68 THOMAS EN CATHARINA

Grafplaat deken Thomas Buys geprojecteerd op de energielijn van Charlotte in de Stevenskerk van Nijmegen.
Grafplaat deken Thomas Buys geprojecteerd op de energielijn van Charlotte in de Stevenskerk van Nijmegen.

 

TWEE GRAFPLATEN

Thea-Warrior

 

Het zou vreemd zijn als deken Thomas Buys niet van de energielijnen en het energielijnenpatroon in zijn Stevenskerk geweten heeft. Al was hij geen kanunnik of deken in de tijd dat het secco van Sinte-Ontcommer geschilderd is hij was wel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk en ik verwacht dat 'het geheim', de bestaande kennis over de energielijnen, aan hem overgedragen is. Op zijn minst toen hij de positie van deken accepteerde.

Is het patroon van de energielijnen gehanteerd om Thomas Buys op zijn grafplaat af te beelden? Ik durf er geen volmondig 'ja' op te geven, maar een hard 'nee' durf ik ook niet te geven.

 

Door de afbeelding als een sleutel te draaien, kan energielijn Charlotte mooi de pyxis met hostie, de miskelk met miswijn en het hoofd van deken Thomas omvatten. Energielijn Y omsluit ook ongeveer de bovenrand van de grafplaat met de tekst. De Ygrec-vormige sierrand op het kazuifel wordt door energielijn Charlotte, de combinatie van de energielijnen z en Beel, en de energielijn van bonuszoon Gysbert wel 'gevangen'.

Misschien klopt de afbeelding niet helemaal, misschien trek ik de afbeelding niet op de juiste grootte of in de juiste positie. Het kan. Misschien dat de toekomst uitsluitsel brengt.

 

In elk geval zit er schoonheid in de op energielijn Charlotte geprojecteerde afbeelding. De pyxis met hostie bij de voeten van deken Thomas is geen toeval. Energielijn Charlotte heeft Zuivere Liefde als kwaliteit. Derhalve doet het me goed dat door de afbeelding van de grafplaat te draaien met de pyxis en miskelk, via Lichaam en Bloed van Christus, de Christusenergie - Zuivere Liefde - op energielijn Charlotte getoond kan worden.

Blijft jammer, dat ik de oorspronkelijke plaats van de grafzerk van Thomas Buys in de Stevenskerk niet ken. Bestaat er een verticale energielijn in de viering van de Stevenskerk? Een energiestroom, op de plek net boven de miskelk? Het zou kunnen... energetisch was het een bijzondere plek om te zitten tijdens het concert van Marte en Marten; alles straalde.

 

Laat ik data op een rij zetten:

1469           De stervende hertogin Catharina van Bourbon stelt een deel van haar erfenis beschikbaar

                  aan de Stevenskerk om er een kapittel op te richten en wordt in de kerk begraven.

Ca. 1470     Het secco van Sinte-Ontcommer wordt geschilderd. Energielijnen kennis is er en wordt

                  versleuteld in de afbeelding van deze fictieve heilige.

1475           Het kapittel van de Stevenskerk wordt ingesteld.

Ca. 1475     Het wagenspel van Mariken van Nieumeghen wordt op de Grote Markt vertoond.

1512           Hertog Karel van Egmond laat een praalgraf met koperen platen voor zijn moeder Catharina 

                  boven haar graf in het hoogkoor van de Stevenskerk plaatsen.

1536           Hertog Karel van Egmond laat Namense steen aan het praalgraf van zijn moeder toevoegen.

1542           Thomas Buys is als kanunnik verbonden aan de Stevenskerk.

1552-1570   Thomas Buys is deken van de Stevenskerk, en sterft in 1570.

1576            Het schilderij 'Het Raadsel wordt geschilderd. Energielijnen kennis is er en wordt versleuteld in

                   deze niet-religieuze afbeelding.

 

Hoewel ik uit de Andere Werelden geen bevestigende signalen ontvang dat de grafplaat van hertogin Catharina van Bourbon op het energielijnenpatroon van de Stevenskerk is afgestemd, heb ik deze twee wel gecombineerd. Uitsluitsel over de combinatie van gravure en energielijnenpatroon durf ik niet te geven. Waarschijnlijk heeft de hertogin wel van de energielijnen geweten. Het wapenschild met de drie Franse lelies van de familie van Bourbon geeft mij aanleiding genoeg dit te veronderstellen.

Moet wel over de trieste situatie nadenken; in 1469 heeft hertogin Catharina geweten dat ze ging sterven. Negenentwintig jaar oud of nog net niet... een naar idee. Waaraan zou ze gestorven zijn? Tot wie zou deze jonge hertogin gebeden hebben? Jezus? Maria? Op voorspraak van Maria tot God? Bidden heeft ze beslist gedaan.

 

Grafplaat hertogin Catharina van Bourbon geprojecteerd op de energielijn van Charlotte in de Stevenskerk van Nijmegen.
Grafplaat hertogin Catharina van Bourbon geprojecteerd op de energielijn van Charlotte in de Stevenskerk van Nijmegen.
Grafplaat hertogin Catharina van Bourbon geprojecteerd op de breedsmalle energielijn van B + z in de Stevenskerk van Nijmegen.
Grafplaat hertogin Catharina van Bourbon geprojecteerd op de breedsmalle energielijn van B + z in de Stevenskerk van Nijmegen.

 

Bronnen

- Afbeelding foto tekening van de grafplaat van Thomas Buys:

Regionaal Archief Nijmegen, fotocollectie. Onbekend (ca. 1900). Publiek domein, documentnummer F46011. Geraadpleegd op 26 juni 2020 van https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Beeldbank/Vrij_zoeken=Thomas%20Buys/aantalpp=20/?nav_id=0-0

- Afbeelding gravure van de grafplaat van Catharina van Bourbon:

Door Anonymous (engraver - 

http://libserv.tudelft.nl/tresor/books/Architectuur/De_Opmerker/dvd2/mm0_0005/mm0_01aa.jpg, Publiek domein,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4481515

 

---> 69 AFSCHEID VAN DE STEVENSKERK - Loslaten Queeste in Nijmegen

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME