ik het geïnventariseerde energielijnenpatroon van de Stevenskerk uiteindelijk samenvoeg met een foto van het schilderij 'Het Raadsel'. Ik moet deze zwart-witfoto uit de fotocollectie van het Regionaal Archief Nijmegen gebruiken, want de kleurenafbeelding die ik bezit kan ik op de computer niet groot genoeg trekken. 

 

DE COMPOSITIE EN MET NAME DE HANDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG!

 

De enigszins gemaakte houdingen van de figuren in de compositie is essentieel voor het achter het schilderij verborgen geheim. In de 19e eeuw wordt deze manier van schilderen standaard gekenmerkt met de term maniërisme. De naam voor deze kunststroming (ca. 1525 - ca. 1580) is afgeleid van het Italiaanse begrip maniera dat persoonlijke artistieke, kenmerkende, stijl betekent. Stijl ook in positieve zin; in de betekenis van gracieus en elegant.

Maar in de 17e eeuw wordt aan 'maniera' negatieve betekenissen gekoppeld, zoals gekunsteld en vervreemd.   Deze negatieve associaties, gewoon wat minachting voor de kunstwerken uit een voorbije periode, blijven in de 19e eeuw gekoppeld aan de kunstwerken uit genoemde periode. De schilderijen worden beschouwd als decadent, als uitwas en als achteruitgang ten opzichte van de schilderijen uit de meer perfecte periode van de hoogrenaissance (1495-1520).

 

Waarschijnlijk weten of beseffen de critici niet dat de gedraaide houdingen en al die wijzende handen in de betreffende periode voor iets héél anders gebruikt zijn. Het blijkt dè manier om energielijnen aan te wijzen. Knap hè, dat er een schilder is geweest die de figuranten uit het 15e eeuwse raadsel daadwerkelijk zó kon schilderen dat ze samen het energielijnenpatroon van de Stevenskerk aanduiden.

 

Nee, eigenlijk is het nog veel mooier; de figuranten duiden niet enkel het energielijnenpatroon aan, maar ook 'de personen' die er in het raadsel niet meer zijn in het leven aan deze kant van de dood: eerste echtgenote Anna, tweede echtgenote Beel, en (de naar mijn idee overleden) bonuszoon Gijsbert en bonusdochter Jacomijn. In het raadsel figureren twee personen die zowel op het schilderij als in de energielijnen aanwezig zijn: de oude man Hubert (wijs van verstand en geest) en zijn derde echtgenote en tevens bonuskleindochter Charlotte (klein, vrouwelijk, en doordrongen van zuivere liefde).

Grappig, ik moet nu denken aan God en de Wereld. Zou de Wereld - de Aarde - zich steeds vernieuwen?

 

Laat me de figuranten en lijnen eens langs lopen. De figuranten geven grenzen en kruisingen aan.

- Oude man Hubert (donkerblauwe energielijn) rust met zijn linkerarm op 'zijn' lijn en kenmerkt de lijn met zijn rechterpols. Hij gaat door de mond van zijn oudste zoon Adam waar hij Anna, diens moeder, kruist. Praat Adam over het huwelijk van zijn ouders? Oudste zoon Adam rust met zijn rechteronderarm op de lijn van zijn vader Hubert en met zijn linkerhand raakt hij zowel de lijnen van zijn vader Hubert als zijn moeder Anna aan.

Op de linkerpols van geliefde derde echtgenote en bonuskleindochter Charlotte (geel) kruist de lijn van oude man Hubert die van haar. Ook kruisen deze energielijnen elkaar op de ringvinger van haar rechterhand. Als deze twee niet echt verbonden zijn dan weet ik het niet meer.

Zijn zoon Barent, uit zijn tweede huwelijk met Beel, wijst met zijn rechterwijsvinger de energielijn van zijn vader Hubert aan. De lijn van Hubert gaat langs de rand van de broek van zijn bonusachterkleinzoon en tevens zoon Casper en idem door de punt van diens linkervoet. Hubert gaat ook door de rand van de broek van zijn bonusachterkleinzoon en zoon Coenraat en langs de bal van diens voet. Mooi evenwijdig loopt de lijn van oude man Hubert langs het tekstbord van zijn twee jongste zonen.

 

- De zwarte energielijn van eerste echtgenote Anna gaat door de mond van haar oudste zoon Adam. Praat hij over zijn moeder? De zijkanten van zijn handen rusten op haar. De lijn van Anna kruist die van haar echtgenoot Hubert schitterend: precies onder de mooie kin van haar kleindochter Charlotte. Rechterpols en de zijkant van de linkerhand van Barent, uit het tweede huwelijk van zijn vader met Beel, zijn ook verbonden met eerste echtgenote Anna. Als energielijn gaat ze door de monden van haar twee achterkleinzonen: Casper en Coenraet. Zouden deze twee jongens over hun overgrootmoeder Anna praten?

 

- De groene energielijn van bonuszoon Gijsbert wordt hoog op het schilderij aangewezen door zijn halfbroer Arent, gaat langs de baard van zijn halfbroer Bartel en door de pols van zijn halfbroer Barent, op welke plek hij de lijn van zijn moeder Anna kruist. Op de knie van zijn kleinzoon Casper kruist hij zijn vrouw Jacomijn en zijn dochter Charlotte. Op de knie van zijn kleinzoon Coenraet kruist hij zijn bonusvader Hubert.

 

- De rode energielijn van tweede echtgenote Beel gaat door de mond van haar achterkleinzoon Coenraet. Zijn oksel vormt eveneens een verbindingspunt met haar. Achterkleinzoon Casper wijst met zijn linkerarm mooi in haar richting, en als energielijn gaat Beel ook door het punt waar zijn rechterarm (mouw) zijn lichaam raakt. De linkerhand van haar echtgenoot Hubert is prachtig midden op Beel geopend en hij raakt haar met zijn navel en rechterknie.

 

- De lichtblauwe energielijn van bonusdochter Jacomijn gaat langs het haar, door de kin en over de linkerschouder van haar kleinzoon Coenraet. Ze kruist haar man Gijsbert en dochter Charlotte op de rechterknie van haar kleinzoon Casper. Ze kruist haar bonusvader Hubert op de linkerknie van haar kleinzoon Casper. Ook raakt ze de voeten en het linkerbeen van haar bonusvader Hubert. 

 

- De gele energielijn van derde echtgenote Charlotte raakt haar bonusgrootvader tevens echtgenoot Hubert met de ringvinger van haar rechterhand en haar linkerpols. Haar oom Barent wijst haar energielijn aan met de duim van zijn rechterhand. Haar zonen Casper en Coenraad raken haar met vingers van hun linkerhanden. En natuurlijk raakt ze haar vader Gijsbert (groen) en haar moeder Jacomijn (lichtblauw) op de knie van haar zoon Casper. Haar gezicht wordt schitterend omlijst door de grenzen van de zwarte energielijn van haar grootmoeder van vaders kant Anna. Zelf omlijst ze idem het gezicht van haar echtgenoot, de oude man Hubert.

 

Ik heb er helemaal niks meer op te zeggen, ik ben begeesterd.

 

 

Unieke combinatie in het schilderij 'Het Raadsel' van de energielijnen in de Stevenskerk en de personen uit het 15e-eeuwse raadsel.
Unieke combinatie in het schilderij 'Het Raadsel' van de energielijnen in de Stevenskerk en de personen uit het 15e-eeuwse raadsel.

 

Bronnen

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrenaissance

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Maniërisme

 

---> 52 ENERGIELIJN SINTE-ONTCOMMER - Sorry... een Foutje

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME