48 HET DERDE HUWELIJK

VERDRIET EN VREUGDE

Thea-Warrior

 

De grootfamilie beleeft een goede tijd samen, maar dan slaat het noodlot weer toe. Beel, de tweede echtgenote sterft. Opnieuw groot verdriet voor Hubert, kinderen en kleindochter. Inmiddels is hij zeker een man van middelbare leeftijd. Ik vraag me af of bonuszoon Gijsbert en zijn echtgenote bonusdochter Jacomijn ook sterven. In de oplossing van 'Het Raadsel' uit 1576 komen deze twee namelijk niet meer voor. Gezien de ziekten en epidemieën die in de middeleeuwen heersen, kan het wel. Hun dood is zelfs aannemelijk omdat in het verdere verloop van de gebeurtenissen eigenlijk op zijn minst de instemming van vader Gijsbert gevergd is, maar daarover wordt in de oplossing niet gerept. Enkel dat de zonen Adam, Arent, Bartel en Barent instemmen.

 

Want wat gebeurt er? Hubert gaat een derde huwelijk aan met... Charlotte, zijn bonuskleindochter. Als haar ouders gestorven zijn, is Charlotte wees. In de grootfamilie is ze dan de enige overgebleven vrouwelijke persoon. 

 

In het energielijnenpatroon in de kerk zijn de relaties wonderlijk mooi weergegeven. Verbazingwekkend zelfs. Anna (zwart) en Gijsbert (groen) kennen elkaar als moeder en zoon reeds onafhankelijk van de anderen. Beel (rood) en dochter Jacomijn (blauw) horen bij elkaar, en het lijkt of Anna (zwart) deze twee gekend heeft. 

Gijsbert en Jacomijn krijgen hun dochter Charlotte (geel) nadat Anna gestorven is. Hier op aarde kennen Anna en Charlotte elkaar dus niet. Mooi dat ze elkaar in de Stevenskerk niet raken. Oh, het is toeval, maar mooi vind ik het wel. Zou iets of iemand het toeval bepalen?

 

Het huwelijk tussen Hubert en Charlotte wordt overduidelijk geconsumeerd, want met haar krijgt hij nog twee zonen; zijn jongste twee zonen: Casper en Coenraat. Alle grappen van de oude man die wel een jong blaadje lust, mogen hier van toepassing geacht worden, maar tegelijkertijd neemt Hubert de zorg voor Charlotte, een mogelijke wees, op zich. Zijn gedrag past, zoals ik reeds eerder vertelde, bij de patroon die ooit voor de Stevenskerk gekozen is. Sint Stephanus zorgde immers óók voor het bestaan en welzijn van weduwen en wezen. Hubert, zijn drie echtgenotes en bonuskinderen zijn in de Stevenskerk in de energielijnen aanwezig, zijn zes 'gewone zonen' niet.

 

Soms verbaas ik me nog over het feit hoe stellig het besef tot me doordrong dat de compositie van het schilderij 'Het Raadsel' gebaseerd is op het energielijnenpatroon van de Stevenskerk. Dit los van het feit dat mijn onderzoekswerk in de Abdij van Rolduc, de Kathedraal van Tournai/ Doornik en de Basiliek van Tongeren al opgeleverd had dat in de middeleeuwen en daarna kennis over energielijnen vastgelegd en verborgen is in kunstwerken die raadselachtig of op fysiek niveau van grote schoonheid zijn. Het werk, de bewuste kunst, moet natuurlijk wel bewaard worden! Middels zogenaamde fouten wordt aangeven dat 'iets van een dieper niveau' erin verborgen zit.

 

Het is mijn overtuiging dat 'deze geheime kennis' in deze tijd, in de eenentwintigste eeuw, gevonden wil worden. Is de tijd er rijp voor? Blijft bijzonder dat terwijl ik me vandaag de dag over de energie van de energielijnen buig ik via die energie bij de personen terechtkom die zich daar in de middeleeuwen ook mee bezighielden... gewoon tijdreizen.

 

---> 49 CHARLOTTE IN DE STEVENSKERK - Zuivere Liefde

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME