23 ENERGIELIJNEN

DRAKEN VAN MOEDER AARDE

Thea-Warrior

 

Energielijnen zijn dus onzichtbaar, maar natuur en bebouwing geven continu aanwijzingen. Enkele voorbeelden in de Ooijpolder van de energielijn die ik Sinte-Ontcommer noem:

- de cirkel in de begroeiing naast de Hezelstraat iets oostelijk van de buurtschap Tiengeboden;

- de trapjes bij het viswater aan de Langstraat;

- daar waar ze de Ooijse Bandijk -  bij nr. 122 - oversteekt precies tussen de veeroosters door (geweldig, want alle auto's rijden daar nu langzaam);

- de noordelijke punt van de Bisonbaai die ze oversteekt. Aan de overkant gaat Sinte-Ontcommer tussen de wilgen door, een mooie driehoek.

Die rode ballon heb ik in verband met het gevaar voor vogels natuurlijk opgeruimd.

 

De energielijn van Sinte-Ontcommer biedt hartskwaliteit: Zuivere Liefde. Het overdragen van deze kwaliteit werkt via ook via de afbeeldingen, tenminste als de energie recht op je afkomt (de eerste twee), of van je afgaat (de vierde). De afbeelding met de veeroosters werkt niet, want daar loopt Sinte-Ontcommer horizontaal in beeld.

Sinte-Ontcommer heb ik in Nijmegen gevolgd vanaf de Stevenskerk, over de zuidkant van Het Valkhof, door het Billenniummonument van Raf Verjans naast de Voerweg, door de Sint-Gertrudiskapel naast Museum het Valkhof. Verder door de Oude Waal, enz., enz. (zie de afbeeldingen), via de Piëtakapel van de Onze-Lieve-Vrouwe van Zeven Smarten-kerk in Haalderen tot aan Kasteel Doornenburg, waar Sinte-Ontcommer tussen voor- en hoofdburcht doorgaat, en nog net schuin door de zuidkant van de oude kasteelkapel gaat, tot aan het begin van de Linge bij het Pannerdensch Kanaal.

 

In zijn boek 'Evangelie van het hart - Veranderingsprocessen in mens en aarde' stelt Marko Pogačnik (1999), op pagina 15, dat hij zich lange jaren heeft beziggehouden met het krachtenveld van de aarde, met haar vitaal-energetische systemen, met de taak om het aardoppervlak, met alle wezens die het bewonen, onophoudelijk te doordrenken met verschillende soorten levenskracht.

Het krachtenveld waar Marko over spreekt, bestaat uit ontelbare, elkaar ontmoetende ofwel kruisende energielijnen. Ik noem dit krachtenveld al jaren het Levend Web. 

 

Elke energielijn bezit een specifieke helende kwaliteit, te linken aan chakra's of aan de elementen lucht, vuur, water, aarde of ether. Sommigen zeggen leylijnen tegen energielijnen, maar in principe zijn leylijnen fictieve rechte lijnen tussen de kruispunten van energielijnen. Kruispunten die dan op één lijn liggen. Anderen noemen het meridianen of zenuwbanen van de Aarde, sommigen noemen het energiestromen.

Voor mij zijn het de Draken van Moeder Aarde. Draken die al eeuwen op hun plaats liggen. Sommigen zijn recht, sommigen liggen gekronkeld over het aardoppervlak. Moeder Aarde biedt ons mensen op deze manier Haar Liefde, Haar Wijsheid. Gelukkig zijn het er ontelbaar veel en gelukkig zijn ze gratis... de mens hoeft ze enkel te leren kennen; zich erop af te stemmen. Hopelijk blijven of komen de grote kruisingen van energielijnen vrij voor iedere mens toegankelijk.

 

---> 24 NIJMEGEN - EEN BRONZEN RELIËF - Het Raadsel van Nijmegen

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME